Efter- og videreuddannelse ved Institut for Psykologi - Åbent Universitet – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Uddannelser > Efter- og videreuddann...

Efter- og videreuddannelse ved Institut for Psykologi 

Efter- og videreuddannelse henvender sig til voksne, erhvervsaktive personer, der på deltidsbasis ønsker at deltage i universitetsstudier og som ønsker at forbedre deres kvalifikationer i forhold til den nuværende karriere eller med henblik på en anden karriere. Det er ikke muligt at tage en hel bachelor- eller kandidatgrad som deltidsstuderende.