Censor ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Uddannelser > Censor ved Institut fo...

Information til censorer ved Institut for Psykologi

Praktisk information

Adresse
Oversigtskort
Parkering
Overnatning
Time-dagpenge
Løn/udlæg
Kontakt

Faglig information

Studieordninger
Pensumlister
Fagelementer med censur
Specialepjece
Digital Eksamen