Aftagerpanel for Institut for Psykologi

Institut for Psykologis Aftagerpanel består af otte aftagere fra private og offentlige virksomheder, der benytter psykologisk ekspertise, samt fire repræsentanter fra Institut for Psykologi. Panelet rådgiver både i forhold til bachelor- og kandidatuddannelsen i Psykologi.

Panelet mødes ca. to gange årligt og diskuterer uddannelsesmæssige tiltag, der kan være til gavn for både aftagere og kandidater.

Her kan du læse referaterne fra møderne i Aftagerpanelet.

Aftagerpanelets væsentligste funktion er således løbende at sikre en tidssvarende psykologiuddannelse på højeste faglige niveau gennem en systematisk dialog mellem instituttet og arbejdsmarkedet.

Aftagerpanelets medlemmer 

Formand for Instituttets Aftagerpanel er direktør Frank Humle, Center for Hjerneskade, og næstformand er studieleder Torben Bechmann Jensen, Institut for Psykologi. Formand og næstformand deltager også i Fakultetets centrale Aftagerpanel.

Eksterne medlemmer:

NAVN ARBEJDSSTED
Torben Schjøt
Chefpsykolog
Psykiatrisk Center København
Rigshospitalet, opg. 62, 1.
Edel Sauntes Allé 10
2100 København Ø
Frank Humle
Direktør, cand.psych.
Center for Hjerneskade
Amagerfællesvej 56A
2300 København S
Line Thatt Jensen
Chefkonsulent
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Center for HR
Afd. for Organisation og HR
Sjællandsgade 40, byg. I, 2. sal
2200 København N

Interne medlemmer:

NAVN
Torben Bechmann Jensen
Lektor og studieleder
Søren Kyllingsbæk
Professor og institutleder
Susanne Harder
Professor mso og viceinstitutleder
Cecilie Weischer Fransen
Studerende og Studienævnets næstformand