Forskergrupper – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Forskning > Forskergrupper

Forskergrupper ved Institut for Psykologi

Clinical and Health Psychology 

Clinical and Health psychology gruppen består af følgende medarbejdere: Susanne Lunn, Stig Poulsen, Susanne Harder, Simo Køppe (50%), Jan Nielsen, Birgit Bork Mathiesen, Christian Gaden Jensen (20%), Timothy Charles Skinner, Marie Louise Reinholdt-Dunne (50%), Jesper Dammeyer, Mette Skovgaard Væver, Johanne Smith-Nielsen, Barbara Hoff Esbjørn + post docs og PhD’er.
Alle mulige kliniske, sundheds og normalpsykologiske problemstillinger (herunder forståelse, udvikling, undersøgelse og intervention) der lægger sig op af det kliniske/sundhedspsykologiske område for henholdsvis børn og voksne med mulighed for at lave teoribaserede specialer eller arbejde med data gennem tilknytning til flere af gruppens forskningsenheder.

Center for Angst
Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF)
Early Child Development Unit (ECDU) 

Cognition and Neuropsychology

Kognitions- og Neuropsykologi består af en række centre, som beskæftiger sig med delvist overlappende forskningsområder inden for kognitionspsykologi og neurovidenskab; kognitiv og klinisk neuropsykologi og neuropsykiatri; og social kognition. Interesser, der er fælles for områdets forskere, omfatter eksperimentelle testmetoder, opmærksomhedsprocesser (modelorienterede og kliniske), kognitiv testning af kliniske grupper (fx efter hjerneskade, ved ADHD, bipolar sindslidelse og depression) samt fysiologiske metoder så som EEG, eyetracking, funktionel og strukturel MRI og endelig dyremodeller.

Kognitions- og Neuropsykologi
Center for Visuel Kognition
Centre for Integrative Cognitive Neuroscience (CInCoN)
Center for Småbørns Kognition 

Personality, Educational, Work & Organizational, and Social Psychology

Forskerne i denne gruppe arbejder med en række forskellige emner. Emnerne knytter sig overordnet til, hvordan enkeltpersoner fungerer og performer, og hvordan de relaterer sig til hinanden på tværs af sociale systemer og kontekster (fx skoler, organisationer og arbejdspladser, lokalsamfund og samfund). Aktuelle fokusområder omfatter: personlighed og individuelle forskelle; økonomisk beslutningstagning og etisk adfærd; selvet og social identitet; marginalisering og devaluering, motivation, stress og coping; livstransitioner og organisatoriske forandringer; læring, læringsdesign og evaluering. Vores forskning er både teoretisk og anvendt, og favner multiple metodologiske perspektiver, herunder kvalitativ og kvantitativ forskning i laboratorie- og feltstudier, samt brugen af nye teknologier (fx virtual reality) og digitale applikationer.
For mere detaljeret information om vores interesser og arbejde henvises til de enkelte forskeres hjemmesider.

Arbejds-, Organisations- og Socialpsykologi
Center for interdisciplinær og anvendt psykologisk forskning

Psychological Humanities

Gruppen favner en vifte af forskellige teoretiske udgangspunkter som fænomenologi, psykoanalyse, kulturpsykologi og udviklingsteori, der alle tager afsæt i den humanvidenskabelige tradition indenfor psykologien. Hensigten med centeret er at synliggøre og formidle en tilgang til psykologien som er baseret på humanvidenskabelige grundprincipper, hvilket umiddelbart indebærer en opprioritering af humanvidenskabelige grænseflader som filosofi, æstetik, historie og videnskabsteori. Konsekvensen af denne opprioritering er et interessefelt omkring den almenpsykologiske bestemmelse af subjektet, dets opståen og udvikling forstået som en syntetisering af biologiske, psykologiske og samfundsmæssige elementer.

Center for Humanvidenskabelig Psykologi
Center for Psykoanalyse
Center for Phenomenological Psychology and Aesthetics (CPPA)
Center for Person, Praksis, Udvikling og Kultur 
Center for Psykoterapiforskning