Enkeltfagsstuderende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Uddannelser > Enkeltfagsstuderende

Enkeltfagsstuderende

På Institut for Psykologi er det muligt at blive indskrevet på fagelementer som enkeltfagsstuderende. Dette forudsætter, at du er studerende på en anden videregående universitær uddannelse i Danmark, samt at fagelementerne fra Psykologi kan indgå i din igangværende universitetsuddannelse.

Det er muligt både at søge om at blive indskrevet på fagelementer på bachelor- og kandidatuddannelsen. For at blive indskrevet på fagelementer på kandidatuddannelsen, skal du være indskrevet på en kandidatuddannelse. Der vil desuden kræves særlige faglige forudsætninger for at følge de fleste kandidatfag.

Studienævnet vil i alle tilfælde vurdere, om ansøgeren har de faglige forudsætninger for at kunne gennemføre fagelementet.

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrister

 • Ansøgningsfristen er den 1. december for semesterstart i foråret
  (opstart ca. 1. februar).
 • Ansøgningsfristen er den 1. juni for semesterstart i efteråret
  (opstart ca. 1. september).

Det er nødvendigt, at du som ansøger har en forhåndsgodkendelse og eksamensudskrift fra sit hjemmeinstitut. Studerende som har forhåndgodkendelse vedhæftet ansøgning vil have førsteret til pladserne.

En del af fagelementerne på Institut for Psykologi har kun undervisning tilknyttet i enten efterårs- eller forårssemestre. Fagudbuddet kan desuden variere.

En oversigt over det aktuelle fagudbud fremgår af undervisningsplanen:

Vægtning af ECTS samt yderligere fagbeskrivelser og eksamensbestemmelser kan findes i studieordningen til bacheloruddannelsen her og til kandidatuddannelsen her.

I udgangspunktet er det muligt at følge fag, der kun består af forelæsningsrækker og ikke har tilknyttet holdundervisning, da fag med holdundervisning typisk fyldes op af studerende fra Institut for Psykologi. Der kan dog være ledige pladser på enkelte fagelementer med holdundervisning.

Hvorvidt et fag består af forelæsninger og holdundervisning fremgår af undervisningsplanen.

Der er mulighed for at ansøge om plads som meritstuderende på følgende fag: 

Bacheloruddannelsen:

Efterårssemesteret:

 • Biologisk psykologi og Neuropsykologi (5 ECTS)
 • Pædagogisk Psykologi (10 ECTS)
 • Klinisk Psykologi (15 ECTS)
 • Psykiatri (5 ECTS)
 • Forskningsdesign og videnskabsteori (5 ECTS)
 • Social Psychological Theory (15 ECTS)
 • Valgfag (5/10 ECTS)

Forårssemesteret:

 • Videnskabsteori og psykologiens historie (5 ECTS)
 • Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS)
 • Social Psychological Theory (15 ECTS)
 • Valgfag (5/10 ECTS)

På bacheloruddannelsen er følgende fag altid lukket for tilmelding:

 • Socialpsykologi – Teori og metode
 • Personlighedspsykologi - Teori og metode
 • Kognitionspsykologi - Teori og metode
 • Udviklingspsykologi - Teori og metode
 • Statistik I og II
 • Samtaletræning
 • Bachelorprojekt

 

Kandidatuddannelsen:

På kandidatuddannelsen kræves faglige forudsætninger i større eller mindre omfang for at søge ind på samtlige fag. Såfremt forudsætningerne er tilstrækkelige, er forelæsningsrækker uden holdundervisning åbne for tilmelding, dvs. fagene:

 • Arbejds- og organisationspsykologi, videregående anvendt teori og metode
 • Arbejds- og organisationspsykologi, seminarhold
 • Klinisk psykologi, videregående anvendt teori og metode
 • Klinisk psykologi, seminarhold
 • Neuropsykologi, videregående anvendt teori og metode
 • Neuropsykologi, seminarhold
 • Social udviklings- og integrationspsykologi, videregående anvendt teori og metode
 • Social udviklings- og integrationspsykologi, seminarhold
 • Avanceret metode
 • Valgfag

For det aktuelle udbud se undervisningplanen:
Forår 2017
Efterår 2016

På kandidatuddannelsen er følgende fag altid lukket for tilmelding:

 • Praksishold
 • Psykologisk testning