Institut for psykologi – Københavns Universitet

Transition and Children’s Learning

Professor Mariane Hedegaard har sammen med professor Anne Edwards, Oxford University, redigeret et Special Issue til tidsskriftet 'The International Society for Cultural-Historical Reseach'. The Special Issue handler om Transition and children’s learning. Tidsskriftet er udkommet på forlaget Elsevier. Artiklerne i dette specielle issue er tilgængelige her på hjemmesiden.

Klik her for mere info og adgang til artiklerne.

Forskningsbevilling til Simo Køppe

Professor Simo Køppe har modtaget en bevilling på kr. 5.024.690 fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation. Bevillingen går til Simos projekt Motor dialogue and motor intentions in early infancy.

Læs mere om Motor dialogue and motor intentions in early infancy her.

Adult Attachment Patterns

Lektor Sarah Daniel har netop udgivet bogen 'Adult Attachment Patterns in a Treatment Context'. Bogen henvender sig til studerende og professionelle behandlere og giver en integreret indføring i teori og forskning inden for voksnes tilknytningsmønstre og disses relevans for behandlingsarbejde. Bogen er udgivet på forlaget Routledge.

Læs mere på Routledges hjemmeside.