Institut for psykologi – Københavns Universitet

Festsymposium for Anders Gade

I anledning af at lektor Anders Gade efter mange års ansættelse som forsker indenfor neuropsykologien på Institut for Psykologi har valgt at lade sig pensionere, afholdes et fælles festsymposium for både Anders Gade og Peter Bruhn, neuropsykolog på Glostrup Hospital. Festsymposiet for de to herrer finder sted den 26. august 2016. Frist for tilmelding er den 10. august.

Læs invitationen her.

Farewell conference

Professor, Mag. Art og Dr. Phil. Mariane Hedegaard holder sin afskedsforelæsning mandag den 5. september 2016 i forbindelse med the farewell conference Cultural-Historical Approaches to Children's Development and Childhood. Mariane Hedegaard har været ansat på Institut for Psykologi i 14 år siden hun tiltrådte professoratet i udviklings-psykologi i 2002. Instituttet har gennem alle årene sat stor pris på Marianes indsats indenfor forskningen og undervisningen og ønsker Mariane alt godt fremover. Efter forelæsningen inviterer instituttet til reception. Alle er velkomne.

Læs invitationen til the farewell conference og reception for Professor Mariane Hedegaard.

Sven Mørchs afskedsforelæsning

Lektor, Mag. Art, Dr. Phil., Sven Mørch holder sin afskedsforelæsning 'Mellem to giganter - Socialpsykologiens udfordringer og perspektiver' onsdag den 24. august 2016. Sven har været ansat på Institut for Psykologi i 45 år og har igennem alle årene sat sit store præg på socialpsykologien med sin forskning i unge og etniciteter, social integration og familier. Instituttet takker Sven for hans store indsats for instituttet, for de studerende og for forskningen.
Efter forelæsningen er instituttet vært ved en reception. Alle er velkomne.

Læs invitationen her.

Ny bog af lektor Jesper Dammeyer

Lektor Jesper Dammeyer, Institut for Psykologi, har sammen med lektor Louise Bøttcher, DPU, udgivet bogen "Development and Learning of Young Children with Disabilities". Bogen er udkommet på forlaget Springer. Udgivelsen fejres med en reception fredag den 7. oktober 2016.

Læs mere om bogen og receptionen her.