Institut for psykologi – Københavns Universitet

Emancipation in Exile

Gretty Mirdal har sammen med Nermin Abadan-Unat redigeret bogen "Emancipation in Exile: Perspectives on the Empowerment of Migrant Women". Atten internationale forskere reflekterer i bogen om migration har medført den forventede frigørelse og selvstændiggørelse for de tusindvis af kvinder, der mere eller mindre frivilligt rejste fra deres hjem i syden til det nordlige Europa for at arbejde. Bogen er udgivet på İstanbul Bilgi University Press.

Læs mere her (pdf).

Psykologi på Facebook

Klik!

Seksuelle overgreb mod børn

Lektor Katrine Zeuthen, Institut for Psykologi, er blevet interviewet til Politiken om overgreb mod børn og de efterfølgende retssager. Ud af 150 journaler med mistanke om seksuelle overgreb på børn endte kun seks af de sager med en dom.

Læs artiklen på Politiken.dk.

Åbent Hus på Psykologi

Kære studerende på Institut for Psykologi! Er du interesseret i at høre om instituttets mange forskningsprojekter og måske selv komme med i et af dem? Så holder alle forskergrupper et Åbent-Hus arrangement her i efteråret 2015, hvor du få dig en uformel snak med de videnskabelige medarbejdere - phd-studerende, lektorer og professorer. Vel mødt!

Læs mere her.