Institut for psykologi – Københavns Universitet

Pris til speciale om it-psykologi

Jakob Rindum Danelund, Cand. Psych. fra Institut for Psykologi, KU, vinder DBC Specialeprisen 2016 for specialet ’På vej mod en it-psykologi’. DBC Specialeprisen på 25.000 kroner tilfalder en gang om året det bedste kandidatspeciale med relevans for DBC og den danske biblioteksinfrastruktur. I vinderspecialet udvikler Jakob Rindum Danelund en metode til, hvordan man som psykolog kan arbejde med it-udvikling. Institut for Psykologi ønsker Jakob stort tillykke med prisen.

Læs mere her.

Pædagogisk psykologi

Lektor Jesper Dammeyer, Institut for Psykologi, har netop skrevet bogen Pædagogisk Psykologi – Videnskaben om læring og undervisning. Folkeskolen og uddannelsessystemet er et altid aktuelt tema i samfundsdebatten. Om hvad og hvordan der undervises i folkeskolen er delvis et spørgsmål om holdninger, men den psykologiske forskning kan sige noget om, hvordan man gør og hvad der virker effektivt. Bogen Pædagogisk Psykologi – Videnskaben om læring og undervisning, formidler nyeste forskningsviden til studerende, forældre, politikere og andre som interesserer for hvad læring er og hvordan undervisning kan gøres bedre. Bogen udgives på Hans Reitzels Forlag.

Læs mere om bogen her.

Stressbehandlingskonferencen 2017

Stressbehandlings-konferencen 2017 blev en stor succes. Den 19.-20. januar 2017 samledes over 450 forskere, behandlere, arbejdsmiljø-professionelle og studerende fra hele Danmark på Københavns Universitet til to intensive dage med videndeling og debat. Den første dag fokuserede på at forstå, forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen med udgangspunkt i forskning og praksis, mens den anden dag fokuserede på nyeste forskningsbaserede viden om stressbehandling.

Læs mere på www.stressbehandlingskonferencen.dk.

A&O Salon 2017

I Arbejds- og Organi-sationspsykologisk Salon slår vi fra 2017 dørene op for en række arrangementer, der stiller skarpt på aktuelle temaer og debatter. Hvis du vil opdateres på, hvad førende forskere og praktikere beskæftiger sig med inden for arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og vil du selv tage aktiv del i sammenspillet mellem forskning og praksis, så er du velkommen til at deltage i vores første salon ”Fra forskning til praksis og praksis til forskning”, som finder sted den 9. marts 2017, kl. 13.00-16.45, på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere om Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon her.