Institut for psykologi – Københavns Universitet

Ny institutleder på Psykologi

Professor Søren Kyllingsbæk bliver ny institutleder på Institut for Psykologi pr. 1. januar 2015, hvor han overtager ledelsesansvaret fra Axel Larsen, der vender tilbage til sit professorat.

Læs mere på fakultetets hjemmeside.

Konference om von Triers film

Center for Psykoanalyse m.fl. inviterer til "En psykoanalytisk konference om seksualitet og perversion i Lars von Triers film". von Triers film beskæftiger sig ligesom psykoanalysen med centrale temaer som kærlighed, seksualitet og aggression. Vi har derfor inviteret nogle af de fremmeste forskere fra Danmark og Norge for at diskutere, hvad von Triers film gør ved os som tilskuere. Konferencen finder sted den 31. oktober 2014 i København.

Læs mere om konferencen her.

Scholarstipendier til uddeling

Hjerneskadeforenin-gen opslår hermed 4 scholarstipendier af 25.000 DKK til specialestuderende, som i deres specialer ønsker at beskæftige sig med en problemstilling inden for områderne hjerneskade og hjerneskade-rehabilitering. Lektor Hana Malá Rytter er formand for det rådgivende ekspertpanel, Hjerneskadeforeningen.

Hvis du ønsker mere info om scholarstipendierne, så klik her.

Kan PTSD forebygges?

Psykiatri Information har i juni 2014 udgivet et særnummer om Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og dens interventionsformer. Faezeh Zand diskuterer forebyggelse af syndromet når forekomst af traumatiske hændelser er forudsigelige.

Læs mere på Psykiatrifondens hjemmeside.