Institut for psykologi – Københavns Universitet

Prøv din hjerne af!

Kom med til et festligt indslag på Kulturnatten den 10. oktober 2014 kl. 19. Center for Hjerneskade har inviteret professor og hjerneforsker Jesper Mogensen, Institut for Psykologi, samt komikeren Sebastian Dorset på scenen til en begavet og morsom samtale om hjernens fantastiske evne til at finde nye veje.

Læs invitationen her.

Forskningsbevilling til Simo Køppe

Professor Simo Køppe har modtaget en bevilling på kr. 5.024.690 fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation. Bevillingen går til Simos projekt Motor dialogue and motor intentions in early infancy.

Læs mere om Motor dialogue and motor intentions in early infancy her.

Adult Attachment Patterns

Lektor Sarah Daniel har netop udgivet bogen 'Adult Attachment Patterns in a Treatment Context'. Bogen henvender sig til studerende og professionelle behandlere og giver en integreret indføring i teori og forskning inden for voksnes tilknytningsmønstre og disses relevans for behandlingsarbejde. Bogen er udgivet på forlaget Routledge.

Læs mere på Routledges hjemmeside.

Scholarstipendier - ny deadline!

Ny deadline: 1. oktober 2014. Hjerneskadeforenin-gen har opslået 4 scholarstipendier a kr. 25.000 til speciale-studerende, som i deres specialer ønsker at beskæftige sig med en problemstilling inden for områderne hjerneskade og hjerneskaderehabilite-ring. Lektor Hana Malá Rytter er formand for det rådgivende ekspertpanel, Hjerneskadeforeningen.

Hvis du ønsker mere info om scholarstipendierne, så klik her.