Institut for psykologi – Københavns Universitet

Nyt håb for angste børn

Op til 10 procent af danske børn lever med angst, men mange får ikke den hjælp, de har brug for. Flere kommer ikke i behandling, og af de der gør, bliver kun omkring halvdelen symptomfri. Professor Barbara Hoff Esbjørn og adjunkt Marie Louise Reinhold-Dunne, Institut for Psykologi, har undersøgt en ny behandling, og resultaterne lover godt for fremtiden.

Læs mere på fakultetets hjemmeside.

Forelæsning ved Mark Johnson

Mark Johnson, Knight Professor of Liberal Arts and Sciences, University of Oregon, giver fredag den 27. februar 2015 en forelæsning på Institut for Psykologi om “Aesthetics of the Embodied Mind”.

Læs mere her.

Netværksbevilling til Pernille Hviid

Lektor Pernille Hviid har fra Styrelsen for Forskning og Innovation's "International Network Programme" modtaget en bevilling på kr. 200.000 til etablering af et netværks-samarbejde mellem forskere i Danmark, Kina og Brasilien i 2015.

Læs mere her.