Studieliv – Københavns Universitet

Studieliv

På psykologi er der en række sociale organer, der laver arrangementer for de studerende og altså også dig! Disse organer er afhængige af, at de studerende benytter sig af dem.  Derfor opfordres du som ny studerende på psykologi til at deltage i  sociale organer og foreninger. Mød op og tilkendegiv din interesse for at være med. Glem genertheden og spring ud i det og husk, at hvis du mener, der mangler noget, er alle studerende velkomne til at tage initiativ til noget nyt. 

CSS

Du vil møde forkortelsen ‘CSS’ mange gange. CSS står for Center for Sundhed og Samfund. Alle, der bor på det gamle Kommunehospital, hører til CSS.Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet (KU) er en del af CSS. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har seks institutter og omkring 6.000 studerende. Det er Institut for Antropologi, Institut for Psykologi, Sociologisk Institut, Institut for Statskundskab og Økonomisk Institut. Institut for Folkesundhedsvidenskab har cirka 400 studerende på CSS. Organisatorisk hører instituttet til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men bor på CSS sammen med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Klik her for at hoppe ned i teksten til det, du vil læse:

Psykrådet Til toppen

Alle psykologistuderende er automatisk medlem af Psykrådet, som er vores fagråd.  I dette forum er det muligt at diskutere f.eks. undervisningens kvalitet eller mangel på samme og de enkelte fags relevans, indhold og eksamensformer.  Alle spørgsmål angående studiet, der har en eller anden form for almen interesse, kan tages op, diskuteres og evt. gives videre til relevante udvalg.  Alle har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen og blande sig i debatten.  Igennem Psykrådet kan man få direkte indflydelse på beslutninger, der træffes i instituttets styrende organer – f.eks. i studienævnet.  Studenterrepræsentanter fra diverse udvalg er tilstedet under møderne. Disse repræsentanter er opstillet via Psykrådet og vil anvende beslutninger truffet i Psykrådet som grundlag for deres arbejde.  Diskussionerne i Psykrådet angår ofte studenterpolitik, men man behøver ikke at være specielt interesseret i studenterpolitik for at møde op. Psykrådet er tænkt som et alment og samlende forum beregnet for alle studerende – med plads til alle.  Man kan møde op og nøjes med at lytte til diskussionerne, eller man kan blande sig aktivt i debatten og søge indflydelse. Vil du holde dig orienteret om, hvad der foregår på studiet, er du tilfreds eller utilfreds med noget, eller vil du blot mødes med andre og være med i nogle hyggelige og spændende diskussioner, så mød op! 

Semestrets første psykrådsmøde afholdes i loungen i stueetagen på Institut for Psykologi.  Vel mødt - og hvis du ikke kan vente, kan du besøge psykrådet på www.psy.ku.dk/om/psykraad og blive venner med ”Psykrådet Psykologi” på facebook.

SAMF-Rådet

SAMF-Rådet er Samfundsvidenskabeligt Fakultets sammenslutning af studerende. Dvs. vi er paraply organisation for Politrådet, Fagrådet for Antropologi, Psykrådet, Aktive Statskundskabere og Sociologisk fagråd.
Møderne er åbne for alle!

Studienævnet Til toppen

Studienævnet er kort sagt de studerendes mulighed for at få indflydelse på deres uddannelse i samarbejde med underviserne på instituttet.  Studienævnet er et formelt politisk organ og set med studenterøjne et af de mere demokratiske af slagsen.  I alle studienævn på Købehavns Universitet er der nemlig lige repræsentation af undervisere og studerende.  Studienævnet er ikke det samme som institutbestyrelsen. Institutbestyrelsen varetager overordnet økonomi og ansættelse. Studienævnet arbejder først og fremmest med ét overordnet formål – studiets strukturelle og undervisningsmæssige helhed.  Konkret betyder det, at studienævnet har ansvaret for studieordningen, der beskriver rammerne for de fag og kurser, man som studerende skal følge gennem sin uddannelse.  Hertil hører også dispensationer, pensumlister, eksamensbetingelser samt øvrige undervisningsmæssige tiltag.  Studienævnet er et forum, hvor der diskuteres problemer såvel som visioner blandt undervisere og studerende - ikke altid i enighed, men som regel med et konstruktivt sigte. Studenterrepræsentanterne vælges af de studerende til en etårig periode. Der er opstilling i oktober og mandatperiode fra februar. Lærerrepræsentanter vælges for treårige perioder.  Signe Bech er studienævnssekretær.  Studieleder og formand for studienævnet er lektor Helle Andersen. 

Studenterrådet ved Københavns Universitet

På Københavns Universitet har vi en fælles studenterorganisation, der samler alle universitetets studerende, nemlig Studenterrådet. Studenterrådet er vores interesseorganisation, der repræsenterer vores stemme over for universitetets ledelse og politikerne.

Vi er glade for vores universitet, og det er med god grund, for som studerende får man virkelig mange gode oplevelser! Vi er alle forskellige, men vi har alligevel meget tilfælles. Vi fester sammen, går på studentercafeerne sammen, sidder til undervisning sammen, læser til eksamen sammen, og vi gør en forskel i Studenterrådet og i fagrådet sammen.

Studenterrådet består af flere end 60 fagråd og 8 fakultetsråd. I hvert vores fagråd arbejder vi for at forbedre vores uddannelse og studiemiljø, og i Studenterrådet arbejder vi sammen på tværs af fag og fakulteter med det formål at skabe et bedre universitet og en bedre hverdag som studerende.

Læs mere på facebook.com/studenterraadet (https://www.facebook.com/studenterraadet) og studenterraad.dk (http://srku.dk/)

Dræberkaninen Til toppen

Dræberkaninen er en studentercafé drevet af psykologistuderende. Alle er velkommen til at hænge ud og købe en kop kaffe, men Dræberkaninen er mest befolket af psykologistuderende. Caféen bliver drevet af frivillige psykologistuderende, som har meldt sig til en vagt på 2 timer i hverdagene. Der bliver serveret friskbrygget økologisk kaffe, frugt og for det meste boller, kage eller andet spiseligt. Diskussionen går livligt i Dræberkaninen enten fagligt om psykologiske emner såsom hukommelsessystemet eller menneskets frie valg i relation til dets eksistensbetingelser eller sociale temaer som Torsdagsbaren sidste uge. Derudover er der passioneret bordfodbold og arrangementer såsom fastelavnstøndeslagning.  

Dræberkaninen byder dig velkommen til at tage en kop kaffe eller en vagt sammen med dine medstuderende. Så kom ned og hils på dine medstuderende og få lidt godt til ganen, alle er mere end velkomne! Du finder Dræberkaninen på Facebook her: www.facebook.com/Draeberkaninen.  

Frontallapperne Til toppen

Historien om Frontallapperne:
Engang var psykologi et sørgeligt studie som man skulle køre ad amarstangen langt væk for at finde. Derude snakkede de kun om mor og hunde og mor igen. Pedellen proklamerede en dag, at det nu var blevet så kedeligt, at der var vokset mos på indersiden af de studerendes kreativitet. Rektor var chokeret og hidkaldte da de dygtigste af de studerende for rådføre sig om situationen. Tænketanken nedkom hurtigt med et vidunderbarn. Skønt, det kun var 1 minut gammelt, valsede det ærværdigt ud ad rektors kontor i en aura af 100 prismatiske farver. Det besad en beundringsværdig forstand og en mægtig stemme, så det udbrød straks ”Giv mig noget at drikke!”. Da vidste de hvad barnet skulle hedde. Frontallapperne var psykologis nye festudvalg, og jeg skal love for, at der kom nye boller på suppen. Det blev sejt at være psykologistuderende.

Frontallapperne består af flere medlemmer, end du kan tælle på alle dine fingre. I Frontallapperne er vi søde ved hinanden, og det er dejligt at være med i vores festudvalg. Vi holder stort anlagte temafester to lørdage per semester, hvor alle må være med.

Kunne du tænke dig at være med i Frontallapperne? Så hold øje med din KU-mail og find ud af, hvordan du bliver lap. Allerede nu kan du finde os på Facebook og give os et lille like (https://www.facebook.com/frontallapperne). På den måde bliver du opdateret, når vi laver ballade i fremtiden.

Vi ses i introugen.
Frontallapperne elsker dig!

TorsdagsbarenTil toppen

Der afholdes torsdagsbar i kommunen den første torsdag i hver måned. Baren åbner sidste på eftermiddagen og ender uden undtagelse i regulær festivitas. Selvom Torsdagsbaren udmærker sig ved at holde meget forskellige arrangementer - grillbar, open mic, swingbar og full moon party - ligger torsdagsbaren nemlig altid inde med øl, drinks og dansemusik i rigelige mængder og bartendere står altid klar med en kold guldøl, lidt lomme-filosofi og gratis saltstænger. Indgangen er gratis og baren er billig, så kom forbi Torsdagsbaren.

Ønsker du at være opdateret med kommende arrangementer kan du like os på facebook på ”Torsdagsbaren på CSS” (https://www.facebook.com/Torsdagsbaren) eller holde øje med mails og plakater.

Er man sprængfyldt med energi og idéer er der naturligvis også mulighed for at blive en del af det udvalg, der står for at arrangere barerne. Torsdagsbars-udvalget består af ca. 30 psykologistuderende fordelt på alle årgange og alle køn. Det er en mulighed for at komme tættere ind på nogle af sine studiekammerater og for at få afbalanceret læsningen med nogle pilsnere og noget godt gammeldags socialt samvær.

Fredagspsykosen Til toppen

Vil du have så meget som muligt ud af din færden på CSS?  Har du lyst til at lære mennesker at kende, der ikke nødvendigvis læser psykologi? Og har du lyst til at være en del af psykologis yngste festudvalg?  Så meld dig i Fredagspsykosen, der sætter fokus på tværfaglighed, temafester og alternative alkoholindtagelsesritualer. Fredagspsykosen er et nyere festudvalg på CSS, hvilket giver plads til kreativitet og mulighed for at sætte sit præg på arrangementerne.  Fredagspsykosen har indtil nu holdt et par fester bl.a.: "Stålnissebar", "Hospitalsbar" og ”Ibizafest” hvor hele festudvalget var flot klædt ud. Vi holder fester for dig og inviterer dig ind i vores fællesskab. Find os på: www.facebook.com/fredagspsykosen.

Kommunen

Kommunen er CSS’ fælles festlokale og studentercafé, i bygning 12, med bar, sofaer, caféborde, brætspil, diskokugle, musikanlæg, bordfodboldbord etc. Det er her de legendariske Fredagsbarer finder sted, ligesom de enkelte institutter holder fester og andre sociale arrangementer i lokalet. I Kommunen kan du også opleve jamsessions og filmaftener.

I dagtimerne i hverdagene kan man altså købe billig kaffe, the og kiks i Café Kommunen. Derudover kan diverse brætspil og magsiner lånes i baren mod studiekort/sygesikring i pant. Fredag kl 14.30 starter KØS (Kommunal Øl-Service) deres udskænkning af special-øl og kl. 19 kickstartes Fredagsbaren.

Vil du gerne følge med i, hvad der sker af sociale arrangementer i Kommunen, find og like: Kommunen på Facebook (https://www.facebook.com/CSS.Kommunen).

Kommunens Bestyrelse

Kommunen er kort fortalt rammen for sociale arrangementer på CSS og til daglig består bestyrelsens arbejde i vedligeholdelse af Kommunens lokaler; vi tager stilling til indretning, løbende renovationsopgaver, lys, lyd samt bestilling af drikkevarer og musik til festerne m.m.. Derudover er bestyrelsen med til planlægning af fester holdt i Kommunen, specielt Fredagsbaren, hvor vi hjælper forskellige festudvalg og andre frivillige med at have en god aften.

Kommunens bestyrelse er et sted for dig, som ønsker at skabe nye initiativer og har gode ideer til, hvordan vi kan samle studerende på CSS socialt. F.eks. har bestyrelsen i samarbejde med de forskellige studiers festudvalg, samt andre frivillige sociale studenterforeninger, afholdt 48-timers bar og årsfesten. Derudover har bestyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet været med til at udvikle ideen bag og udføre Campusdagen.

Bestyrelsen giver mulighed for at skabe en stor social kontaktflade på de forskellige studier på CSS og en mulighed for at lære at drive en forening med stor omsætning og ansvar for beslutninger, som vedrører de studerendes sociale færd i Kommunen. Gennem planlægning og løsning af diverse problemstillinger får du fantastiske venner fra dit eget såvel som de andre studier på CSS. Derudover har vi også en masse fællesmiddage, filmaftener, sommerhusture mm.

Udover repræsentanter fra de forskellige studier (som er sikret to pladser hver) har bestyrelsen også repræsentanter fra de tværfaglige udvalg: Café Kommunen, Sagsbehandlerne (barpersonale) og Kommunal Øl Service.

Er du interesseret eller ønsker du at vide mere kan vi kontaktes på: bestyrelsen.kommunen@gmail.com

Café Kommunen Til toppen

Café Kommunen er en tværfaglig café, der åbnede sine døre for første gang i februar 2009. I caféen kan de studerende og ansatte på CSS købe billig kaffe, te, chokolade og andet godt, som de frivillige bag baren serverer. Kaffebryggerne i Café Kommunen består udelukkende af frivillige fra de forskellige studieretninger på CSS, der hver uge vier to timer (eller mere) af deres travle studieliv til at hygge om deres medstuderende og gøre atmosfæren på CSS lidt hyggeligere. 

Cafeen har åbent hver mandag-torsdag kl. 10-18 og fredagen fra kl. 10, indtil KØS tager over.
 Udover at stå i caféen to timer om ugen, er der også mulighed for styre baren til JAM-aftenerne. Café Kommunen afholder JAM ca. en gang om måneden, hvor alle studerende på CSS har mulighed for at komme og udleve deres musikerdrømme eller bare nyde en øl til god musik. Når der ikke langes kaffe eller øl over disken, bruges en aften eller to om måneden på at spise lækker mad, skyde med laserpistoler, eller hvad der nu kan findes tid til. Hvad café Kommunen ellers skal bruge caféen til er i høj grad op til defriivillige, og alverdens gode idéer og initiativer er altid velkomne. Hvis du har lyst til at være frivillig i Café Kommunen, skal du sende en mail til frivillig.i.cafekommunen@gmail.com med dit navn, studie og hvilket tidsrum, du har lyst til at stå der. Lige meget hvad, så skynd jer at finde Café Kommunen på Facebook: “Café Kommunen” og tryk på “like”. Café Kommunen glæder sig til at lave kaffe til jer!

KØS Til toppen

Hos Kommunal Øl-Service, i folkemunde blot ’KØS’, serverer vi hver eneste fredag i Kommunen, med forbehold for eksamener og andet fjolleri, fantastisk øl med fokus på kvalitet og smagsudfordringer.

KØS er hverken højtravende eller prætentiøst, men bygger på devisen, at øl skal smage af noget, for det er faktisk sjovere at drikke sig erotisk beruset i en øl på 11 procent, hvor dele af ingredienserne har været igennem et væsels tarmsystem.

KØS havde premiere i september 2010, og vi nåede et foreløbigt højdepunkt, da vi i februar 2012 kunne præsentere vores egen øl ’You’ve never been KØSSED like this before’ tilvirket i samarbejde med det hæderkronede københavnske bryggeri Mikkeller. KØS er drevet af en masse frivillige studerende, og hvis du er passioneret ølkender, og har lyst til at være en del af et sjovt fællesskab, så råb højt en given fredag i baren.

Find os på Facebook: Kommunal Øl-Service

 (https://www.facebook.com/pages/Kommunal-%C3%98l-Service/112938572099868).

Fredagsbaren på CSSTil toppen

Hver fredag i løbet af semestret (med få undtagelser) er der Fredagsbar i Kommunen. Festudvalgene på de forskellige studier skiftes til, i samarbejde med Kommunens Bestyrelse og Sagsbehandlerne, at afholde Fredagsbaren.

Alle er velkomne til Fredagsbaren, der starter kl. 19, dog skal man efter kl. 22 fremvise studiekort fra CSS for at komme ind, ligesom det efter kl. 22 koster 10,- i entré. Garderoben åbner kl. 21 og koster 10,- pr. stk. Garderoben er på EGET ansvar. Ønsker du at være med til at afholde Fredagsbaren, kan du melde dig ind i Kommunens Bestyrelse, Sagsbehandlerne, eller Fredagspsykosen. Bliv informeret om kommende fredagsbarer like: Fredagsbaren CSS på Facebook (https://www.facebook.com/FredagsbarenCSS).

SagsbehandlerneTil toppen

Hvis du altid har haft en uudtalt drøm om at være bartender, er Sagsbehandlerne noget for dig! Sagsbehandlerne er en tværfaglig bartendergruppe, der sammen med andre frivillige står i baren til Fredagsbarer og andre arrangementer i Kommunen. Sagsbehandlerne er for alle, der har lyst til at være med.  Alt, det indebærer, er, at du deltager i en bartenderworkshop og har mulighed for at tage en vagt eller to om måneden sammen med andre glade frivillige. Der er travlt i baren og brug for bartendere, der er effektive, hurtige og har køligt overblik. Udover det er vi en festlig gruppe, der fokuserer på at have det sjovt sammen, både inden og uden for baren. Sagsbehandlerne søger nye medlemmer med entusiasme og gode ideer!

Psykologi-RevyTil toppen

I foråret 2011 tog en gruppe studerende initiativ til at stifte foreningen Psykorevy.

Allerede i efteråret lykkedes det at afholde 3 forestillinger med over 30 engagerede studerende for omkring 100 tilskuere pr. forestilling.

Revygruppen har fået et stærkt sammenhold, og vi mødes til stormøder, generalforsamling og respektive udvalgsmøder engang i mellem i løbet af året og kommer formentlig igen i år til at mødes dagligt de sidste par uger op til vores forestillinger.  Derudover afholdes en øveweekend i midten af oktober, som sidste år var virkelig fed. Men for at alt dette kan realiseres, har vi brug for flere, der har lyst til at være med.

Der er ingen øvre grænse for hvor mange, der kan være med. Alle bidrag til billetsalg, skuespil, skriveproces, teknik, scenebyggeri, dans, sang, korsang, rap, støvledans, pandekage- eller anden kage-bagning, reklamer, flyer- og plakatdesign osv. er meget velkomne.

Har du en idé til noget, der kunne være fedt at have med, så er det endelig bare at kontakte os på mail, så finder vi ud af at bringe dig i kontakt med vores relevante udvalg. Skriv til: Psykrevy.rekrut@gmail.com

Revyens hierarki er fladt, derfor er der ikke en bestyrelse, men derimod to tovholdere: Nicolas Grønlund og Lea Nymand, der indkalder til møder og koordinerer udvalgenes indsats.

Pavlovs KøtereTil toppen

Pavlovs Køtere er en fodboldklub for psykologistuderende. Klubbens virke ligger på ingen måde fast og har man lyst til at engagere sig kan let få indflydelse. Som klubben ser ud nu, bestræber vi os på at alle skal kunne være med og på først og fremmest at lade klubben fungere som et socialt fællesskab.
Indtil nu har klubben deltaget en enkelt sæson i en 7-mandsturnering i DGI-regi, haft en ugentlig fast haltid i vinterhalvåret og en fast udendørs banetid i sommerhalvåret, som vi tilstræber at bruge til træning eller til kamp. Derudover har vi spillet kampe på tværs af studierne mod hold fra medicin og økonomi og i fremtiden endnu flere.
 
Hvis du har lyst til at være med, så meld dig ind i vores facebookgruppe ”foreningen Pavlovs Køetere” - (https://www.facebook.com/groups/144396915630291/)
Her skriver vi ud når der er kamp, træning eller sociale arrangementer og alle er velkomne ved tilmelding.
Tjek også vores hjemmeside med gamle spilleroplysninger fra vores turneringsdeltagelse, vedtægter, formål og klubbens narrativ: (http://pavlovskoetere.dk/?page_id=440)
 
Omkring 25 forskellige spillere har været med siden klubbens stiftelse i efteråret 2010, mens den faste kerne består af 10-12 spillere.
 
I bestyrelsen sidder Kristoffer Levinsen som formand, Emil Daniel-Christensen som kasser og Andreas Brøgger Jensen som næstformand.

Concentus

Concentus er et seriøst studenterkor, der har hjemme på CSS. Mange studieretninger på CSS – og også en del udenfor – er repræsenterede i Concentus, der giver en unik mulighed for at møde studerende fra andre studier og årgange end din egen. Vores ambition er altid at give publikum koncerter af høj kvalitet og desuden at have det sjovt med hinanden i processen.

Vi synger oftest mellem to og fem betalte koncerter hvert semester og tager desuden på en korweekend, hvor vi øver og hygger os bravt. Derudover holder vi en række sociale arrangementer som jule- og påskefrokost. Vores repertoire er meget varieret og indeholder alt fra rytmisk til klassisk, viser, pop og jazz.

Vi øver hver mandag, 19:00-21:15 i Katedralen på CSS (bygning 16). Første øvegang er 3. september, hvor du bare kan dukke op. Du kan også kontakte os på: koretconcentus@gmail.com

SymfUni

Spiller du et klassisk instrument og kunne du tænke dig at dele din spilleglæde med andre studerende? Så er SymfUni sikkert noget for dig!

SymfUni er et ungt orkester tilknyttet Københavns Universitet. Vi kommer fra mange forskellige studieretninger, også uden for KU, og er godt blandet hvad alder, køn og nationalitet angår. Vi spiller et bredt repertoire og lægger stor vægt på, at det at være i SymfUni først og fremmest skal være sjovt - både socialt og musikalsk.

Er du interesseret, så skriv til symfuni@symfuni.dk. Vi glæder os til at spille med dig! Du kan også læse mere på vores hjemmeside: www.symfuni.dk

Forum for eksistentiel psykologi og terapi
Er et forum for
psykologer, psykologistuderende og andre med interesse for de eksistentielle dimensioner i deres fag og deres arbejde.

Forums formål er at formidle og videreudvikle den eksistentielle psykologi og terapi i Danmark samt at støtte de tilknyttede fagpersoner i udviklingen af deres faglige arbejde i denne retning.

Forum arrangerer faglige aktiviteter såsom foredrag, workshops og studiekredse, og har en række forelæsninger tilgængelige på: http://www.eksistentielpsykologi.dk/

Corpus

Trykt gratismagasin, der udkommer fire gange om året til studerende på CSS.
Kontakt: info@corpusmagasin.dk eller gå ind på corpus.ku.dk

Køkkenhaven

Spirende køkkenhave for studerende på CSS. Facebook-gruppe: "CSS Køkkenhaven".

Sociale arrangementer på CSS

Facebook-gruppe der via jævnlige updates giver overblik over, hvad der sker på CSS.
Facebook-gruppe: Sociale arrangementer på CSS (https://www.facebook.com/groups/388979681288/)

CSS' caféer (hvor alle naturligvis er velkomne): 

  • Den tværfaglige: Café Kommunen i Kommunen i bygning 12.
  • Den psykologiske: Dræberkaninen i kælderen i bygning 2.
  • Den antropologiske & sociologiske: Morgencaféen i Katedralen i bygning 16.
  • Den økonomiske: Cafélitten i bygning 25 (ved udgang mod Gammeltoftsgade)
  • Den folkesundhedsvidenskabelige: Epicenteret i stuen i bygning 2.
  • Den statskundskabelige: Caféen Jacques D i kælderen i bygning 8.