Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Forårsemesteret 2019

Der tages forbehold for ændringer.

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet, i uge 6 
fra og med mandag den 4. februar 2019
er der ikke undervisning på helligdage (inkl. 1. maj og grundlovsdag) samt mandag – onsdag før påske.

 

 

2.SEMESTER – 2011-studieordningen 

 

Fagelement nr. 4 - Personlighedspsykologi teori og metode
 Personality Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                            20 ECTS (15 for BA-Tilvalg)

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Forelæsning: Mandag 8-10 lokale CSS 35.01.05 og tirsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/Ingo Zettler, Tone Roald og Simo Køppe

Rushold 1:

Fredag

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 2:

Fredag

12-15

lokale

CSS 35-0-13

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 3:

Fredag

12-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Christian Hagemann

Rushold 4:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 5:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-24

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 6:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Christian Hagemann

Rushold 7:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 8:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 1-0-10

/

Rasmus Lund Nielsen

BA-Tilvalg

Torsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Christian Hagemann

 Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

Øvelseshold:

Rushold 1:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Line Andersen

Rushold 2:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Asta Ingemann Jensen

Rushold 3:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 7-0-40

/

Anders Essom-Stenz

Rushold 4:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-30

/

Line Andersen

Rushold 5:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-24

/

Anne Marie Kristensen

Rushold 6:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

Amanda Aaboe Bell

Rushold 7:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-24

/

Mathias Ibenforth

Rushold 8:

Fredag

8-10

lokale

CSS 35-0-13

/

Laila Rose McFarlan

BA-Tilvalg

Fredag

8-10

lokale

CSS 1-0-10

/

Anne Marie Kristensen

Øvelseshold 14 uger, med start uge 6 – ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

 

Fagelement nr. 2 - Videnskabsteori og psykologiens historie
Philosophy of science and history of psychology

 

 Formål og indhold                                                                                   5 ECTS
Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Simo Køppe

Rushold 1:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-0-24

/

Sandra la Cour

Rushold 2:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-0-30

/

Michelle Alling Meyer

Rushold 3:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 7-0-22

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 4:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Frederik Bjerregaard-Nielsen

Rushold 5:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-0-42

/

Oliver Hundahl

Rushold 6:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Lea Isabel Sidenius Botwel

Rushold 7:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-0-30

/

Casper Schacht Lund

Rushold 8:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-0-18

/

Julie Lundsgaard

BA-tilvalg:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 7-0-28

/

Andrea Hyldig

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 13 uger, med start uge 7 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

 

Fagelement nr. 6 - Statistik 2
Statistics 2

 

Formål og indhold                                                                                       5 ECTS
Statistik 2 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 2 vil fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning :   Mandag 13-15 lokale CSS 35.01.44 v/Anders Petersen m.fl

Rushold 1:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-2-49

/

Maria Johansson

Rushold 2:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-1-49

/

Søren Thomsen

Rushold 3:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 1-0-10

/

Anne Stuart

Rushold 4:

Onsdag

8-11

lokale

CSS 2-2-49

/

Erling Nielsen

Rushold 5:

Onsdag

8-11

lokale

CSS 2-1-49

/

Emilie Hegelund

Rushold 6:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-2-49

/

Dennis Hvass

Rushold 7:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-1-49

/

Kasper Kløve

Rushold 8:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 1-0-10

/

Stine Jørgensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen

 Social Psychology Theory and Methods(15 ECTS)

 

The course Social Psychological Theory introduces the student to the subject field of social psychology. Here is the central focus on the relationship between the individual and the society and in particular how the former gets integrated in to the latter.

In answering the question of social integration, the course deals with two different overarching approaches: The psychological social psychology where the individual is the main focus, and sociological social psychology where it is the society. Based on group work, student and teacher presentations, we explore older and contemporary social psychological theories focusing on concepts such as individualisation processes, groups, attitudes, roles etc. In applying the theories, topics such as family, youth, integration, identity, culture and ethnicity are discussed.

The purpose of the course is to provide the student with theories with which to grasp to complexity and challenges in social integration.

The student will have learned to:

 • Coherently describe selected social psychological concepts, theories and empirical material.
 • Underline main equalities and differences between the treated concepts, theories and empirical material.
 • Account for causes and effects of these equalities and differences.
 • Select and balance theories, concepts and empirical material which is especially relevant in the clarification of a given problem area.
 • Describe strengths and weaknesses concerning the treated concepts, theories and empirical material, in order to clarify certain themes and problem areas within social psychology.
 • The classes consist of teacher presentations, active student participation and reflection on relevant visual material. 

Engelsk

Mandag

15-18

Lokale

CSS 2-2-36

/

Kristian Melby

Holderundervisning 14 uger start uge 36 – kun for merit-, udvekslings- og internationale studerende - undervisningen foregår på engelsk 

4.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 9 - Udviklingspsykologi teori og metode
 Developmental Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                                      20 ECTS
Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.  

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 10-12 lokale CSS 35.01.05 og Torsdag 10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Jakob Waag Villadsen, Pernille Hviid m.fl

 

Hold 1:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Birgit Jørgensen

Hold 2:

Tirsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-02

/

Birgit Jørgensen

Hold 3:

Tirsdag

13-15

lokale

CSS 5-0-28

/

Denis Kiyak Ebbesen

Hold 4:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-0-18

/

Denis Kiyak Ebbesen

Hold 5:

Torsdag

13-15

lokale

CSS 2-0-12

/

Katrine Røhder

Hold 6:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-02

/

Katrine Røhder

Hold 7:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-0-18

/

Marie Lagoni

Hold 8:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-1-42

/

Kasper Levin

TKA:

Mandag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

Kasper Levin

Øvelseshold

Hold 1:

Tirsdag

14-17

lokale

CSS 2-1-49

/

Ditte Alfastsen

Hold 2:

Tirsdag

8-11

lokale

CSS 2-1-49

/

Ditte Alfastsen

Hold 3:

Tirsdag

8-11

lokale

CSS 2-2-49

/

Andrea Severin Jensen

Hold 4:

Tirsdag

11-14

lokale

CSS 2-1-49

/

Andrea Severin Jensen

Hold 5:

Tirsdag

11-14

lokale

CSS 2-2-49

/

Christina Nørgaard

Hold 6:

Tirsdag

14-17

lokale

CSS 2-2-49

/

Christina Nørgaard

Hold 7:

Fredag

10-13

lokale

CSS 7-0-40

/

Mathias Nimgaard Larsen

Hold 8:

Fredag

10-13

lokale

CSS 2-1-42

/

Antonia Moreira

TKA:

Mandag

12-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Amanda Frees

Forelæsning 14 uger,  seniorlærerhold 14 uger, med start uge 6  Øvelseshold 10 uger, med start uge 6 - Stamholdene med start sep. 2017 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december        

Fagelement nr. 10 - Arbejds- og organisationspsykologi
 Work and Organisational Psychology

Formål og indhold                                                                                        10 ECTS

Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Praksis og forskning indenfor udredning, intervention og evaluering, tager udgangspunkt i teoretiske og empiriske referencerammer.

Formålet med undervisningen i Arbejds- og Organisationspsykologi er at give den studerende en grundlæggende indføring i det anvendte fagområde, herunder et bredt udvalg af fagområdets temaer, samt grundlag for analyse, diskussion og vurdering af relaterede problemstillinger og mulige interventioner.

Fagelementets centrale emner er forhold, der vedrører den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, trivsel, stress og udvikling; Arbejdets organisering og arbejdsopgaver; Relationer på arbejdspladsen herunder gruppedynamik, teamforhold og ledelse; Organisationer herunder deres struktur, kultur, rammer, dynamik og udvikling.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Forelæsningerne vil således introducere grundlæggende begreber og problemstillinger fra et teoretisk perspektiv, illustreret af casemateriale samt empirisk forskning. Forelæsningerne er koordineret med- og suppleres af holdundervisning. På holdene arbejdes bl.a. med arbejds- og organisationspsykologiske cases, som bringer teori og praksis i samspil, og som således forbereder til fagets skriftlige eksamen.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsning   :  Onsdag 8-10 lokale CSS 35.01.44 v/Janne Skakon, Paul Conway m.fl.

 

Hold 1:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 2-0-30

/

Emil Henning-Bengtson

Hold 2:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 2-0-24

/

Sarah Holm Christensen

Hold 3:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 7-0-28

/

Mette Hvidbjerg

Hold 4:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Andreas Sørensen

Hold 5:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-24

/

Maria Jensen

Hold 6:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Mette Hvidbjerg

Hold 7:

Mandag

13-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Jonas Schmidt Nielsen

Hold 8:

Mandag

13-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Mejse Hasle Nielsen

Forelæsning 14 uger, med start uge 6 – Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Stamholdene med start sep. 2017 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december         

 

 

6. SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 17 - Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

 

Formål og indhold
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1 v/Ingo Zettler and Lau Lilleholt - AFLYST

This course is for students interested in writing an empirical Bachelor thesis, preferably on a topic related to Behavioral Economics, Educational Psychology, Environmental Psychology, Judgement and Decision Making, Personality Psychology, Political Psychology or Work and Organizational Psychology. 

Students will be trained and supported in addressing different challenges related to this scientific work. This covers training and support in researching and reading up on literature, formulating hypotheses, conducting a small study, and writing scientific papers. 

The course will be oriented towards writing an empirical Bachelor thesis. Students can either make us of an existing dataset or conduct their own study. Concerning the latter, we recommend conducting simplified replication studies. Conducting replication studies not only is important for the scientific progress in general (see, e.g., current discussions about Open Science), but also perfectly fits the aim to learn about how to conduct and write up studies. Clearly, requirements concerning the study and data analyses will be matched to the framework of a Bachelor thesis (i.e., recruitment of a small sample size, use of analyses techniques such as ANOVA, correlations, or χ²-tests). 

Potential topics for feasible Bachelor theses will be provided at the beginning of the seminar; of course, students are also welcomed to develop a topic by themselves. 

Please note that the language for the classes taught, supervisions and Bachelor theses supervised by Lau is Danish, while the language for the classes taught, supervisions and Bachelor theses supervised by Ingo is English.

 Hold 2 v/Katrine Zeuthen

Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi. Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.

Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.
 

Hold 3 v/Thomas Habekost og Jesper Mogensen

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Målsætningen er blandt andet at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne.”

Hold 4 v/ Vanessa Sonne-Ragans

Holdet henvender sig til studerende med interesse i sociologiske- socialpsykologiske-, udviklingspsykologiske-, almenpsykologiske,- videnskabsteoretiske- og tværvidenskabelige tilgange, og er især relevant for studerende der ønsker et BA forløb, der er målrettet udvikling af generelle færdigheder ift. videnskabelig/akademisk problembehandling. 

Holdundervisningen er bygget op om opgavetekniske- og videnskabsteoretiske elementer. Vi går tæt på den videnskabelige tekst som genre og gennemgår systematisk; udarbejdelse af vinkel, identifikation af et videnskabelige/psykologiske problemer, etablering af problemformulering og underspørgsmål, afklaring af relevante begreber, præcis faglig afgrænsning, redegørelse, analyse, diskussion, konklusion kritik og perspektivering. Endvidere ser vi på videnskabelig sprogbrug, forskellige opgavemodeller, metoder ift. problembehandling, litteratursøgning, anvendelse af empiri, cases, eksempler og lignende. 

Vi behandler derudover central videnskabsteoretisk terminologi, med henblik på at de studerende tilegner sig viden om hvordan denne integreres i BA projektet og transformeres til relevante videnskabelige refleksioner over det selvvalgte emne. Hvor holdundervisningen sigter mod generel forståelse for videnskabelig/akademisk- problembehandling og terminologi, er vejledningen endvidere rettet mod udviklingen af de individuelle projekters specifikke problemfelter. Vejledningen der er mundtlig og/eller skriftlig, støtter integrationen af opgavetekniske og videnskabsteoretiske elementer i de individuelle projekter.

Den mundtlige vejledning ligger tidligt i undervisningsforløbet, her afstemmer vi vejledningens formelle karakter, mål og arbejdsgrundlag, ligesom vi sporer os ind på emnet, problemet, vinklen, mulig teori og empiri. 

Den skriftlige vejledning træder ind når undervisningen er afsluttet og sætter på flere niveauer, men fokuserer i alle tilfælde på de områder, hvor den enkelte studerende opgaveteknisk og ift. genreforståelse, har størst udfordringer. Den skriftlige vejledning assisterer udviklingen af de enkelte BA projekters problembehandling og sikrer deres videnskabelige niveau. Vejledningen er et aktivt samarbejde hvor de studerende, på superviseret vis, udvikler deres tekst og lærer at håndtere en større teksts forandringer. 

Overordnet er målet med dette hold, at de studerende afleverer solide og gennemarbejdede BA projekter – til tiden. Endvidere at undervisningen og vejledningen ruster de studerende til fremover, at arbejde selvstændigt med psykologiske problemstillinger, gennem bevidst anvendelse af videnskabelig teori, empiri og metode, på empiriske-, såvel som teoretiske- og metateoretiske problemstillinger. 

Hold 5 v/ Janne Skakon

Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt eller tilgrænsende områder.

Den studerende opfordres til at vælge- undersøge og fordybe sig i et emne, der opleves relevant og aktuelt, og som kan sættes i forhold til kravene til den videnskabelige opgave. 

Målsætningen i undervisning og vejledning er blandt andet at styrke den akademiske skriveproces og således det endelige produkt, bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, metodetilgang, analyse, diskussion, perspektivering samt disponering af tekst, metarefleksion etc.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” med udgangspunkt i de formelle krav til opgaven og de taksonomiske niveauer. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser. Uddrag af eksemplariske projekter vil blive inddraget med henblik på at illustrere styrker og begrænsninger. 

Undervisningen tilrettelægges og bygges op omkring at den studerende påbegynder skriveprocessen fra start. Vejledningen vil foregå som klynge hhv. individuel vejledning i løbet af semesteret.  

Hold 6 v/ Sara Kerstine Nielsen

Dette hold er primært til studerede, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen indenfor klinisk psykologi eller udviklingspsykologi. Eksempler på emner kan være: udvikling og vedligeholdelse af angstlidelser, depression eller personlighedsforstyrrelser, virkningsmekanismer i psykoterapi, eller hvilke faktorer der er involveret i behandlingsrespons. Derudover kan emner også være videnskabsteoretiske perspektiver eller emner af mere samfundsmæssig art, som f.eks. hvordan en diagnose som ADHD har ændret sig igennem de seneste årtier. Holdundervisningen vil have fokus på, hvordan en videnskabelig opgave struktureres og skrives. Der vil indgå tekstnære eksempler fra klinisk psykologi og udviklingspsykopatologi på bl.a. udformningen af problemformulering, litteratursøgning, diskussion og styrker og begrænsninger ved psykologiske metoder, empirisk forskning og psykologiske teorier. I holdundervisningen vil vi desuden diskutere, hvordan psykologiske teorier og empirisk forskning kan supplere hinanden i akademisk opgave. Den individuelle vejledning vil være ligeledes være tekstnær og tilpasset den enkelte studerendes behov og vil bestå af mundtlig vejledning samt vejledning over Skype/mail.  

Bachelorprojekt:

Hold 1:

AFLYST

Hold 2:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-36

/

Katrine Zeuthen

Hold 3:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-36

/

Thomas Habekost og
Jesper Mogensen

Hold 4:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 35-0-13

/

Vanessa Sonne-Ragans
5 uger

Hold 5:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-49

/

Janne Skakon

Hold 6:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Sara Kerstine Nielsen

Hold 7:

AFLYST

Holdundervisning 5-8 uger med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december                   

Til toppenFagelement nr. 14 og 15 - Valgfag

 

Formål og indhold
Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS). 

 

Psykologiformidling
5 ECTS

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner. 

Der er mødepligt første gang grundet planlægning af undervisningsgangene, hvor alle studerende bliver tildelt et oplæg. Og vi kører introduktion til, hvordan vi kommer til at arbejde fremover.

Du opnår konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Der er mødepligt første gang grundet planlægning af semestrets fremlæggelser - Da der er mange tilmeldinger til holdet i foråret 2019, er undervisningen udvidet til og med uge 14.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Hold 1

Onsdag

8-12

Uge 7-14

Lokale

CSS 7.0.01

/

Pia Bjerring

Hold 2

AFLYST

Holdundervisning 8 uger Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

       

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi.
5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning  

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor. 

 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.
 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.
 • Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi: Mandag 15-17, lokale CSS 2-2-30  v/Anders Korsgaard Christensen,

Holdundervisning 14 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december      

  

Brain plasticity and neurorehabilitation: ” I want my life back” - neuropsychological rehabilitation from a research perspective v/Hana Mala 
5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning 

Recent years have been in the light of great advances regarding our understanding of the brain and the way it is being formed and shaped during the entire life. This course will explore the current knowledge about brain plasticity together with its potentials and limitations. We will discuss the mechanisms of brain plasticity across life span, learning and experiential influences, normal and pathological aging of the brain, as well as neuroprotection and brain repair. The implications of brain plasticity for the rehabilitation treatment of brain disease (such as acquired brain injury and neurodegenerative conditions) will form the common thread during the entire course. We will search answers for questions like ‘What does it take to change the structure of the brain and what is the evidence?’ ‘Can brain plasticity be supported by other means, such as exercise and pharmacology’, ‘Is the change in neural networks always paralleled by changes in behaviour?, and ‘How do we implement research findings into clinical practice?’. The course is built around knowledge from basic, pre-clinical and applied, clinical research with special focus on cognitive and social functions. It will emphasize converging evidence and aspects determining the translation of knowledge from bench to bedside. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Brain plasticity and neurorehabilitation: Tirsdag 8-10, Lokale CSS 2-2-36 / Hana Mala

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

  

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease
5 ECTS  

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning 

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? Which psychosocial work conditions cause stress, and how do we assess and quantify these conditions? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and it will introduce the history and basic concepts of stress, commonly used models of work-related stress, job stress interventions at the workplace, as well as psychophysiological mechanisms that link psychosocial exposures to mental and physical health effects. Moreover, topical workplace stressors will be subjected to critical discussions. The course will be useful for understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing with applications for, for example, sleep problems, depression and other chronic disorders. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease: Mandag 13-15 lokale CSS 2-2-36 v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december                               

 

Krop og psyke 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Modulet / kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen som subjekt har for udvikling af psykiske lidelser, oplevelse, bevidsthed, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på, hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse, og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager udgangspunkt både i det psykodynamiske, det fænomenologiske og det psykiatriske felt. Desuden inddrages egen oplevelse, erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion over emne og modul.

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppen som subjekts betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, og som et andet perspektiv til anvendelse i det psykiatriske og psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview og ikke mindst forståelse af bevidsthed og symptom.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Krop og psyke: Onsdag 15-18 lokale CSS 7-0-18  v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 

 

Brain and Cognitive Development
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Infancy is the period of most dramatic brain and cognitive development, and where we see the biggest changes in cognition. Understanding this period of cognitive development and what drives cognitive development is crucial for understanding human cognition more broadly. This course is focused on the topic of infant and early childhood cognition, and will draw on our knowledge of the developing brain, and findings from neuroimaging. We will begin with an introduction to the field of infant cognitive development, an overview of brain development, and current methodology for studying infants and their brains. In subsequent weeks, we will cover a new topic each week, including both domains of knowledge (including objects, number, faces, social reasoning, morality) and mechanisms of early learning (information expectation, information seeking, statistical learning). The course is aimed at providing a state-of-the-art on cognitive development and will be focused on the most recent research that has transformed our understanding of what and how infants learn.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Brain and Cognitive Development: Torsdag 12-15 room CSS 7-0-18 v/ Victoria Helen Southgate

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Culture, Communication and Learning v/ Kyoko Murakami - AFLYST
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course will introduce key social scientific concepts and theories, which can be applied to the study of the relationship between culture, communication and learning. It will explore the complexities of the vast theory base underpinning the role of communication and language in learning settings. Its aims are to introduce to students issues concerning (1) the dynamic role of social interaction in language use, culture as resource for development of children and young people, (2) language use and thinking and remembering together and the process of socialisation (3) learning as communicative action and (4) gender issues in language and literacy practices or disability issues. It will enable a critical assessment of the construction of problems and proposed solutions in practices in psychology, education and other related fields.    

 

Løsningsfokuserede tilgange til procesfacilitering i praksis.
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Psykologen som procesfacilitator
Psykologens arbejdsfelter er udvidet betydeligt gennem de sidste årtier. I mange stillinger indgår procesfacilitering som en fast del af dagligdagens arbejdsopgaver. Som psykologer skal vi ikke kun fungere som analytisk problemknuser i psykologiske problemstillinger, men har ofte og i mange sammenhænge også til opgave at være konsulent for andre fagfolk. 

Psykologen inddrages og inviteres i mange tilfælde, når der er et ønske om, at noget skal være anderledes for en person, en gruppe eller en organisation. Og ofte må psykologen navigere i et komplekst felt af forskellige og modsatrettede dagsordener, orienteringer, idéer og forventninger. Det stiller krav til, hvordan vi kan tilrettelægge og styre processer, og det stiller krav til, hvordan vi kan bidrage til at skabe bæredygtige og holdbare forandringer i den konkrete hverdag. 

Indhold
Nøgleordene er: Metode og praksis. Kurset tager dig på den ene side gennem den løsningsfokuserede metodes aktiviteter, som de er udviklet på et poststrukturalistisk og sprogfilosofisk grundlag af Steve de Shazer og Insoo Kim Berg. På den anden side sætter vi et løsningsfokus til at virke i en procesfaciliterende praksis med kunder, klienter, professionelle, medarbejdere, ledere, chefer og andre samarbejdspartnere. Med afsæt i den løsningsfokuserede metode arbejder vi med forskellige aspekter af procesfacilitering i praksis. Vi adresserer rollen som procesfacilitator og konsulent, herunder skiftet fra en ekspert/rådgivende funktion til en faciliterende/ikke-vidende position. Vi zoomer ind på ideer om, hvad der skaber forandringer, og hvordan forandringer gøres holdbare i den konkrete hverdag. Og vi arbejder med, hvordan vi kan styre samtaler med enkeltpersoner, grupper og organisationer, hvor relevante deltagere inddrages på relevante måder. 

Form
På kurset går vi konkret, dedikeret og i øjenhøjde til udvikling og træning af dine færdigheder til at arbejde løsningsfokuseret med procesfacilitering. Vejen fra novice til ekspert, fra en regelstyret brug til en flydende beherskelse af ’tavs viden’, går over velovervejet træning i praksis. Derfor har kursusforløbet et praksisrettet fokus og veksler mellem oplæg, fælles refleksion, træning og øvelser, præsentation af modeller, demonstration og live-supervision. Træning og øvelse er højeste kontekst for læringsformen på dette kursus. 

Udbytte
Kurset træner blandt andet dine færdigheder til:

 • på mikroplan at formulere løsningsfokuserede spørgsmål.
 • at styre og kvalificere processer, hvor mange dagsordener er i spil.
 • at omsætte avancerede begreber til en konkret måde at føre samtaler.
 • at indstille dine ører på en løsningsfokuseret frekvens.
 • at forhandle og samskabe en opgaves indhold og form, så den bliver mulig at løse.
 • at gå fra en ekspert/rådgivende position til en faciliterende, ikke-vidende position. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Løsningsfokuserede tilgange til procesfacilitering i praksis: Onsdag 15-18 Lokale CSS 2-0-12  v/Kasper Mikladal Johansen

Holdundervisning 10 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Socialisationsteori v/Jutta Maria Vikman og Kiva Maria Krohn
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Socialisationsteori er det teoretiske perspektiv, der beskæftiger sig med forholdet mellem samfundsstruktur og subjektets psykiske struktur. Socialisation viser sig i fænomener som lystformer, tidsopfattelse, sansning, selvforholdet og køn, der alle er emner, vi vil behandle i kurset. Socialisation som videnskabelig genstand kræver, at vi gentænker forholdet mellem social-, personligheds- og udviklingspsykologi, og at psykologien åbnes mod samfundsteori, historie, antropologi og filosofi.  

Kursets teoretiske udgangspunkt er, at socialisationen ikke kun former f.eks. sociale roller eller identitet, men at selve den psykiske struktur først opstår gennem socialisationen. Socialisationen har dog ingen universel form, men er altid bestemt af det konkrete samfund som subjektet er indlejret i. Da den konkrete samfundsstruktur er historisk foranderlig følger heraf, at også subjektets psykiske struktur er historisk foranderlig. Socialisationen har således uundgåeligt etiske og politiske implikationer, som vi vil undersøge i løbet af kurset. 

Kursuslitteraturen inkluderer freudomarxisme (Lorenzer, Marcuse), sociologi (Elias, Bourdieu), filosofi (Althusser, Schiller) og historie (Annales-skolen). Vi vil diskutere mulighederne og problemerne i en sådan tværdisciplinær tilgang til psykologiske fænomener. Desuden vil empiriske studier, der eksemplificerer de beskrevne processer, løbende blive inddraget.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Socialisationsteori: Mandag 15-18 lokale CSS CSS 2-1-49 v/Jutta Maria Vikman og Kiva Maria Krohn

 Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Resiliens i teori og praksis v/Faezeh Zand  
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Resiliens er vor tids modeord. Det refererer til færdigheden at håndtere belastninger i livet, som flertallet af almindelige mennesker normalt bukker under for. Undervisningens fokus er udvikling af resiliente færdigheder til håndtering af uundgåelige forandringer i livet, såvel som ved ekstremt belastende situationer. Opmærksomhed rettes også mod de mange misforståelser der findes om resiliens, når det f. eks. sidestilles med fænomener som robusthed, ukuelighed og resistens.

I kurset gennemgås bl.a.:

 • Definition af begrebet o dets udvikling.
 • Resilient handlemåde og dens bestanddele.
 • Resiliens, modgang og velbefindende.
 • Hvornår er der brug for resilient adfærd?
 • Resiliens og forandringer i livet.
 • Hvordan bliver og forbliver man en resilient psykolog?
 • Misforstået resiliens: Fordomme eller forskellige kontekster?

Øvelser, film og case analyser bruges som redskaber i undervisningen. Casene er valgt ud fra potentielle risikogrupper som flygtninge, kampsoldater, vidner til negative hændelser, samt andre udsatte grupper. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Resiliens i teori og praksis: Tirsdag 15-18  lokale CSS 1-0-10  v/Faezeh Zand

Holdundervisning 10 uger med, start se Absalon- Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december       

 

Feedback Informed Treatment (FIT) ved Rikke Papsøe
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Feedback Informed Treatment (FIT) is an evidence-based, pan-theoretical practice. It is a way of routinely monitoring the effect of therapy. The objective of FIT is to improve the quality and effectiveness of therapy. Through the use of two simple scales in each therapeutic conversation, the therapist can: 1) Monitor the client's progress in therapy, e.g.: Is the client getting better through therapy? Worse? Is there no development? 2) Get continuous, formalized feedback from the client on the alliance between therapist and client. Through this feedback the therapist is able adjust his/her methods of therapy so that he/she will be more helpful to the particular client. This approach to therapy has been shown to halve "drop-outs" from the therapy, to enhance the effect of the therapy significantly, and to reduce the risk of deterioration. 

This course will cover the research behind FIT, including an overview of what works in therapy. The FIT scales (Outcome Rating Scale and Session Rating Scale) will be introduced. Through case material we will practice understanding of the graphical representation of different therapeutic courses, and how these can be used to tailor the therapy to each client so that the therapy becomes more efficient. Finally the course will focus on the characteristics of the most skilled therapists, and how to work towards becoming a top therapist. The course will consist of a mixture of theoretical presentations, case material, practical exercises, and reflection. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Feedback Informed Treatment:  Fredag 12-15 lokale CSS 2-0-12  v/ Rikke Papsøe

 Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december   

 

The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

The feeling of being: Torsdag 15-18 lokale CSS 7-0-18 v/ Claudia Carrara-Augustenborg

 Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december   

 

Sports Psychology - Introduction to Sport and eSports Psychology v/ Ingo Zettler 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Sport is a crucial aspect of many people's lives. In fact, many people do, watch, and/or talk about sport. Doing sport and/or watching sport affects one’s emotions, feelings, fitness, health, self-view, social relations etc. 

In this elective course, we will learn about different psychological and psychological-based aspects related to sport. Examples of topics are cognitions, gender, emotions, leadership, motivation, performance, social relations, team dynamics, or the role of spectators. Next to a general introduction, seven classes will focus on “traditional” sports, and two classes will focus on eSports. 

Each class will start with a general introduction about a topic by the lecturer, lasting 45min. Next to this, students will discuss one more specific paper about the topic in more detail, complemented by activities including visits by people working in the field of Sport and eSports Psychology.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Sports Psychology - Introduction to Sport and eSports Psychology: Mandag 10-13, lokale CSS 7-0-18  v/ Ingo Zettler

 Holdundervisning 10 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december   

 

Health Psychology - Psychosocial Aspects of Health v/ Timothy Skinner
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

After introducing the scope of health psychology and this course will explore the biopsychosocial and lifespan perspectives to the maintenance of health and prevention of disease. The course will introduce participants to the dominant theories, models and paradigms current in the field.  The influence of some of the broad domains of psychology (developmental, social, individual differences, biological) on health will be explored, and how these shape and inform the practice of public health, health promotion and approaches to addressing the social disparities in health.
Week: 6, 7, 9,10,11,13,14,17,19 and 20

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Health Psychology - Psychosocial Aspects of Health: Onsdag 15-18, lokale CSS 7-0-28  v/ Timothy Skinner

 Holdundervisning 10 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Psykoanalysens teori og praksis v/Katrine Zeuthen m.fl.
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

På faget vil den studerende blive indført i centrale begreber fra psykoanalysens teori og få et indblik i, hvordan disse udfoldes, udfordres og udvikles i den psykoanalytiske praksis. Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviserne og fælles diskussion af dagens pensum.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Psykoanalysens teori og praksis: Mandag 13-15, lokale CSS 7-0-18 v/ Katrine Zeuthen m.fl.

Holdundervisning 14 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december