Undervisning forår 2017, Bacheloruddannelsen – Københavns Universitet

Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Forårsemesteret 2017

Der tages forbehold for ændringer.

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet, i uge 6 
fra og med mandag den 6. februar 2017
er der ikke undervisning på helligdage (inkl. 1. maj og grundlovsdag) samt mandag – onsdag før påske.

 

 

2.SEMESTER – 2011-studieordningen 

 

Fagelement nr. 4 - Personlighedspsykologi teori og metode
 Personality Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                                      20 ECTS

Personlighedspsykologien udforsker teorier om personlighed, subjektivitet, identitet, selv mv. Og forskellige metodiske og empiriske måder at studere disse på. Der introduceres til en bred vifte af teoretiske og metodiske retninger og traditioner, bl.a. Omfattende personlighedstræk, kognitive, humanistiske, psykoanalytiske, sociokulturelle og biologiske teorier.

Formål er at introducere til grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for personlighedspsykologien som den aftegner sig internationalt i forskningen. Den studerende skal også have kendskab til historiske og mere snævre traditioner indenfor personlighedspsykologien. Forskellige metodiske traditioner og personlighedspsykologisk testning introduceres også, og den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning:Mandag   8-10 lokale Css  35.01.44 og tirsdag 10-12   lokale Css 34.0.01 v/Tone Roald, Ingo Zettler og Simo Køppe

 

Rushold 1:

Fredag  

12-15

lokale

CSS 2-2-42

/

Ditte Darko

Rushold 2:

Fredag 

12-15

lokale

CSS 1-1-12

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 3:

Fredag 

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 4:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-49

/

Ditte Darko

Rushold 5:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 6:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 2-2-36

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 7:

Tirsdag

15-18

lokale

CSS 2-2-49

/

Ditte Darko

Rushold 8:

Tirsdag

15-18

lokale

CSS 2-1-49

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

BA-Tilvalg

Torsdag

11. maj

12-15

12-15 

lokale

lokale

CSS 2-2-36

CSS 2-1-02

/

Rasmus Lund Nielsen

Forelæsning 14 uger, med start uge 6.Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

Øvelseshold:

Rushold 1:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2.2.36

/

Tinne Ersted Rasmussen

Rushold 2:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2.2.30

/

Thea Toft Amholt

Rushold 3:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2.2.24

/

Katrine Møller Hansen

Rushold 4:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2.2.36

/

Tinne Ersted Rasmussen

Rushold 5:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2.2.30

/

Kiva Maria Krohn

Rushold 6:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-24

/

Katrine Møller Hansen

Rushold 7:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-30

/

Thea Toft Amholt

Rushold 8:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2.2.24

/

Anne Marie Kristensen

BA-Tilvalg

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-36

/

Sofie Frederikke Munk
  Christiansen

Øvelseshold 14 uger, med start uge 6 – ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

 

Fagelement nr. 2 - Videnskabsteori og psykologiens historie
Philosophy of science and history of psychology

 

 Formål og indhold                                                                                   5 ECTS
Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologien som videnskab og psykologiens historiske udvikling. Formålet er, at den studerende opnår en indsigt i psykologiens historiske udvikling fra de filosofiske grundantagelser i 1600tallet og med hovedvægt på etableringen i 1800tallet samt en oversigt over de vigtigste retninger i 1900tallet. Videnskabsteoretisk introduceres til grundbegreber omkring ontologi, epistemologi, sprog, sandhed, relativisme, teori, empiri, metode (induktiv og hypotetisk-deduktiv tilgang), model og de tre fundamentale tilgange til psykologien: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag   10-12 lokale CSS 35.01.44 v/ Simo Køppe

 

Rushold 1:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 35-0-13

/

Rebecca Sparre Wandall

Rushold 2:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-24

/

Andrea Svennevig Hyldig

Rushold 3:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 2-2-30

/

Jeppe Olsen

Rushold 4:

Mandag

10-12

lokale

CSS 1-1-12

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Rushold 5:

Mandag

10-12

lokale

CSS 4-1-36

/

Julie Lundsgaard

Rushold 6:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Kalliopi-Elana Kolia

Rushold 7:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-2-30

/

Olivia Kretzschmar

Rushold 8:

Tirsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-24

/

Therese von Holst

BA-tilvalg:

Mandag

10-12

lokale

CSS 2-0-30

/

Alexander Gjerding

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 13 uger, med start uge 7 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen 

 

Fagelement nr. 6 - Statistik 2
Statistics 2

 

Formål og indhold                                                                                       5 ECTS
Statistik 2 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 2 vil fokusere på statistiske analyser af mere komplekse studier med multiple behandlingsgrupper og/eller gentagne målinger.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning :   Mandag 13-15 lokale CSS 35.01.05 v/Anders Petersen m.fl

 

Rushold 1:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-1-49

/

Anne Stuart

Rushold 2:

Onsdag

8-11

lokale

CSS 2-1-49

/

Anne Stuart

Rushold 3:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 1-1-12

/

Kasper Kløve

Rushold 4:

Onsdag

14-17

lokale

CSS 2-2-49

/

Dennis Hvass

Rushold 5:

Onsdag

8-11

lokale

CSS 2-2-49

/

Erling Nielsen

Rushold 6:

Torsdag

12-15

lokale

CSS 7-0-22

/

Kasper Kløve

Rushold 7:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 2-2-49

/

Dennis Hvass

Rushold 8:

Onsdag

11-14

lokale

CSS 1-1-12

/

Erling Nielsen

Forelæsning 14 uger, med start uge 6. Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - ingen tilmelding, rusholdene holdsættes af administrationen

4.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 9 - Udviklingspsykologi teori og metode
 Developmental Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                                      20 ECTS
Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som deltager i særlige kulturelle sammenhænge, og en udvikling som en person med et unikt perspektiv og særpræg.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det udviklingspsykologiske felt med særlig henblik på børns og unges udvikling og den flerhed af udviklingskontekster, de lever i. Endvidere vil modulet introducere metoder anvendt i det udviklingspsykologiske felt og præsentere og diskutere deres muligheder og begrænsninger. Endelig er det sigtet at præsentere dominerende samtidige diskurser om børn og unge og deres udvikling, samt diskutere disse i forhold til relevante udviklingsteoriers perspektiver.  

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag   10-12 og Torsdag 10-12 lokale CSS 35.01.05 v/ Pernille Hviid m.fl

 

Hold 1:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 2-1-49

/

Birgit Jørgensen

Hold 2:

Tirsdag

13-15

lokale

CSS 7-0-28

/

Birgit Jørgensen

Hold 3:

Torsdag

13-15

lokale

CSS 2-1-49

/

Line Reimer

Hold 4:

Torsdag

15-17

lokale

CSS 2-1-49

/

Line Reimer

Hold 5:

Torsdag

13-15

lokale

CSS 7-0-08

/

Charlotte Ryhl

Hold 6:

Torsdag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Neel Gjørtler

Hold 7:

Torsdag

13-15

lokale

CSS 1-1-12

/

Neel Gjørtler

Hold 8:

Tirsdag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Pia Luna Hansen

TKA:

Mandag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Pia Luna Hansen

Øvelseshold

Hold 1:

Tirsdag

12-15

lokale

CSS 35-0-13

/

Emma Brygmann

Hold 2:

Tirsdag

10-13

lokale

CSS 2-2-30

/

Rikke Pedersen  

Hold 3:

Tirsdag

15-18

lokale

CSS 35-0-13

/

Emma Brygmann

Hold 4:

Fredag

10-13

lokale

CSS 2-2-30

/

Anna Benedicte Hvidtfelt Hansen

Hold 5:

Torsdag

15-18

lokale

CSS 35-0-13

/

Amanda Lundbæk Wiinblad   

Hold 6:

Tirsdag

15-18

lokale

CSS 7-0-08

/

Peter Christoffer Hammerberg   

Hold 7:

Fredag

10-13

lokale

CSS 2-0-24

/

Frederik Lilja  

Hold 8:

Fredag

10-13

lokale

CSS 2-1-49

/

Denis Ebbesen 

TKA:

Mandag

12-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Marie Lagoni    

Forelæsning 14 uger,  seniorlærerhold 14 uger, med start uge 6. Øvelseshold 11 uger, heraf én uges biblioteksundervisning, med start uge 6 - Stamholdene med start sep. 2015 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december     

 

 

Fagelement nr. 10 - Arbejds- og organisationspsykologi
 Work and Organisational Psychology

Formål og indhold                                                                                        10 ECTS
Arbejds- og organisationspsykologi beskæftiger sig med forholdet mellem individ, arbejde og organisering, herunder udvikling af mennesker, grupper, virksomheder og organisationer med udgangspunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Praksis og forskning indenfor udredning, intervention og evaluering, tager udgangspunkt i teoretiske og empiriske referencerammer.

Formålet med undervisningen i Arbejds- og Organisationspsykologi er at give den studerende en grundlæggende indføring i det anvendte fagområde, herunder et bredt udvalg af fagområdets temaer, samt grundlag for analyse, diskussion og vurdering af relaterede problemstillinger og mulige interventioner.

Fagelementets centrale emner er forhold, der vedrører den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, trivsel, stress og udvikling; Arbejdets organisering og arbejdsopgaver; Relationer på arbejdspladsen herunder gruppedynamik, teamforhold og ledelse; Organisationer herunder deres struktur, kultur, rammer, dynamik og udvikling.

Modulet har til formål at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Forelæsningerne vil således introducere grundlæggende begreber og problemstillinger fra et teoretisk perspektiv, illustreret af casemateriale samt empirisk forskning. Forelæsningerne er koordineret med- og suppleres af holdundervisning. På holdene arbejdes bl.a. med arbejds- og organisationspsykologiske cases, som bringer teori og praksis i samspil, og som således forbereder til fagets skriftlige eksamen. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk 

Forelæsning   :  Onsdag 8-10 lokale Css 35.01.44 v/ Ann   Louise Holten m.fl.

 

Hold 1:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 2-2-24

/

Laust Søndertoft Pedersen

Hold 2:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-1-42

/

Louise Funch

Hold 3:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-24

/

Ida Kromann Ibler

Hold 4:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 35-3-13

/

Thomas Lange

Hold 5:

Onsdag

13-15

lokale

CSS 2-2-30

/

Jonas Funch

Hold 6:

Onsdag

10-12

lokale

CSS 35-0-13

/

Christiane Karoline Kjærgaard

Hold 7:

Fredag

8-10

lokale

CSS 1-1-12

/

Christian Olesen

Hold 8:

Fredag

8-10

lokale

CSS 2-2-49

/

Jonas Funch

Forelæsning 14 uger, med start uge 6 – Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Stamholdene med start sep. 2015 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet  fra 15. november til 1. december           

 

 

6. SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 17 - Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

 

Formål og indhold
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne. Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1 v/Jytte Bang
Undervisningen vil forme sig som en indføring i at skrive bachelorprojektet med vægt på de forskellige aspekter og krav der generelt er i forbindelse med skrivningen af en akademisk opgave samt de specifikke krav, der vedrører bachelorprojektet. Vi vil bl.a. arbejde med, hvad et psykologisk fænomen er, hvad en teoretisk metode er og hvordan analyse, diskussion og argument kan bygges op. Endvidere vil vi komme ind på ’dualisme-problemet’, som udgør et grundproblem i psykologien, samt diskutere hvordan psykologien kan blive styrket som udviklingsvidenskab. Dette indbefatter en optagethed af udviklings- og forandringsdimensioner i forhold til de aktuelle emner, der arbejdes med. Denne del af undervisningen vil tage udgangspunkt i min egen optagethed af økologisk psykologi og udviklingsvidenskab. Der er tale om almene teoretiske temaer, som omfatter alle mennesker i deres livs-verden. Vi vil endelig, i et vist omfang, tænke højt og reflektere i fællesskab om opgaveemner, som holdets deltagere måtte have lyst til at bringer op.

Hold 2 v/Charlotte Ryhl
BA-projektet giver mulighed for at arbejde med et fænomen indenfor psykologien, som man brænder for. Undervisningens omdrejningspunkt er en undersøgelse af fænomenet ved hjælp af teorier. Nysgerrighed og mod til at forfølge interessen hilses varmt velkommen.
Der arbejdes med at indkredse og fokusere problemstillingen, og derpå med bl.a. at analysere, diskutere, argumentere og vurdere. Den gode universitetsopgave er en specifik og afgrænset tekstgenre, som der, med afsæt i den enkeltes problemstilling, undervises og vejledes i.
Underviseren er ansvarlig for velforberedt at oplyse om samt guide i ovenstående, mens den studerende forventes primært at være ansvarlig for at vælge problemstilling og litteratur. Det anbefales, at indlede skrivefasen i BA-projektet fra starten af semesteret, idet megen produceret tekst tidligt i processen, ofte er forudsætningen for et godt resultat afslutningsvist.
Vel mødt!
 

Hold 3 v/Katrine Zeuthen
Dette hold henvender sig hovedsageligt til studerende med interesse for klinisk psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi.  Den studerende opfordres til at finde et emne til sin bacheloropgave gennem en kritisk og bred undersøgelse af et fænomen, som den studerende oplever som relevant og aktuelt at engagere sig i, og som kan sættes i forhold til den videnskabelige opgave. Det kan være et almenpsykologisk fænomen som f.eks. seksualitet, køn, sprog eller barndom, eller det kan være et emne fra den anvendte psykologi som f.eks. traume, resiliens eller selvskade. Der lægges vægt på, at den studerende går kritisk og undersøgende til værks i sin tilgang til sit emne i den indledende fase af projektskrivningen for derefter at inddrage og anvende de psykologiske teorier, videnskabelige metoder og den tilhørende empiri, som den studerende har tilegnet sig og interesseret sig for. Analysen af det valgte emne kan suppleres med en diskussion af videnskabsteoretisk art.
Vi tager udgangspunkt i ”Vinden blæser på spørgsmål og svar. Om kritisk humanisme og universitetets opgave i dag”, en artikel af Birger Steen Nielsen.
 

Hold 4 v/Thomas Habekost & Jesper Mogensen 
Dette hold henvender sig til studerende, der ønsker at skrive om et psykologisk fænomen inden for kognitionspsykologi, neuropsykologi eller tilgrænsende kliniske og udviklingspsykopatologiske emner (f.eks. hjerneskade, ADHD, autisme, depression eller andre forstyrrelser med væsentlige neuropsykologiske elementer). Vores målsætning er at styrke forholdet mellem grundfagene i biologisk psykologi, neuropsykologi og kognitionspsykologi og de afsluttende dele af studiet via bacheloropgaven. Vi vil gennemgå den akademiske skriveproces og dens forskellige faser (problemafgrænsning, litteratursøgning, disponering af teksten osv.) og diskutere, hvad der karakteriserer ”den gode opgave” på dette niveau. Ligeledes vil vi diskutere balancen mellem teoretisk refleksion og empiriske undersøgelser og relationen mellem hjerneforskningen og psykologien. Gennem inddragelse af konkrete projekter som eksempler vil vi bestræbe at holdundervisningen kommer til at understøtte og supplere den individuelle vejledning af opgaverne. De tre holdundervisere har alle deres faglige baggrund i kognitions- og neuropsykologien, men supplerer hinanden med specifikke fokusområder i blandt andet neural plasticitet, neuropsykiatri og eksperimentalpsykologi. Der er derfor mulighed for at opsøge specifik vejledning inden for alle dele af det brede kognitive og neuropsykologiske felt, inklusiv relaterede kliniske emner.”
 

Hold 5 v/ Vanessa Sonne-Ragans 
Holdundervisningens mål er at deltagerne via tekstnær vejledning og undervisning forstår den videnskabelige vidensproduktions kendetegn og at de efter forløbet selvstændigt kan organisere en problembehandling med afsæt i videnskabsteoretiske termer, uanset om der er tale om et empirisk eller teoretisk projekt.
Vi behandler derfor den videnskabelige opgaves struktur og indhold; konkret afdækker vi hvordan man laver en problemformulering, vælger en struktur der har sammenhæng med denne, afgrænser og begrebsafklarer med afsæt i litteratur, laver litteratursøgning, metodeafsnit, ligesom vi afklarer forskellen på at redegøre, analysere, diskutere, konkludere og kritisk perspektivere.
Derudover adresserer vi psykologi som en videnskab der oplagt bruger indsigter fra andre videnskaber. Holdets undervisningstemaer vil således være relevante for studerende med et tværvidenskabeligt eller tværfagligt udsyn. Ligesom studerende med interesse i videnskabsteori og metateori nok vil finde sig til rette i undervisningen, uden forudgående kendskab til disse discipliner er nødvendig. Interessen er væsentligere end niveauet af indsigt. Ligeledes vil det være oplagt at søge holdet, hvis man har interesse i social - eller udviklingspsykologi.
Målet er at deltagerne gennem den guidede udarbejdelse af Ba projektet får en solid forståelse for den videnskabelige erkendelsesproces som den kommer til udtryk i videnskabelige opgaver, og kommer et spadestik dybere i forståelsen af psykologi som videnskab. Undervisningen tager udgangspunkt i bogen Anvendt Videnskabsteori. Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver. Samfundslitteratur. 2012. Vejledning er organiseret om en mundtlig vejledning og tre skriftlige og tekstnære vejledninger, derudover buges SKYPE hvis dette skønnes nødvendigt. 

Bachelorprojekt:

Hold 1:

Tirsdag

10-12

lokale

CSS 5-0-28

/

Jytte Bang

Hold 2:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 2-0-12

/

Charlotte Ryhl

Hold 3:

Torsdag

10-12

lokale

CSS 5-0-28

/

Katrine Zeuthen

Hold 4:

Torsdag

13-15

lokale

CSS 2-1-18

/

Thomas Habekost &
Jesper Mogensen

Hold 5:

Onsdag

12-15

lokale

CSS 2-0-12

/

Vanessa Sonne-Ragans – 5 uger

Holdundervisning 8 eller 5 uger med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december                             

Til toppenFagelement nr. 14 og 15 - Valgfag

 

Formål og indhold
Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien.

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS). 

 

Psykologiformidling 
5 ECTS

I al psykologisk virke er formidling et centralt element. Vi tager i undervisningen afsæt i formidling af psykologisk viden og vil derigennem berøre emner, der er særdeles relevante for den psykologiske gerning generelt betragtet. Forløbet er praksisorienteret og fokus er på, at den enkelte deltager udvikler sine kompetencer som formidler. Dette gennem oplæg, øvelser og feedback.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1

Onsdag

  8-12

Uge 6-12

Lokale

CSS 2-2-42

/

Pia Bjerring

Hold 2

Onsdag

8-12

Uge 13-19

Lokale

CSS 2-2-30

/

Pia Bjerring

Hold 3

Aflyst

Holdundervisning 6 uger Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december         


Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi.
5 ECTS

Udbydes kun på BA

Kurset fokuserer på traumatiske kriser. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.

Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale. 

Den studerende skal ved kursets afslutning have grundlæggende teoretisk viden om psykotraumatologi, og hvilke specielle aspekter af traumet, personligheden og efterfølgende bearbejdning, som har betydning for reaktioner, forløb og heling. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi: Onsdag   15-17, lokale CSS 2-1-24 v/Anders Korsgaard Christensen,

Holdundervisning 14 uger med, start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december      

Brain plasticity and neurorehabilitation:” I want my life back” - neuropsychological  rehabilitation from a research perspective v/Hana Mala
5 ECTS

Udbydes kun på BA

Recent years have been in the light of great advances regarding our understanding of the brain and the way it is being formed and shaped during the entire life. This course will explore the current knowledge about brain plasticity together with its potentials and limitations. We will discuss the mechanisms of brain plasticity across life span, learning and experiential influences, normal and pathological aging of the brain, as well as neuroprotection and brain repair. The implications of brain plasticity for the rehabilitation treatment of brain disease (such as acquired brain injury and neurodegenerative conditions) will form the common thread during the entire course. We will search answers for questions like ‘What does it take to change the structure of the brain and what is the evidence?’ ‘Can brain plasticity be supported by other means, such as exercise and pharmacology’, ‘Is the change in neural networks always paralleled by changes in behaviour?, and ‘How do we implement research findings into clinical practice?’. The course is built around knowledge from basic, pre-clinical and applied, clinical research with special focus on cognitive and social functions. It will emphasize converging evidence and aspects determining the translation of knowledge from bench to bedside. 

The students will be able to describe and account for selected mechanisms of brain plasticity. They will be able to explain and determine which factors influence the plastic reorganization of the brain. The will be able to describe mechanisms of changes related to brain injury and under supervision analyze approaches that are offered to overcome the functional consequences of brain injury. They will be able to discuss relevant themes from rehabilitation of neurological conditions and able to interpret data derived from relevant cases of neurological disease. They will be able to describe and account for the methodology and identify challenges that characterize the field of brain injury and rehabilitation. They will be able to discuss why research knowledge does not always disseminate into the clinical practice. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Brain plasticity and neurorehabilitation: Tirsdag 8-10 lokale CSS 2-1-30 v/Hana Mala

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december     

 

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease
5 ECTS  

Udbydes kun på BA

Can social conditions at work cause disease? What are the mechanisms? How do we assess and quantify social conditions and their effects? How do adverse psychosocial conditions affect the employees? These and other questions are the topics for the course. The course is inter­disciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and social stressors on health and wellbeing, with applications for cardiovascular disease (CVD), depression, metabolic illness, musculoskeletal pain, and asthma. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and workshops where students are encouraged to engage with fellow students and researchers from the National Research Centre for the Working Environment (NRCWE). These workshops will cover topics such as job stress measurement, cardiovascular monitoring of stress response, and linkages between job stress biomarkers and chronic diseases.

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Psychosocial Job   Stress and Chronic Disease: Tirsdag 15-17 lokale CSS 4-1-30 v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 2016   

 

Udviklingspsykopatologi
10 ECTS

Udbydes kun på BA

Udviklingspsykopatologi forstår psykiske lidelser som en udviklingsproces.  Denne udvikling er bestemt af det enkelte individs biologi, psykologi og dets sociale livsbetingelser, samt ikke mindst af selve udviklingsprocessen, det dynamiske samspil mellem det biologiske, psykologiske og sociale niveau, der gør hver udviklingssti unik for det enkelte individ.

Udviklingspsykopatologien beskæftiger sig med, hvordan en række psykiske grundfunktioner indenfor affekter, kognition, og sociale færdigheder udvikles, og ser på risikoudvikling på disse områder i et livslangt perspektiv der omfatter både barndom, ungdom og voksenalder.

I dette valgfag er en række undervisere gået sammen for at dække og belyse den udviklingspsykopatologiske tilgang fra forskellige vinkler, og som på skift vil varetage undervisningen. Undervisningen har til formål at give den studerende en grundig indsigt i den udviklingspsykopatologiske tilgang. Denne forståelse vil udgøre et godt grundlag for at få en mere integreret forståelse af uddannelsens forskellige discipliner såvel indenfor det normalpsykologiske som det kliniske område. Eksamensformen er aktiv deltagelse af de studerende i form af bl.a. diskutantgrupper samt individuel aflevering af responspapirer. 

- Ved afslutning af valgfaget ”udviklingspsykopatotogi” skal den studerende kunne redegøre for det udviklingspsykopatologiske perspektiv, samt hvordan perspektivet kan anvendes ved forskning og tværfaglig klinisk praksis, bl.a. i forhold til valg af  design og metode.

- Den studerende vil kunne redegøre for og diskutere begreber som sårbarhed, resiliens, risikofaktorer, beskyttende og udviklingsfremmende faktorer,  udviklingsbegrebet og udviklingsmodeller.

- Endelig vil den studerende kunne anvende og diskutere det udviklingspsykopatologiske perspektiv i forhold til en række kliniske områder, herunder psykoser, ADHD, samt i relation til kliniske interventioner, såsom tidlig forebyggelse og psykoterapi. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk 

Udviklingspsykopatologi: Torsdag 15-17 lokale CSS 2-1-30 v/Susanne Harder m.fl.

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Krop og psyke
10  ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset ser på forholdet mellem krop og psyke og hvilken betydning kroppen har for oplevelse, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske og det fænomenologiske. Desuden inddrages egen erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion.

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppens betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk  

Krop og psyke:  Torsdag 15-18 lokale CSS 4-1-36 v/ Jim   Toft

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december    

 

Culture, Communication and Learning v/ Kyoko Murakami
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning                                                                                      

This unit will introduce key social scientific concepts and theories, which can be applied to the study of the relationship between culture, communication and learning. It will explore the complexities of the vast theory base underpinning the role of culture and communication in learning settings. Its aims are to introduce to students issues concerning (1) the role of language and culture in development, (2) language use and thinking and remembering together (3) learning as communicative action (4) identity formation. It will enable a critical assessment of the construction of problems and proposed solutions in education.

Delivery will be in the form of a weekly brief lecture followed by seminars and tutorials involving individual and/or group work and student presentations. Students are expected to arrive at sessions having done some preparation reading beforehand and prepared to give a brief summary of the pre-session reading in the seminar. 

At the completion of this course students would be able to develop:

  • Awareness and understanding of issues concerning the role of social interaction in language development
  • Understanding of issues concerning culture, communication and learning in classrooms with reference to their professional experience in early educational settings, primary and secondary classrooms
  • Critical skills to evaluate research into culture, communication and learning in early educational settings and in primary and secondary classrooms. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Culture, Communication and Learning: Onsdag 8-10 lokale CSS 4-1-36 v/Kyoko Murakami

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december  

 

Feedback Informed Treatment  (FIT) ved Rikke Papsøe 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Feedback Informed Treatment (FIT) is an evidence-based, pan-theoretical practice. The objective of FIT is to improve the quality and effectiveness of therapy. Through the use of two simple scales in each therapeutic conversation, the therapist can: 1) Monitor the client's progress in therapy, e.g.: Is the client getting better through therapy? Worse? Is there no development? 2) Get continuous, formalized feedback from the client on the outcome and alliance between therapist and client. Through this feedback the therapist is able adjust his/her methods of therapy so that he/she will be more helpful to the particular client. This approach to therapy has been shown to halve "drop-outs" from the therapy, to enhance the effect of the therapy significantly, and to reduce the risk of deterioration. 

This course will cover the research behind FIT, including an overview of what works in therapy. The FIT scales (Outcome Rating Scale and Session Rating Scale) will be introduced. Through case material we will practice understanding of the graphical representation of different therapeutic courses, and how these can be used to tailor the therapy to each client so that the therapy becomes more efficient. Finally the course will focus on the characteristics of the most skilled therapists, and how to work towards becoming a top therapist. The course will consist of a mixture of theoretical presentations, case material, practical exercises, and reflection. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk 

Feedback Informed Treatment: Tirsdag   12-15 lokale CSS 4-1-36 v/ Rikke Papsøe

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december                     


The feeling of being: Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Human Consciousness
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

The course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are expected to participate actively to the discussions throughout the course, and to demonstrate critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind, as well as the obstacles and challenges inherent to the study of consciousness. 

Dates for teaching:
FEB - 15th, 22nd
MARCH - 8th, 22nd, 29th
APRIL - 5th, 19th, 26th
MAY - 3rd, 10th 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

The feeling of being: Onsdag 15-18 lokale CSS 4-1-36 v/   Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december 

                                                                                                                                                                             

Nyuddannet psykolog: Udfordringer i det terapeutiske arbejde.
10 ECTS 

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

Dette kursus sætter fokus på, hvordan nyuddannede psykologer påvirkes af det terapeutiske arbejde. Hvordan reagerer den enkelte psykolog følelsesmæssigt i terapien på at indleve sig i sorg, depression, angst og håbløshed? Og hvordan påvirker det på lang sigt psykologers private, personlige og professionelle liv at være i kontakt med de mest smertefulde sider af menneskelivet?

Der er i dag en udbredt forestilling om, at psykologer er teknikere, der kan fikse mennesker hurtigt og effektivt uden at blive påvirket af det. Dog peger eksisterende forskning på, at psykologer ikke er usårlige, og at særligt nyuddannede psykologer oplever angst, desillusion og overinvolvering i forbindelse med arbejdet. Måden, hvorpå arbejdets udfordringer håndteres af den nyuddannede psykolog, har en afgørende betydning for psykologens faglige og personlige udvikling, herunder risikoen for udbrændthed, stress, angst og depression.

Formålet med kurset er at bringe deltagerne tættere på, hvad det vil sige at være klinisk psykolog i praksis, med fokus på det terapeutiske arbejdes udfordringer, samt hvordan vi som psykologer kan passe på os selv i det terapeutiske arbejde. Vi vil på kurset ikke mindst beskæftige os med, hvilke overordnede forhold der kan skabe bedre grobund for psykologers arbejdsglæde og professionelle udfoldelse.

Undervisningen vil bestå af en vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og praksisforberedende arbejde, og der vil være bidrag fra gæster udefra, heriblandt lektor og ph.d. Jan Nielsen, der vil tale om supervision af novicepsykologer, psykolog Søren Balling, der har arbejdet med psykologers håndtering af arbejdets udfordringer i bl.a. Kræftens Bekæmpelse og en tidligere praktikant, der vil give sine erfaringer videre.

Det forventes, at den studerende ved kursets afslutning skal føle sig bedre rustet til at træde ud i arbejdslivet som psykolog. Herunder skal den studerende være hjemme i begreber og viden, der vil kvalificere ham eller hende til at træffe valg, der fordrer en positiv faglig udvikling, individuelt og for psykologerne som faggruppe. Det forventes ligeledes, at den studerende kan redegøre for og diskutere relevant forskning ift., hvad der skaber arbejdsglæde for psykologer, samt for teorier om den psykologiske påvirkning af terapeuten i det terapeutiske arbejde. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Nyuddannet psykolog: Mandag   13-15 lokale CSS 7-0-22 v/Maja Lindemann Sørensen

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december

                            

Narrativ Coaching, Ledelse og Organisationsudvikling v/Magnus Brammer
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Dette valgfag er en indføring i den narrative teori og praksis, og de praktiske implikationer for coachen, lederen og organisationskonsulenten.

Den narrative praksis oprindeligt udviklet primært af den australske terapeut Michael White har de senere år vundet mere og mere frem som en praksis der er relevant i forhold til erhvervsrettede interventioner. 

Formålet med valgfaget er:

  1. At give de studerende en teoretisk forståelse af, hvor den narrative praksis har sit afsæt.
  2. At give de studerende en forståelse af intentionerne med den narrative coaching, ledelse og konsultation.
  3. At de studerende får mulighed for at træne de praktiske færdigheder, som den narrative praksis tilbyder. 

For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Narrativ Coaching, Ledelse og Organisationsudvikling:  Onsdag 15-17 CSS   7-0-28 v/Magnus Brammer

Holdundervisning 14 uger, med start uge 6 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. november til 1. december