Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi Efterår 2017 – Københavns Universitet

Undervisningsplan, Bacheloruddannelsen i Psykologi, Efterårssemesteret 2017

Undervisningen starter, hvor intet andet er angivet i uge 36 – Mandag den 4. september 2017 Efterårsferie i uge 42. Der tages forbehold for ændringer
Specifikke forudsætningskrav kan ses på "Kurser.ku.dk"

 

1.SEMESTER 2011-studieordningenTil toppen

 

Fagelement nr. 1
Socialpsykologi teori og metode
Social Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                      20 ECTS (BA-tilvalg 15ECTS)Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der introduceres til en lang række for fagområdet centrale emner, bl.a. psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning; sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder; betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling; individualisering og identitetsudvikling; social integration og social deltagelse i sociale institutioner; grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet. Formål er at introducere til grundlæggende, såvel nyere som klassiske, teorier og empirisk forskning inden for socialpsykologien, disses historiske og aktuelle indlejring samt bidrag til forståelse af fagområdets temaer. Desuden introduceres til forskellige metodiske traditioner samt mulighederne og begrænsningerne ved brugen af disse. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning:  Mandag 10-12 og Tirsdag 8-10 Lokale CSS 35.01.44 v/ Pernille Strøbæk, Torben Bechmann m.fl.

 

Rushold 1:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 1-1-12

/

Christian Hagemann

Rushold 2:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-2-49

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 3:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 2-1-49

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 4:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 4-1-30

/

Christian Hagemann

Rushold 5:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 2-1-49

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

Rushold 6:

Tirsdag

12-15

Lokale

CSS 1-1-12

/

Rasmus Lund Nielsen

Rushold 7:

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-49

/

Christian Hagemann

Rushold 8:

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 1-1-12

/

Kamilla Amalie Bech Kofoed

BA-tilvalg

Torsdag

10-13

Lokale

CSS 7-0-40

/

Rasmus Lund Nielsen

Øvelseshold:

Rushold 1:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 2-1-30

/

Sara Bjørndahl

Rushold 2:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 2-1-18

/

Elias Gilling Borgmann

Rushold 3:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 5-1-22

/

Matilde Elisabeth Mortensen Zaar

Rushold 4:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-18

/

Julie Holmquist Thune

Rushold 5:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-24

/

Anna Benedicte Hvidtfeldt Hansen

Rushold 6:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-22

/

Mette Maria Hvidbjerg Christensen

Rushold 7:

Mandag

8-10

Lokale

CSS 2-2-49

/

Louise Funch

Rushold 8:

Mandag

8-10

Lokale

CSS 2-1-42

/

Ditte Alfastsen

BA-tilvalg

Mandag

8-10

Lokale

CSS 2-2-36

/

Lotte Bickmann

Forelæsninger 14 uger begge med start uge 36.
Holdundervisning og øvelseshold 14 uger med start uge 36 dog uge 37 for øvelseshold 7, 8 og BA-tilvalg- ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen 

Fagelement nr. 3
Statistik 1  
Statistics 1

 

Formål og indhold                                                                                       5 ECTS Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata, f.eks. i form af objektive målemetoder, spørgeskemasvar og psykologiske testresultater. Statistik 1 vil fokusere på planlægning og udførelse af statistiske analyser af simple studier med f.eks. to behandlingsgrupper. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Onsdag 8-10 CSS 35-01-44 v/Anders Petersen m.fl.

 

Rushold 1:

Onsdag

13-16

Lokale

CSS 7-0-28

/

Dennis Hvass

Rushold 2:

Onsdag

13-16

Lokale

CSS 2-0-30

/

Erling Nielsen

Rushold 3:

Onsdag

13-16

Lokale

CSS 2-2-36

/

Kasper Kløve

Rushold 4:

Mandag

12-15

Lokale

Uge 51

CSS 2-0-18

CSS 2.1.18

/

Anne Stuart

Rushold 5:

Mandag

12-15

Lokale

Uge 51

CSS 2-0-42

CSS 4.1.36

/

Stine Jørgensen

Rushold 6:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 2-2-36

/

Anne Stuart

Rushold 7:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 7-0-28

/

Kasper Kløve

Rushold 8:

Onsdag

10-13

Lokale

CSS 2-0-30

/

Erling Nielsen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 Holdundervisning 14 uger, med start uge 36  hold 4 og 5 start uge 37 - ingen tilmelding, rusholdene fordeles af administrationen 

 

Fagelement nr. 5
Biologisk psykologi og neuropsykologi  
Biological Psychology and Neuropsychology

 

Formål og indhold                                                                                5 ECTS
Biologisk psykologi og neuropsykologi omfatter såvel den normale som sygdoms- og skadesramte anatomi, fysiologi og neurokemi.

Biologisk psykologi og neuropsykologi beskæftiger sig primært med de basale biologiske mekanismer af betydning for forståelsen af centralnervesystemet og dets funktion under normale og sygdomsramte omstændigheder. Fokus er bl.a. på basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske og neurologiske områder. Fokus er også på nervesystemets prænatale (embryologiske) samt postnatale udvikling. Inden for de patologiske områder behandles psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) – belyst i et biologisk og neurobiologisk perspektiv. Herunder dækkes også psyko- og neurofarmakologi. 

Der behandles det organiske (primært neurale) substrat for kognitive processer, og generelt introduceres og behandles nervesystemets funktioner. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 8-10 Lokale CSS 35.01.05 v/Jesper Mogensen

Forelæsning 14 uger, med start uge 36-  ingen tilmelding, 1. årsstuderende holdsættes af administrationen
OBS! Undervisningen foregår på engelsk

 

 

3.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

Fagelement nr. 7
Kognitionspsykologi Teori og metode
Cognitive Psychology theory and methods

 

Formål og indhold                                                                            20 ECTS
Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer og forskellige videnskabelige metoder til at studere disse. Der introduceres til en bred vifte af kognitive fænomener: sansning og perception, opmærksomhed, adfærds- og kognitiv indlæring, hukommelse, sprog, tænkning og problemløsning, kognitiv styring samt emotionelle processer og social kognition. Formål er at introducere grundlæggende teorier og empirisk forskning inden for kognitionspsykologien, som den aftegner sig internationalt i forskningen. Der lægges derfor særlig vægt på eksperimentelle kognitionspsykologiske og neurovidenskabeligt baserede forskningsmetoder samt kvantitativ statistisk analyse af forsøgsresultater fra disse. Den studerende vil blive introduceret til muligheder og begrænsninger ved brugen af disse metoder.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 8-10 og   Tirsdag 13-15, Lokale CSS 35-01-44 / Signe Vangkilde, Hana Malá Rytter m.fl.

 

Hold 1:

Mandag

15-17

Lokale

CSS 2-2-49

/

Jon Lansner

Hold 1:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 2-2-36

/

 Heini Johansen

Hold   2:

Onsdag

13-15

Lokale

CSS   2-2-30

/

Kristine   Kristjansen

Hold 2:

Onsdag

10-12

Lokale

CSS 2-2-24

/

 Heini Johansen

Hold 3:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-2-30

/

Jon Lansner

Hold 3:

Fredag

10-12

Lokale

CSS 35-0-12

/

 Andreas Blicher Skanborg

Hold 4:

Onsdag

13-15

Lokale

CSS 2-2-49

/

Robin Døngart

Hold 4:

Fredag

13-15

Lokale

CSS 1-1-12

/

 Andreas Blicher Skanborg

Hold 5:

Onsdag

10-12

Lokale

CSS 2-2-30

/

Robin Døngart

Hold 5:

Fredag

10-12

Lokale

CSS 2-0-18

/

 Heini Johansen

Hold 6:

Mandag

13-15

Lokale

CSS 2-2-24

/

Kristine Kristjansen

Hold 6:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 4-1-30

/

 Andreas Blicher Skanborg

Hold 7:

Mandag

13-15

Lokale

CSS 2-2-30

/

Jon Lansner

Hold 7:

Fredag

13-15

Lokale

CSS 2-2-49

/

 Heini Johansen

Hold 8:

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-30

/

Robin Døngart

Hold 8:

Tirsdag

15-17

Lokale

CSS 2-2-30

/

 Heini Johansen

TKA

Onsdag

15-17

Lokale

CSS 2-2-49

/

Kristine Kristjansen

TKA

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-0-42

/

 Andreas Blicher Skanborg

 

Kognitionspsykologi - Instruktorhold  
Undervisning hver uge med start uge 36

Hold 1:

Mandag

10-13

Lokale

CSS 2-2-42

/

Tina Louise Boldt

Hold 2:

Tirsdag

15-18

Lokale

CSS 7-0-18

/

Simone Mia Pleinert

Hold 3:

Fredag

13-16

Lokale

CSS 7-0-18

/

Simon Hünermund 

Brunhøj-Esbensen

Hold 4:

Onsdag

8-11

Lokale

CSS 7-0-18

/

Thomas Lange

Hold 5:

Onsdag

14-17

Lokale

CSS 7-0-18

/

Nanna Pagsberg

Hold 6:

Tirsdag

fra uge 43

Torsdag

10-13

15-18

Lokale

lokale

CSS 7-0-40

CSS 2-2-30

/

Simon Hünermund 

Brunhøj-Esbensen

Hold 7:

Fredag

10-13

Lokale

CSS 7-0-18

/

Simone Mia Pleinert

Hold 8

Onsdag

11-14

Lokale

CSS 7-0-18

/

Thomas Lange

TKA

Mandag

13-16

Lokale

CSS 7-0-18

/

Bernadette U. Grollenberg

Forelæsning 14 uger, med start uge 36
Holdundervisning på seniorhold 14 uger, artikelhold 12 uger, og instruktorhold 10 uger, alle med start uge 36.
Rusholdene med start sep. 2016 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  
 

 

Fagelement nr. 8
Pædagogisk psykologi- Educational Psychology

 

Formål og indhold                                                                                 10 ECTS

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer. Faget handler om undervisning og læring hos børn og voksne i forskellige sammenhænge, og hvordan psykologen på forskellige måder og ud fra forskellige betingelser kan intervenere f.eks. overfor indlæringsvanskeligheder, problemadfærd og andre pædagogisk relaterede udfordringer. 

Formålet er at introducere til grundlæggende teorier, metoder og forskellige forskningstraditioner indenfor pædagogisk psykologi. Der introduceres til fagets forskellige praksisformer, felter og traditioner, som de udformer sig både i Danmark og internationalt. Konkrete interventionsproblematikker og metoder, udrednings- og interventionsformer som de udspiller sig i forskellige konkrete praksissammenhænge, f.eks. en skole, vil blive analyseret. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning :  Torsdag 10-12 Lokale CSS 35-01-44 /Jesper Dammeyer m.fl.

 

Hold 1:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 1-0-10

/

 Mathias Ibenforth

Hold 2:

Torsdag 

13-15

Lokale

CSS 2-2-30

/

 Sofie Munk   Christiansen

Hold 3:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-08

/

 Thea Toft Amholt

Hold 4:

Tirsdag

10-12

Lokale

CSS 7-0-01

/

 Christina Bork   Nørgaard

Hold 5:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

 Cecilie Poulsen

Hold 6:

Torsdag 

13-15

Lokale

CSS 1-0-10

/

 Anna Skov Jensen

Hold 7:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-01

/

 Thomas Voigt

Hold 8:

Torsdag  

13-15

Lokale

CSS 2-2-36

/

 Thomas Voigt

TKA

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 1-1-12

/

Anna Skov Jensen 

Forelæsning 13 uger, med start uge 36
Holdundervisning 13 uger, med start uge 36.  Rusholdene med start sep. 2016 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017

 

5.SEMESTER – 2011-studieordningenTil toppen

Fagelement nr. 11
Klinisk psykologi
Clinical Psychology

 

Formål og indhold                                                                15 ECTS
Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber. 

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning. 

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag 13-15 CSS 35.01.44 og Onsdag 10-12 Lokale CSS 34.0.01 v/Marie Louise Reinholdt-Dunne m.fl.

 

Hold 1:

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-24

/

Laura Holst

Hold 2:

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-1-42

/

Lars-Jørgen Hemmingsen

Hold 3:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 1-1-12

/

Laura Holst

Hold 4:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 7-0-40

/

Nanna Pagsberg

Hold 5:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-2-24

/

Emma Anne Finsted

Hold 6:

Mandag

10-12

Lokale

CSS 2-2-36

/

Alfred Bordado Skold

Hold 7:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 2-2-30

/

Emma Anne Finsted

Hold 8:

Fredag

8-10

Lokale

CSS 2-2-24

/

Lars-Jørgen Hemmingsen

TKA

Onsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-36

/

Nanna Pagsberg

 Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, hold 3, 7 og 8 med start uge 36 – hold 1, 2, 4, 5, 6 og TKA  start uge 37. Stamhold med start sep. 2015
fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende
sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017    

 

Fagelement nr. 12
Forskningsdesign og Videnskabsteori
Scientific design and Philosophy of Science 

 

Formål og indhold                                                                                 7,5 ECTS

I første halvdel af forløbet er formålet at introducere de basale videnskabsteoretiske discipliner erkendelsesteori/videnskabsteori, videnssociologi og videnskabshistorie. Herunder de klassiske videnskabsopfattelser hos Popper, Kuhn, strukturalisme samt nyere tilgange i poststrukturalismen, diskursteori, konstruktivisme/-tionisme, nymaterialisme. I anden halvdel er det målet at præsentere og analysere faserne i et forskningsprojekt bygget op omkring standardfaserne: emneafgrænsning, hypotese, operationalisering, metode, teori – samt et systematisk review.   

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Fredag 10-12, Lokale   CSS 35-01-44 v/ Simo Køppe m.fl.

Hold 1:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-02

/

Sebastian Tobias-Renstrøm

Hold 2:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 2-2-36

/

Alexander Gjerding

Hold 3:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-18

/

Julie Lundsgaard

Hold 4:

Tirsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-42

/

Phillip Dyssegaard

Hold 5:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 7-0-28

/

Therese Von Holst

Hold 6:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-30

/

Andrea Hyldig

Hold 7:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-18

/

Jeppe Olsen

Hold 8:

Torsdag

8-10

Lokale

CSS 2-0-42

/

Alexander Gjerding

Forelæsning 13 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger, med start uge 37
tamhold med start sep. 2015 fortsætter, og holdsættes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017   

 

Fagelement nr. 13
Psykiatri
Psychiatry

 

Formål og indhold                                                                                 5 ECTS

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnostiserbare psykiatriske lidelser og deres behandling indenfor børne- og voksenområdet. I fagelementet præsenteres de studerende for centrale emner indenfor psykiatri, herunder, psykiatrisk udredning, behandlingsmetoder og identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende de internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differential-diagnostik. Endvidere introduceres psykiske sygdommes udbredelse samt epidemiologiske begreber som prævalens og incidens. I fagelementet introduceres og diskuteres endvidere temaer som: empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt, sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom og forebyggelse af psykisk sygdom. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Forelæsning: Mandag   15-17 Lokale CSS 35-01-44 v/Ida Hagemann m.fl

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 – Studerende med start sep. 2014 tilmeldes af administrationen. Tilmelding for øvrige studerende sker via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2016                          

Fagelement nr. 17
Bachelorprojektet
Bachelor Thesis

 

Bachelorprojekt - opsamlingsholdTil toppen

Studerende der skal aflevere bachelorprojekt vinter 2017/18 kan følge opsamlingsholdene. Der tilbydes vejledning ved Charlotte Ryhl 

Formål og indhold                                                                                 20 ECTS

Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kan anvende metoder, teori og empiri fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen til en systematisk behandling af et selvvalgt emne.

Bachelorprojektet fungerer dels som en integrerende afslutning på bacheloruddannelsen, dels som en introduktion til de akademiske krav på kandidatuddannelsen, især specialet. Indholdsmæssigt er bachelorprojektet en større selvstændig opgave, der behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, eller en problemstilling fra den anvendte psykologi med udgangspunkt i metoder og teorier fra et eller flere af de nævnte grundfag. Bachelorprojektet kan også tage form af en almenpsykologisk opgave, der behandler grundlæggende problemstillinger i psykologien. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Opsamlingshold: Tirsdage 10-12 lokale CSS 4-1-30 Charlotte Ryhl

Holdundervisning 8 uger, med start uge 36  – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017

Fagelement nr. 14 og 15
Valgfag
Elective course

 

Formål og indholdTil toppen                                                             5 ECTS eller 10 ECTS

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. 

Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner. Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS).

Psykologiformidling 
5 ECTS 

I Psykologiformidling tager vi udgangspunkt i praksisrettede teorier og gør dem levende. Du forventes derfor at møde med et mindset tunet ind på aktivitet, da vi kører skarpt på med praksislæring og –refleksioner.

Der er mødepligt første gang grundet planlægning af undervisningsgangene, hvor alle studerende bliver tildelt et oplæg. Og vi kører introduktion til, hvordan vi kommer til at arbejde fremover. 

Du opnår konkrete værktøjer til at blive en dygtigere mundtlig formidler. 

NB! Der er mødepligt første gang grundet planlægning af semestrets fremlæggelser 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Hold 1

Torsdag

13-17

Uge 36-41

Lokale

CSS 1-1-12

/

Pia Bjerring

Hold 2

AFLYST

Holdundervisning 6 uger – med  start uge 36 eller 43 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017      

 

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi.
5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning

Kurset fokuserer på traumatisk stress. Dvs. reaktioner på udsættelse for alvorlige og livstruende hændelser så som ulykker, katastrofer, krig, terror mm.

Det teoretiske grundlag for psykotraumatologien gennemgås. Ligesom kliniske og terapeutiske aspekter af området behandles.

Hvilke begivenheder traumatiserer og hvorfor. 

 • Præmorbide personlighedsfaktorers betydning for den posttraumatiske reaktion.
 • Principperne for akut kriseintervention gennemgås.
 • Organisering og indhold af den akutte indsats.
 • Identifikation af risikofaktorer og screening for specielt behandlingskrævende tilstande i akutfasen.
 • Traume inducerede dissociative tilstande.
 • Defusing og debriefing af involverede i traumatiske hændelser.
 • Diagnoserne Acute Stress Disorder, ASD, og Post Traumatic Stress Disorder, PTSD, og konsekvenserne af disse, belyses.
 • Traumers og PTSD’s epidemiologi.
 • Den længerevarende psykoterapeutiske indsats i forbindelse med post traumatiske stresstilstande.
 • Hvad er de essentielle elementer i post traumatisk psykoterapi belyst ud fra forskellige terapeutiske retninger.
 • Undervisningen vil blive suppleret med cases inden for det psykotraumatologiske speciale.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Psykotraumatologi: Krise- og katastrofepsykologi: Onsdag 15-17 lokale  CSS 7-0-22 v/Anders Korsgaard Christensen

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017 

 

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease 
5 ECTS 

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning 

Can psychosocial conditions at work cause disease? What are the mechanisms? How do we assess and quantify psychosocial conditions and their effects? How can we intervene against job stress? These and other questions are the topics for the course. The course is interdisciplinary, and will introduce commonly used models of work-related stress, as well as broadly applicable methods for measuring the physiological effects of stress on the body. These methods are useful in understanding the effects of job stress and psychosocial stressors on health and wellbeing, with applications for cardio¬vascular disease (CVD), depression, metabolic illness, and other chronic diseases. The course includes both structured lectures that introduce and review various concepts and methods, and group work were where students are encouraged to engage with fellow students and researchers. These lectures and group work cover topics such as models of psychosocial job stress, mechanisms between psychosocial job stress and health, critical discussion of the association between job stress and chronic diseases, and job stress interventions. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Psychosocial Job Stress and Chronic Disease: Tirsdag 13-15 room CSS 2-2-24 v/Jesper Kristiansen, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017 


Intimate relationships  
5 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning

Intimate relationship is a ubiquitous phenomenon and is of great importance to human beings. In this course, we are going to talk about the following topics:

1)    How to distinguish intimate relationships with other kind of relationships (e.g., friends, family);
2)    How to measure intimate relationships and how to conduct studies in intimate relationships;
3)    Influential theories (e.g., evolutionary theory, attachment theory) in intimate relationships and how they guide research;
4)    How attraction evolves and how people choose their partners;
5)    Understanding the one’s emotions and behaviors within intimate relationships. 

Overall, the course aims to provide some basic understanding about intimate relationships. 

Intimate relationships:   Mandag 8-10 room CSS 2.1.02  v/Jie Liu, - Engelsk

Holdundervisning 14 uger, med start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017
 

Krop og psyke
10  ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Kurset ser på forholdet mellem krop og psyke, og hvilken betydning kroppen har for oplevelse, selv og psykens udvikling og opståen. Der fokuseres på hvilken indvirkning bevægelse har for forholdet mellem krop, psyke og selvoplevelse og hvordan dette kan ses i et behandlingsperspektiv især inden for det psykiatriske felt. Teori tager især udgangspunkt i det psykodynamiske og det fænomenologiske. Desuden inddrages egen erfaring og praksis med fysisk aktivitet og bevægelse som fænomenologisk grundlag for refleksion. 

Et teoretisk udbytte af modulet, som kan perspektivere kroppen som subjekts betydning for mennesket såvel fysisk, socialt som psykisk, som et andet perspektiv, der normalt anvendes i det psykologiske genstandsfelt, og at dette kan inddrages som tilgang til behandling og terapeutisk samtale og interview. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Krop og psyke: Torsdag  15-18 lokale CSS 2-2-42 v/ Jim Toft

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  

 

Culture, Communication and Learning v/ Kyoko Murakami
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning

This course will introduce key social scientific concepts and theories, which can be applied to the study of the relationship between culture, communication and learning. It will explore the complexities of the vast theory base underpinning the role of communication and language in learning settings. Its aims are to introduce to students issues concerning (1) the dynamic role of social interaction in language use, culture as resource for development of children and young people, (2) language use and thinking and remembering together and the process of socialisation (3) learning as communicative action and (4) gender issues in language and literacy practices or disability issues. It will enable a critical assessment of the construction of problems and proposed solutions in practices in psychology, education and other related fields. 

Delivery will be in the form of a weekly brief lecture followed by seminars and tutorials involving individual and/or group work and student presentations. Students are expected to arrive at sessions having read required pre-session reading beforehand and prepared to discuss the reading in the seminar. 

At the completion of this course students would be able to develop:

 • Awareness and understanding of issues concerning the role of social interaction in a given culture in formal or informal learning settings
 • Understanding of issues concerning culture, language, communication and learning in classrooms with reference to their professional experience in early educational settings
 • Critical skills to evaluate research into culture, communication and learning in early years and other educational settings.    

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Culture, Communication and Learning: Tirsdag 15-17 room CSS 2-2-42 v/ Kyoko Murakami

Holdundervisning 14 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  

 

Feedback Informed Treatment  (FIT) ved Rikke Papsøe  
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Feedback Informed Treatment (FIT) is an evidence-based, pan-theoretical practice. It is a way of routinely monitoring the effect of therapy. The objective of FIT is to improve the quality and effectiveness of therapy. Through the use of two simple scales in each therapeutic conversation, the therapist can: 1) Monitor the client's progress in therapy, e.g.: Is the client getting better through therapy? Worse? Is there no development? 2) Get continuous, formalized feedback from the client on the alliance between therapist and client. Through this feedback the therapist is able adjust his/her methods of therapy so that he/she will be more helpful to the particular client. This approach to therapy has been shown to halve "drop-outs" from the therapy, to enhance the effect of the therapy significantly, and to reduce the risk of deterioration. 

This course will cover the research behind FIT, including an overview of what works in therapy. The FIT scales (Outcome Rating Scale and Session Rating Scale) will be introduced. Through case material we will practice understanding of the graphical representation of different therapeutic courses, and how these can be used to tailor the therapy to each client so that the therapy becomes more efficient. Finally the course will focus on the characteristics of the most skilled therapists, and how to work towards becoming a top therapist. The course will consist of a mixture of theoretical presentations, case material, practical exercises, and reflection.  

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Feedback Informed Treatment:   Onsdag 12-15 lokale CSS 4-1-36 v/ Rikke Papsøe

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017  

 

The Feeling of Being v/ Claudia Carrara-Augustenborg 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

This course introduces the main theoretical models and the empirical methods employed to explain and measure consciousness. Students are offered the opportunity to learn about the neurobiological mechanisms possibly underlying the emergence of consciousness and to grasp why science needs to embrace also conceptual and philosophical levels of analysis. The course outlines the multi-faceted nature of consciousness by discussing different aspects of the phenomenon in normal as well as in abnormal conditions. Students are encouraged throughout the course to actively participate in discussions and to make critical thinking regarding the current state of knowledge about how the brain relates to the mind. 

Teaching; Sept. 6th, Sept. 20th, Sept. 27th, Oct. 4th, Nov. 1st, Nov. 8th, Nov. 15th, Nov. 22nd, Nov. 29th, Dec. 6th

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

The feeling of being: Onsdag 15-18 room CSS 4-1-36 v/ Claudia Carrara-Augustenborg

Holdundervisning 10 uger, med start uge 36 – Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017 

 

Sundhedspsykologi v/ Janni Niclasen m.fl. 
10 ECTS

Udbydes som valgfag på BA 2011- studieordning samt  fordybelsesfag på KA 2015-studieordning 

Sundhedspsykologi er den gren af psykologien, der beskæftiger sig med psykologiske faktorers betydning for sundhed og somatisk sygdom. På faget gives et bredt indblik i, hvordan interaktionen mellem somatiske, fysiologiske, psykiske, kontekstuelle og kulturelle faktorer har betydning for manifestationen af symptomer, behandling, sundhedsfremme og forebyggelse. Der gives på kurset en introduktion til sundhedspsykologiske begreber, teorier, videnskabelige metoder og interventioner. Eksempler herpå kan være HPV-vaccinen og psykologi, funktionelle lidelser, eller hvordan man kan forebygge mentale sundhedsproblemer hos ældre i takt med at de oplever et nedsat fysisk funktionsniveau.

Sundhedspsykologien er et fagområde i hastig vækst, og et felt hvor der forventeligt vil blive oprettet flere psykologfaglige arbejdspladser indenfor de nærmeste år. For at gøre kurset så praksisnært som muligt vil der på enkelte moduler blive inviteret gæsteforelæsere fra sundhedspsykologisk praksis. 

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Sundhedspsykologi:   Onsdag 12-15 lokale CSS 1-1-12 v/ Janni Niclasen m.fl.

Holdundervisning 10 uger med, start uge 36 - Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017

 

Løsningsfokuserede tilgange til procesfacilitering i praksis. v/Kasper Mikladal AFLYST
10 ECTS


 

Resiliens i teori og praksis v/Faezeh Zand    AFLYST
10 ECTS

 

Fagelement nr. 18 Samtaletræning
 Communication trainingTil toppen

 

2,5 ECTS
Formålet med modulet er at introducere til psykologisk-teoretiske perspektiver på professionel samtale og forskellige konkrete samtaleteknikker og -redskaber, samt at give mulighed for at træne de færdigheder, der er nødvendige for som psykolog at kunne indgå i en professionel samtale med klienter. Modulet beskæftiger sig med psykologiske perspektiver på professionel samtale, herunder den psykologiske kontrakt, psykologens og klientens roller, samt samtalens faser, forløb og processer. Der præsenteres konkrete teknikker og redskaber, som psykologen kan anvende i professionelle samtaler.

Undervisningen er organiseret som en kombination af fælles introduktion og efterfølgende øvelser i mindre grupper. Gennem øvelserne får de studerende mulighed for at træne egne samtalekompetencer og evnen til at analysere og reflektere professionelt over egen og andres samtalepraksis samt at give andre feedback. Undervisningen indebærer, at alle studerende gør sig erfaringer med positionen som både psykolog, klient og observatør. Der lægges vægt på at etablere et trygt og fortroligt rum, som muliggør konstruktive erfaringer med professionel psykologisk samtale.

Der udbydes 2 forløb, med plads til ca. 100 studerende i hver uge. Pensumlitteraturen forudsættes læst inden ugekurset starter. Der udsendes velkomstbrev og information via Absalon, som man ligeledes forudsættes at have orienteret sig i forud for kursusstart.

 For specifikke forudsætningkrav se: Kurser.ku.dk

Uge 33
Grupperum: CSS 7-0-05, CSS 7-0-32, CSS 7-0-26, CSS 7-0-20, CSS 2-2-22A,CSS 2-2-16A, CSS 2-1-54, CSS 2-1-40, CSS 2-1-34, CSS 2-1-28

Forelæsning:  Mandag til fredag 9-10:30 Lokale Goth Aud. 1 v/ Tine Meyer Thomsen, Neela Maria Sris og Gitte Haag

Hold 1:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 7-0-08

/

Neela Maria Sris

Hold 2:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 2-2-02

/

Charlotte Simonsen

Hold 3:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 2-1-55

/

Claus Plenge   Johansen

Hold 4:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 2-1-42

/

Gitte Haag

Hold 5:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 7-0-01

/

Lene Haulund   Schantz


Uge 34
Grupperum: CSS 7-0-05, CSS 7-0-32, CSS 7-0-26, CSS 7-0-20, CSS 2-2-54, CSS 2-2-40, CSS 2-2-34A, CSS 2-2-28A, CSS 2-2-22A, CSS 2-2-16A

Forelæsning:  Mandag til fredag 9-10:30 Lokale Goth Aud.   1 v/ Tine Meyer Thomsen, Neela Maria Sris og Gitte Haag

 

Hold 6:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 7-0-08

/

Neela Maria Sris

Hold 7:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 2-2-42

/

Charlotte Simonsen

Hold 8:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 2-2-55

/

Claus Plenge   Johansen

Hold 9:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 2-2-49

/

Gitte Haag

Hold 10:

Man-fre

10:30-15

Lokale

CSS 7-0-01

/

Lene Haulund   Schantz

Sommerkursus uge 33 eller 34 – Studerende der starter på 5.sem efteråret 2017 er placeret, og  kan se deres holdnummer på Selvbetjeningen. For øvrige studerende: Elektronisk tilmelding via Selvbetjeningen på KUnet fra 15. maj - 1. juni 2017