Til studerende – Københavns Universitet

Til studerende

I Center for Tidlig Indsats og Familieforskning er vi interesserede i at bidrage til uddannelse af studerende, der har en særlig interesse for spæd- og småbørns psykiske sundhed. Derfor tilbyder vi de studerende mulighed for tilknytning til centeret i de igangværende projekter.

Studerende kan blive tilknyttet som forskningsassistent af forskellige typer:

  • Frivillige
  • Forskningsvalgfag (5 eller 10 ECTS)
  • Forskningspraktik - link til IfP studieordningen, se side 43
  • Specialeskrivende
  • Arbejde som lønnet studentermedhjælper

Stillinger slås op ved behov, men aktuelle eksempler er job som børnepasser, ADBB koordinator, projektkoordinatormedhjælper mv.

Som studerende i CIF underskriver man en rammeaftale, der sikrer, at både den studerende og forskningsprojektet har haft mulighed for at afstemme forventningerne til forskningsaktivitetens indhold.