Forskning og formidling – Københavns Universitet

Forskning og formidling

I Center for Tidlig Indsats og familieforskning udfører vi forskning på højt internationalt niveau, og i vores projekter samarbejder vi med nogle af de dygtigste forskere i verden indenfor spæd- og småbørns psykiske sundhed og forældreressourcer. Vores resultater udgives i tidskrifter og bøger, og du kan finde de nyeste under CIF’s publikationsliste. Vi ønsker også at bidrage til at bygge bro mellem forskning og virkelighed, og vi gør vi os meget umage for, at vores viden og resultater kommer både praktikerne og borgerne i Danmark til gode.

Formidling

Nedenfor kan du finde en række af vores seneste formidlingsaktiviteter.

Diverse oplæg ved Mette Skovgaard Væver i 2017

  • Oplæg ved den svenske socialstyrelses konference ”Värna våra yngsta” i Stockholm for svenske politikere, administrative ledere og fagprofessionelle.
  • Oplæg ved Nordisk Forening for Spæd- og småbørns Udvikling for blandt andet psykologer, børnelæger, børne- og ungdomspsykiatere, sundhedsplejersker og andre faggrupper.
  • Oplæg ved FOA’s landskonference om ”Kvalitet i dagplejen” for kommunale dagplejere og andet pædagogisk personale organiseret i FOA
  • Oplæg ved Folketingets åbne høring ”Værdien af en tidlig børneindsats” for politikere, fagfolk, embedsfolk og andre tilhørere. (Folketingets web-tv)
  • Oplæg ved Socialstyrelsens temaseminar “Den gode anbringelse” for 120 ledere fra danske kommuners børne- og familieafdelinger.
  • Oplæg ved internt arbejdsmøde i Socialstyrelsen om ”Tidlig indsats i kommunerne” for samtlige medarbejdere i styrelsens Center for børn, unge og familier.
  • Oplæg ved Sundhedsstyrelsens workshop om satspuljemidlerne til udsatte spædbørn og deres familier for bl.a. lederen af tidlig indsatsområdet fra SST.

Publikationsliste over udvalgte publikationer af CIF’s medarbejdere

Cordes, K., Egmose, I., Smith-Nielsen, J. Køppe, S., & Væver, MS. (in press): Maternal touch in caregiving

behavior of mothers with and without postpartum depression. Infant Behavior and Development.

Egmose, I., Cordes, K., Smith-Nielsen, J. Væver, MS., Køppe, S.(in press): Mutual Regulation between

Infant Facial Affect and Maternal Touch in Depressed and Nondepressed Dyads. Infant Behavior and Development.

Cordes, K., Smith-Nielsen, J., Tharner, A., Katznelson, H., Steele, H., & Væver, MS. (2017). Reflective

Functioning in Postpartum Depressed Women With and Without Comorbid Personality Disorder. Psychoanalytic Psychology. Advance online publication.
doi.org/10.1037/pap0000135

Pontoppidan, M., Niss, NK., Pejtersen, JH., Julian, MM & Væver, MS (2017): Parent report measures of infant and toddler social-emotional development: A systematic review. Family Practice, 34(2), 127-137.

Væver, MS, Smith-Nielsen & Lange, T (2016): Copenhagen Infant Mental Health Project: Effects of the Indicated Prevention Approach “Circle of Security – Parenting” – A Study Protocol, BMC Psychology, 4:57 DOI 10.1186/s40359-016-0166-8

Krogh, MT & Væver, MS (2016): “Bayley-III: Cultural Differences and Language Scale Validity in a Danish Sample”. Scandinavian Journal of Psychology, 57, 501–508, DOI: 10.1111/sjop.12333

Smith-Nielsen, J. & Væver MS. (2016): "Effects of maternal postpartum depression in a well-resourced sample: Early concurrent and long-term effects of infant cognitive, language, and motor development". Scandinavian Journal of Psychology, 57, 571-583. doi:10.1111/sjop.12321

Lauridsen, S.G., Grovn, K. & Væver, M.S. (2016): "Emotioner og konflikter i parforholdet: En systematisk gennemgang af den nyeste forskning om tilknytningens betydning". Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 24, pp.39-59

Smith-Nielsen, J., Tharner, A., Steele, H., Cordes, K. & Mehlhase, H. & Væver, MS (2016): “Postpartum Depression and Infant-Mother Attachment at One Year: The Impact of Co-Morbid Maternal Personality Disorder”. Infant Behavior and Development, 44, 148-158. doi.org/10.1016/j.infbeh.2016.06.002 0163-6383/© 2016 Elsevier Inc.

Clemmensen, L., Bartels-Velthuis, A.A., Jespersen, R., van Os, J., Blijd-Hoogewys, E., Ankerstrøm, L., Væver, MS., Daniel, P., Drukker, M., Jeppesen, P & Jepsen, R (2016): “Exploring a new Theory-of-Mind task for 8-14 year-old children”. Frontiers in Psychology, 7:330. DOI 10.3389/fpsyg.2016.00330

Tharner, A., Henriques, F. & Væver, MS (2016): “Fathers’ perceptions of caregiving in childhood and current mentalizing with their preschool children”. Nordic Psychology, 68:3, 176-193. DOI 10.1080/19012276.2015.1125302

Bundgaard Andersen, D., Stenstrøm, AD., Bilenberg, N., Væver, MS. & Lammers, DV (2016): "Early onset schizophrenia: Exploring the contribution of the Thought Disorder Index in clinical assessment” Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology Vol. 4(1):23-30

Væver, M.S., Krogh, M.T., Smith-Nielsen, J., Kristensen, T. & Tharner, A. (2015): ”Infants of depressed mothers show reduced gaze activity during mother-infant interaction at 4 months”. Infancy, 20(4), pp.445-454. DOI 10.1111/infa.12082

Harder, S., Lange, T, Hansen, G, Væver, MS, & Køppe, S (2015): ” A longitudinal study of coordination in mother-infant vocal interaction from age 4 to 10 months.”. Developmental Psychology, Vol. 51, No. 12, 1778–1790. DOI 10.1037/a0039834

Clemmensen, L., van Os, Drukker, M., Munkholm, A., Rimvall, MK, J., Væver, MS., Rask, CU., Bartels-Velthuis, A.A. Skovgaard, AM., & Jeppesen, P (2015): “Psychotic experiences and hyper-theory-of-mind in preadolescence- a birth cohort study” Psychological Medicine, 2016 Jan;46(1):87-101. DOI 10.1017/S0033291715001567. Epub 2015 Sep 8.

Væver, MS., Beebe, B., Kirk, O., Snidman, N., Harder, S. & Tronick, E. (2015): "An automated approach for measuring infant head orientation in a face-to-face interaction. Behavior Research Methods, 47(2):328-39, DOI 10.3758/s13428-014-0487-6

Smith-Nielsen, J., Steele, H, Mehlhase, H., Cordes, C., Steele, M., Harder S., & Væver, MS. (2014): “Links among high EPDS scores, Adult Attachment Interview Responses and Symptoms of Personality disorders”. Journal of Personality Disorders, DOI 10.1521/pedi_2014_28_173

Clemmensen, L., van Os, J., Skovgaard, A.M., Væver, MS., Blijd-Hoogewys, M.A., Bartels-Velthuis, A.A. & Jeppesen, P (2014): ”Hyper-Theory-of-Mind in Children with Psychotic Experiences”. PlosOne 9(11): e113082. DOI 10.1371/journal.pone.0113082

Væver, MS., Krogh, M., Smith-Nielsen, J., Harder, S. & Køppe, S (2013): “Measuring Spatial Proximity in Mother-infant Interaction: A Kinematic Approach for an Examination of the effects of maternal postpartum depression”. Infant Behavior and Development, Volume 36, Issue 3, pp 427–431 DOI 10.1016/j.infbeh.2013.03.007

Krogh, M.T., Væver, MS., Harder, S. & Køppe, S (2012): “Cultural differences in infant development during the first year: A study of Danish infants assessed by the Bayley-III and compared to the American norms”. European Journal of Developmental Psychology, vol.9, pp.730-736
DOI 10.1080/17405629.2012.688101

Væver, MS. (2010): “Udviklingspsykopatologi og den transaktionelle udviklingsmodel – Introduceret og diskuteret i relation til tidlig udvikling og risiko”. Psyke & Logos, vol 31, pp. 531-551.

Væver, MS., Lunn, S. & Harder, S. (2010): Udviklingspsykopatologi som tema. Psyke & Logos, vol 31, pp. 393-397

Væver, MS., Harder, S., Køppe, S., Hansen, G.F. & Delafield-Butt, J (2010). ”Vokal og motorisk co-Regulering i tidlige mor-barn interaktion: En præsentation af forskningen ved Københavns Universitets Babylab. Psyke & Logos, vol 31, pp. 736-766.

25.Væver, MS., Krøjgaard, P. & Munck, H. (2008): ”Spædbørnspsykologi som tema”. Psyke & Logos, vol 29. pp. 401-408.

Køppe, S., Harder, S., Væver, MS (2008): ”Vitality affects” (2008). International Forum of Psychoanalysis 17 (3), pp 169-179. DOI:10.1080/08037060701650453

Væver, MS. (2008): ”Klinisk spæd- og småbørnspsykologi – i udviklingspsykopatologisk perspektiv” Psyke & Logos, vol.29, pp. 604-628.

CONTRIBUTIONS TO SCIENTIFIC PEER-REVIEWED BOOKS/ANTOLOGIES

Væver, MS., Smith-Nielsen, J., & Lange, T. (2017). Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP): Effects of

Infant Mental Health Screening and Indicated Prevention Approaches – Study Design and Preliminary Results. In: Volker Mall & Friedrich Voigt (Eds.), Sprache, Kommunikation, und Musik in der kindlichen Entwicklung. Lübeck: Schmidt-Römhild

Væver, MS (2015): ”Tilknytningsvanskeligheder og udsathed i spæd- og småbarnsalderen”. Kapitel i ”Udsatte børn og Unge – En grundbog”, pp. 133-148, Hans Reitzel, København

OUTREACH

Publications aimed at practitioners, policy and decision makers, parents and educators

Væver, MS., Smith-Nielsen, J., von Wowern, R. & Wendelboe, K (2016): Sikre metoder til at opspore tidlig mistrivsel og stress hos spædbørn, Sundhedsplejersken, 3, 2016, pp 7-12

Smith-Nielsen, J., von Wowern, R. & Wendelboe, K & Væver, MS (2016): Dansk Manual for Alarm Distress Baby Scale (ADBB), Unpublished manual, CIMHP, UCPH Babylab, part of ADBB training.

von Wowern, R., Smith-Nielsen, J., & Wendelboe, K & Væver, MS (2016): Alarm Distress Baby Scale
(ADBB) – et samtaleredskab til sundhedsplejersker. En arbejdsbog med kliniske eksempler. Unpublished manual, CIMHP, UCPH Babylab, part of ADBB training.

Væver, MS., Hjulmand, K. & Scharff, P (2015): Adoption uden samtykke. Ni metoder til at afdække forældreevne. Rapport udarbejdet for Socialstyrelsen, Socialstyrelsen, pp.1-35
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/adoption-uden-samtykke

Væver, MS (2013): “Tab ikke de små på gulvet”, Information, kronik den 26.1.2013

Væver, MS. & Gammeltoft, M. (2009): “Erfaringer med Bayley testen i Danmark”, Danish Manual and Supplementum to Bayley III, Pearson, Inc. USA, pp.153-169

Bevillinger siden 2010

2016-2020 Tryg Foundation “Who Benefits and How Does It Work? A process evaluation of moderators, mediators and implementation of an indicated parent program in Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP)”

DKK 3.758.000. Principal Investigator

2015 Egmont Foundation ”Preparation Project: Effects of a systematic multimodal language intervention in preschool (1.5-3 years): Evidence from a Danish – Norwegian RCT study”

DKK 322.000. Principal Investigator

2015-2017 LEGO Foundation “Play and Exploration in Early Childhood”

DKK 3.300.000. Co-Principal Investigator with S. Køppe and UCPH Babylab

2015 UCPH EU Office, bonus for receiving the Marie Curie grant together with A.Tharner

DKK 500.000. Principal Investigator

2015-2016 EU FP7 Marie Curie Grant “Origins of attachment” together with post.doc. A. Tharner

DKK 1.600.000. Principal Investigator

2015-2017 City of Copenhagen “Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP)”

DKK 800.000. Principal Investigator

2015-2020 Tryg Foundation “Copenhagen Infant Mental Health Project (CIMHP): Effects of infant mental health screening and indicated prevention approaches: Evidence from a randomized controlled study.

DKK 5.700.000. Principal Investigator

2013-2014 Danish Ministry of Social Affairs “A systematic review of methods for assessing parental capabilities in cases of adoption without parental consent”

DKK 500.000. Principal Investigator

2013-2016 Danish Council for Independent Research for Humanities “Motor Intentionality in Infancy” DKK 5.500.000.

Co-investigator with Principal investigator Simo Køppe

2011 Lehmann Foundation, travel grant, “Mother-infant regulation of relational space”

DKK 120.000. Principal Investigator