Til forældre (børn og unge under 18 år) – Københavns Universitet

Center for Angst > Til forældre (børn og ...

Til forældre til børn og unge med angst

Børn og unge med angst lider under deres vanskeligheder. Forældre prøver derfor at hjælpe så godt de kan. Som forældre står man overfor en særdeles svær opgave, derfor skal man vælge en behandling, der har vist sig at være effektiv, så man ikke udsætter sit barn for unødigt ubehag.

I Center for Angst fastholder vi, at man skal forstå barnets/den unges vanskeligheder for at kunne målrette behandling.

Vi har derfor en visitations- og undersøgelsesprocedure som er grundigere end man ofte oplever når man søger behandling.

Vi følger også op på barnets/den unges udvikling efter behandling ved hjælp af spørgeskemaer. Denne undersøgelse kan bruges til at optimere fremadrettet støtte ved behov.

Familierne modtager undersøgelse og behandling målrettet barnets/den unges vanskeligheder. De bidrager til udvikling og kvalitetssikring af nye effektive behandlingsmetoder, som led i centrets forskning. Familiernes deltagelse hjælper også fremtidens psykologer til at blive bedre til at identificere og afhjælpe angst hos børn/unge gennem træning og undervisning i centret.