Deltag i vores forskningsprojekter – Københavns Universitet

Center for Angst > Om Center for Angst > Deltag i vores forskni...

Deltagelse i forskningsprojekter i Center for Angst

I Center for Angst gennemfører vi i øjeblikket et forskningsprojekt om, hvordan forældre til angste børn forstår og fortolker deres egen samt den anden forældres adfærd over for deres barn. Projektet undersøger, hvilke praksisser fra hverdagen, som både forældre og barn oplever giver barnet eller den unge den bedste lindring af angsten. Vi ønsker med dette projekt at forstå, hvordan forældres fortolkning af samværet med barnet påvirker deres måde at hjælpe deres barn på. Vi håber derved at blive bedre til at identificere hvilken adfærd, der afhjælper angsten og hvilken, der kan komme til at fastholde angsten, så vi bedre kan hjælpe familier fremover.

Deltagelse i projektet kræver foruden et skriftligt tilsagn fra forældre, at barnet/den unge og forældre udfylder nogle ekstra spørgeskemaer, samt deltager i hver deres interview af ca. ½ times varighed. Spørgeskemaerne tilsendes, inden familien møder til den planlagte undersøgelse før behandlingsstart, og interviewet finder sted umiddelbart efter. Tidsforbruget for familier, der vælger at deltage, er på denne måde begrænset til op mod 30 minutter ekstra i hjemmet før undersøgelsen og ca. 30 minutter ekstra efter endt undersøgelse. Man kan deltage, hvis ens barn er mellem 6 og 18 år gammel.