Nye bøger om børn med angst – Københavns Universitet

Center for Angst > Forskning og formidling > Nye bøger om børn med ...

31. maj 2016

Nye bøger om børn med angst

Børn med angst

Professor Barbara Hoff Esbjørn og Center for Angst, Institut for Psykologi, har netop udgivet to bøger om børn med angst. Den ene er bogen Særlig Sensitiv – eller Særligt Udfordret. Den anden er Metakognitiv terapi til børn med angst.

Professor Barbara Hoff Esbjørn og Center for Angst ved Institut for Psykologi står bag to nye bogudgivelser om børn med angst.

Den første er bogen 'Særligt sensitiv - eller særligt udfordret?'.

Bogen går kritisk, men konstruktivt til begrebet særlig sensitivitet. Bogen giver psykologer, pædagoger, lærere og andre praktikere den fornødne faglige viden til at forholde sig professionelt til børn, der har udfordringer og svært ved at finde trøst og ro, eller som er særligt opmærksomme på det, der sker omkring dem.

Gennem konkrete cases viser den, hvordan særlig sensitivitet til forveksling kan ligne psykiatriske diagnoser som angst, ADHD og autisme.

Forfatterne præsenterer en forståelse af børns psykiske sårbarhed, der gør det muligt at støtte barnet i en sund udvikling, hvor det overkommer sine udfordringer.

Med afsæt i et populært begreb og en højaktuel problemstilling giver forfatterne desuden en let tilgængelig indføring i krav til pålidelig forskning og metode. Bogen er derfor oplagt på pædagogiske og psykologiske uddannelser.

Se uddrag af bogen her:

https://issuu.com/akademiskforlag/docs/saerligt_sensitiv

Den anden bog er 'Metakoginitiv terapi for børn med angst'.

Denne bog giver behandlere af børn med angst forudsætninger for at gennemføre metakognitiv terapi, der er tilpasset børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på. Bogen består af tre dele: 

- En grundig introduktion til angst og den metakognitive forståelse af mentale lidelser samt til den tilhørende terapi. 

- Viden om, hvordan de terapeutiske teknikker kan tilpasses børn fra 7-års alderen, blandt andet gennem konkrete eksempler fra terapilokalet. 

- En manual til gruppebaseret metakognitiv terapi til børn med generaliseret angst. Hertil hører en række arbejdsark til børn og forældre, terapeutark og et spil. 

Se uddrag af bogen her:

https://issuu.com/akademiskforlag/docs/metakognitiv_terapi