Kresten Bjergs curriculum vitae

 • Klassisk sproglig Student, Østre Borgerdyd 1953
 • Studerede filosofi og dramatik ved Sorbonne Paris 1953-54.
 • Gift m. Beth, f. Vossebein, 1955
 • Forskningsassistent i personlighedspsykologisk projektgruppe ved Gerhard Nielsen 1957-60.
 • Datter: Ditte Maria født 1960
 • Guldmedalje, Københavns Universitet, 1961 for afhandling om moralpsykologi og seksualmoral.
 • Magister i psykologi 1961
 • Kort vikariat på Socialforskningsinstituttet: Oversigt over alkoholforskningens metoder, 1961
 • Studieophold ved Harvard University (under Henry A. Murray) : Forskning om forholdet mellem fremmedgørelse og livsmål og konkrete aktiviteter hos universitetsstuderende 1961-62.
 • Studieophold ved Suicide Prevention Center, Los Angeles (under Edwin Shneidmann): Udforskning af afskedsbreve til et billede af selvmordets livsrum, 1962-63.
 • Universitetsadjunkt 1963-66.
 • 1963-67 Teoretisk og eksperimentelt arbejde vedr. indirekte formidling og intim nær- kommunikation mellem ægtefæller: mikrosocial samspilsanalyse ved videoselvkonfrontationsmetode
 • Datter Sanne Katrine født, 1965.
 • Interviewer ved religionssociologiske undersøgelser · Psykologisk rådgivning.
 • Amanuensis, Psykologisk Laboratorium, 1966.
 • 1967-74: Arbejdet med forskning, dokumentation og undervisning omkring bevidsthedsændringernes område. Med pædagogiske ideer om integration af forskning og undervisning dannede det såkaldt "Phønixcenter", der videreførtes i "Projektgruppen vedr. bevidsthedsændringer". · Planlægning af større tværfaglige cannabis- og meditations-forsknings -projekter der ikke lod sig realisere.
 • Arbejdet med udvælgelse af ulandsfrivillige for Mellemfolkeligt Samvirke.
 • Lektor, Psykologisk Laboratorium, 1972
 • Arbejdet med tværfaglig psykosomatisk folkeoplysning til Komiteen for Sundhedsoplysning.
 • Etablering af forsøgslejlighed, Københavns Universitet, Amager, 1974.
 • 1974-78 Indretning og forbeboelser af et lille "eksperimentalhjem" i forsøgslejligheden og langtidsbrugs modifikationer af samme.
 • Datter Nana Maja født 1975
 • Fagbeskrivelse, dokumentation og undervisningseksperimenter om hjemmets psykologi. · Udviklingsarbejde omkring hjemmelivssimulering med Bo Rand Jørgensen.
 • 1977 -80 Redaktion af meddelelsesbladet "Hjemmenes tværfag" og samarbejde ved seminarer og konferencer med arkitekter, hjemkundskabs- og husholdingslærere og seminarier, m.fl. · Udvikling af konception og implementering af audiovisuel selvmonitorering for totalt boligareal ·
 • 1978-79 Præliminær hverdagsdøgns-simulering i primitivt dukkefilmsmedie, med "dubbing" af naturlige lydsample". · Simulation af video/grafik "brugerkodning" af ovennævnte dukkefilmsdagbog gennem videobånd-styrede dias. Præsentation af samme ved "Aben-hus-arrangement,KUA" samt ved KUA Tværfagligt billedseminar
 • Forsøg med anvendelse af datamat-terminal i forsøgslejligheden for (automatisk tidskodet) brugerdagbog under langtidsbeboelse, herunder forforsøg med frit omflytteligt tastatur og med brugerdagbogsteksters lagring i videodagbog.
 • Videre eksplorationer i datamatiseringens samfundsmæssige konsekvenser. Deltagelse i DIKU-seminar om filosofisk humanistisk teknologikritik (Kemp-Caprani) og i "First European Conference on Cognitive Engineering"
 • 1983-84 Gennemført pilotprojekt - DIMS-projektet (Domestic Information Manipulation System) for Teknologirådet
 • 1988-89 Gennemført og rapporteret 1. år af Halvfemserhjems-projekt for Teknologirådet med udvidelse af forsøgslejlighed, etablering af første opkobling mellem AV- Computer og telefon.
 • 1989 : Inviteret Responsum til forbehandling af RACE-projektets 2 fase.
 • 1989 Planlagt og søgt forskningsrådsstøtte til projekt "OIKOS 90: Den Informations-teknologiske bolig som kulturperspektiv: Hjemmet som lyd-, tal-, tekst- og billedmiljø" med Peter Naur, Elin Rønby og Bjørn Nake. Ansøgningen ikke imødekommet.
 • 1990-91 Udviklet tekstkorpus til et 20 kapitlers værk om indhold og konklusioner af min forskning fra 1963-1991, hvis dokumentationsformat, grafik og hyperlinks stadig er under udvikling med henblik på fremtidig CD.
 • 1994 Organiseret Tværfaglig International Konference om Hjemmets Informatik, Telematik og Automatik på Københavns Universitet,
 • 1995. Igangsat projekt om udforskning af cigaretrygevanen i hjemmet, med udvikling af elektronisk dagbogsmetode.
 • 1995. Valgt til Chairman for WG 9.3 under International Federation for Information Processing.
 • Forundersøgelse for Statens Humanistiske Forskningsråd om muligheder for at etablere et Center for Hjemmets Informationsteknologi i tilslutning til Psykologisk Laboratoriums Forsøgslejlighed (i samarbejde med Professor Peter Naur)
 • 1997. Experimental development of a program for diarykeeping
 • 1998. Da der ikke var støtte fra instituttet til teknisk bemanding af experimentalhjemsprojektet valgte jeg at gå på efterløn
 • 1999.-> 2012 Videreudviklet dagbogsprogrammet se: www.phenomenalog.dk  og www.phenomenalog.wikispaces.com 

samt for pragmatisk anskuelse i danske politiske kontekster : "Brugerdreven udvikling af en freeware borgerdagbog" : http://digitaliser.dk/group/593022

# Borgerdagbogens baggrund i min forskning om hjemmets informatik og telematik

# Borgerdagbogen i politisk kontekst

# Borgerdagbogen i relation til sundheds-it (patienter og omsorgspersoner)

# Borgerdagbogen i relation til arbejdsløshed og aktivering

# Borgerdagbogen i relation til ældres egenomsorg

# Borgerdagbogen i relation til stofbrugsområdet

____________________________________

 • Jeg har i ovennævnte ikke specificeret mit parallelle undervisningsmæssige Curriculum. Det har i årene 73-86 været centreret om emner knyttet til Hjemmelivets psykologi, hjemmets arbejdspsykologi etc. · Det har siden 1987 bestået i Undervisning i Personlighedspsykologiske teorier på grunduddannelsen og · Udvikling og gennemførelse af Kursus i Kvalitative Forskningsmetoder på overbygningen.