Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Emilie Strøm

Emilie Strøm

Primære forskningsområder

 • Udviklingspsykologi
 • Pædagogisk Psykologi
 • Klinisk psykologi
 • Sundhedspsykologi 
 • Sprog og kommunikation
 • Krop-psyke  

Forskningsgrupper:

 

Aktuel forskning

Ph.d. projekttitel: "Kroppen som meningsdannende"

Min forskning fokuserer på de motoriske og emotionelle udviklingsprocesser i forhold til mening/sprog i barnets første leveår. Hovedvægten lægges på empirisk forskning i etablering af tværmodalitet særligt relationen mellem bevægelser og mening. Der inddrages både børn med funktionsnedsættelser og typisk udviklede børn.

Forskningen er tværdisciplinær og integrerer en filosofisk, normalpsykologisk og klinisk psykologisk tilgang. Teoretisk er arbejdet udviklingspsykologisk forankret med afsæt i fænomenologi, embodiment og traditionelle psykologiske teorier om betydningsdannelse og kommunikativ/sproglig udvikling. Projektet udgør et relativ nyt område inden for psykologi.

 

 • Sprog herunder taktilt sprog og psykisk udvikling d.v.s. trivsel, psykiatriske lidelser, kognitive funktioner etc.
 • Sproglig og kommunikativ udvikling og psykosocial funktion
 • Forholdet mellem krop og psyke
 • Skemaer
 • Amodal perception 
 • Etablering af tværmodalitet særligt forholdet mellem motorik og mening/sprog 

 

Vejledere: Professor, dr. med. Simo Køppe & lektor Jesper Dammeyer

Undervisnings- og vejledningsområder

Klinisk Psykologi, Udviklingspsykologi, Pædagogisk Psykologi, Sundhedspsykologi

ID: 49764209