Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Katharina Cordes

Katharina Cordes

Primære forskningsområder

Infant Mental Health, Attachment, Reflective Functioning, Mentalizing, Mother-Infant Interaction

Aktuel forskning

Et spædbarns tilknytningsmønster prædikterer en lang række socioemotionelle faktorer både i den tidlige og sene barndom og har derfor stor betydning for barnets udvikling på lang sigt (Sroufe, 2005). Tidligere undersøgelser har vist, at tilknytningsmønstre bliver overført på tværs af generationer. Når børns tilknytningsmønstre måles ved et års alderen, har det således vist sig, at sikkert tilknyttede forældre med større sandsynlighed vil få sikkert tilknyttede børn og usikkert tilknyttede forældre med større sandsynlighed vil få usikkert tilknyttede børn (Fonagy et al., 1995).

På hvilken måde, tilknytningsmønstrene præcist overføres, er dog stadig uklart (van IJzendoorn, 1995). Formålet med dette projekt er derfor at undersøge, hvilken betydning moderens evne til mentalisering (udtrykt både verbalt og kropsligt) har i den intergenerationelle overførsel af tilknytning.

Mere specifikt undersøges forskellen mellem psykisk raske mødre og mødre med  fødselsdepression. 60 raske mor-barn dyader bliver sammenlignet med 30 mor-barn dyader, hvor moderen blev diagnosticeret med en fødselsdepression, og i nogle tilfælde også en personlighedsforstyrrelse. Projektet er en del af et større, længerevarende forskningsprojekt i København Universitets Babylab.

Første skridt i projektet er at undersøge mødrenes verbalt udtrykte mentaliseringsevner. Til dette formål bliver Adult Attachment Interviews kodet med Reflective Functioning Scale (RFS; Fonagy et al., 1998). Herefter bliver sammenhængen mellem Reflective Functioning, mødrenes diagnose (rask, kun fødselsdepression eller fødselsdepression og personlighedsforstyrrelse) og mors adfærd i mor-barn interaktioner undersøgt. Sidstnævnte vil blive målt ved hjælp af instrumentet Coding Interactive Behavior (Feldman, 1998).  Derudover vil interaktionerne blive analyseret med et automatiseret 3D kamerasystem (Qualysis Track Manager, QTM; Qualysis Inc., Gothenburg, Sweden) for at afgøre, hvor meget mor og barn interagerer i hinandens personlige rum. Det personlige rum er baseret på Dana Shai's definition af "personal space", som er et af de parametre for bevægelse, hun beskriver i instrumentet Parental Embodied Mentalizing Measure (Shai, 2010).

Det overordnede formål med projektet er således at vurdere moderens evne til mentalisering, både ud fra et repræsentationelt plan og ud fra hvordan det kommer til udtryk i en interaktion med barnet, for herigennem at opnå større forståelse for mentaliseringens potentielle indflydelse på barnets tilknytningsmønster.

ID: 97572379