Ro Julia Robotham

Ro Julia Robotham

Adjunkt

Medlem af:

  Forskningsområder

  Mit primært forskningsområde ligger inden for neuropsykologi, hvor jeg beskæftiger mig med visuel perception, visuel opmærksomhed og apopleksi. 

  Jeg har også en stor interesse for kritiske perspektiver på kønsforskelle i hjernen og kognition.  

  Nuværende forskningsprojekter

  • Back of the Brain (BoB) projektet: 

  Et forskningsprojekt inden for kognitiv neuropsykologi. I kognitiv neuropsykologi undersøger man patienter med hjerneskade, som har specifikke forstyrrelser, for at lære noget om hvordan kognitive funktioner er opbygget hos normale. I BoB projektet undersøger vi de visuelle perceptuelle funktioner hos 100 apopleksipatienter med skader i de posteriore hjerneområder for at lære mere om hvordan den raske hjerne bearbejder synsindtrykket. Projektet er et stort sammarbejde med Alex Leff på University College London og Matt Lambon-Ralph på University of Manchester. 

  • Oxford Cognitive Screen (OCS)-dansk projektet:

  OCS er et nyt værktøj, som effektivt identificerer kognitive vanskeligheder hos apopleksipatienter tidligt i deres forløb. Jeg er i gang med at oversætte redskabet fra engelsk til dansk samt validere testen. Der er cirka 12’000 tilfælde af apopleksi hvert år i Danmark. Som følge af apopleksi kan patienter have fysiske nedsættelser og også kognitive nedsættelser. Kognitive nedsættelser rammer 35 %-90 % af apopleksipatienter i den sub-akutte fase og dækker bl.a. over problemer i relation til sprog, hukommelse, planlægning, opmærksomhed og bearbejdning af synsindtryk. For at sikre at alle patienter får den rigtige rehabiliteringsindsats er det vigtigt, at vi har gode redskaber til opsporing af kognitive vanskeligheder. 

  Undervisning

  Institut for Psykologi

  • Fagansvarlig “Praksishold i neuropsykologi” på Kandidatuddannelsen 
  • Forelæsning “Visuel perception” ved faget “Neuropsykologi” på Kandidatuddannelsen
  • Forelæsning ”Køn og hjerne” ved faget ”Kognitionspsykologi” på Bacheloruddannelsen

  Eksternt

  • Undervisning om ”Gender and the Brain” ved faget ”Gender & Body Dynamics” på Institut for Sociologi
  • Oplæg om hjernen, kognition og køn på forskellige institutioner og uddannelsessteder.
  • Foredrag om emner som: kønsidentitet, seksualitet og feminisme, samt kønsminoriteters forhold i det Danske Sundhedsvæsen.  

  Andre aktiviteter

  • Forperson for “Selskabet Danske Neuropsykologer”. 

  ID: 146842947