Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Marie Bjerregaard Jensen

Marie Bjerregaard Jensen

Ph.d. stipendiat

Interesseområder

Neuropsykologi, neuropsykiatri, kognition, skizofreni, billeddannelse, neurokognitiv udvikling, hvid substans.

 

Primære forskningsområder

- Skizofreni

- Kognition

- Hvid substans integritet 

 

Aktuel forskning

Kognitive forstyrrelser er en central del af sygdomsbilledet i skizofreni og er afgørende for det funktionelle outcome. I mit ph.d.-projekt undersøger jeg forholdet mellem kognitive deficit og strukturel konnektivitet i hjernens hvide substans i antipsykotika-naive første-episode patienter med skizofreni for at kaste lys over patofysiologien bag kognitive deficit.

Der er en tæt sammenhæng mellem hvid substans integritet og udviklingen af kognitive funktioner og patienter med skizofreni har vist sig at have forringet strukturel konnektivitet i hjerneregioner, som er stærkt involveret i kognitiv processering.

Mens nogle kognitive funktioner er fuldt udviklede i den tidlige barndom, færdigudvikles andre først senere i adolescensen. Kognitive funktioner, der er karakteriseret ved en sen udvikling i raske subjekter har vist en afvigende udviklingsprogression i skizofreni med tidlig debut, men tidligere udviklede funktioner har vist en mere stabil udvikling, hvilket indikerer, at senere udviklede kognitive funktioner vil være mere forstyrrede i skizofreni generelt set.

Integriteten af hvid substans forbedres mest betydeligt i alderen 12-18. Eftersom majoriteten af patienter med skizofreni udviser de første symptomer (eksempelvis kognitive) eller debuterer psykotisk netop sent i adolescensen er der et tidsligt tæt sammenfald mellem udviklingen af hvid substans og udviklingen af symptomer, hvilket gør det sandsynligt, at disse omstændigheder hænger sammen. Derfor er der et behov for at belyse forholdet mellem afvigende neural udvikling og kognitive deficit i skizofreni.

På denne baggrund er det formålet for projektet at undersøge om kognitive funktioner, der modnes sent i adolescensen, er relativt mere forstyrrede end funktioner, der modnes tidligt i barndommen i en kohorte af antipsykotika-naive første-episode patienter med skizofreni. Det er yderligere formålet at undersøge den kognitive modnings påvirkning af forholdet mellem kognitive deficit og hvid substans integritet samt om denne korrelation er stabil (6 mdr.).

Sent udviklede kognitive funktioner forventes at være mere forringede end tidligt udviklede funktioner og forventes at være korrelerede med afvigende strukturel konnektivitet. 

ID: 130665568