Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Jonathan Holm-Skjold

Jonathan Holm-Skjold

Hvad laver jeg?

Jeg undersøger hvordan hjernen udvikler sig forskelligt hos børn, og hvordan dette hænger sammen med udvikling af adfærd.

 

Hvorfor?

Fordi det kan være med til at fortælle os hvorfor børn og unge opføre sig så forskelligt, og give os en ide om hvilke områder i hjernen der måske ikke er færdigudviklet hos børn med adfærdsproblemer.

 

Mere om mit PhD projekt:

Hvorfor opføre unge sig så forskelligt?
Kan det tænkes at hænge sammen med hvordan hjernen udvikler sig?

Vi ved at der sker store strukturelle ændringer i hjernen fra vi bliver født til vi er voksende, og meget tyder på at udviklingen ikke sker i hele hjernen på samme tid. Man tale om en såkaldt nedefra-og-op og bagfra-og-fortil udvikling, hvori mere grundlæggende systemer som sanser og bevægelse udvikles først, og mere avanceret og ”kontrollerende” områder færdigudvikles sidst. Man kan nemt forstille sig hvordan et tidlig udviklet lyst system forbundet med et ikke færdigudviklet kontrol system kan føre til at mange teenager opføre sig – I deres forældres øjne – ulogisk og opfarende. Men vi ved jo godt at alle teenagers ikke er ens, hvilket har ført os til at spørger om der er individuelle forskellige i hvordan hjernen udvikles?

For at undersøge dette har vi fulgt de sammen raske børn over 6 år, de er to gange åreligt blevet skannet i en magnetisk resonans skanner (MRI) og har udført en række neuropsykologisk tests og spørgeskemaer. MRI skanningen gør os i stand til at få et indblik i hvordan strukturer i hjernen udvikles over tid, hvilket vi kan sammenligne med forbedringer i de forskellige test der blev udført.

I mit PhD projekt undersøger jeg hvordan ændringer i hvid substans hænger sammen med udviklingen af emotionel kontrol, og regulering af stress hormonet kortisol.
Hvid substans kan ses som et netværk af ledninger og veje der forbinder forskellige dele af vores hjerne, i takt med at vi vokser op bliver dette system mere effektivt hvilket kan sammenkædes med ændringer adfærd. Ved at benytte længdesnitsdata er vi i stand til at anvende avanceret statistiske modeller til at undersøge individuelle udviklingsmønstre forskellige steder i hjernen, og sammenlige det med ændringer i adfærd. Denne viden vil bidrage til en bedre forståelse af hvordan individuelle udviklingsmønstre kan påvirke adfærd.  Det vil også forbedre vores vide om hvilke områder i hjernen der måske er ekstra udsat hos unge der udvikler autisme eller ADHD.

Hvis du har nogle spørgsmål til projektet eller er interesseret i af vide mere er du meget velkommen til at kontakte mig.

Jeg vil også meget gerne hjælpe med skole/gymnasie/universitets projekter der falder ind under samme emne.

Primære forskningsområder

  • Hjernen modning.
  • Hvid substanse.
  • Emotionel regulering.
  • Kortisol.
  • Børn og unge.
  • Magnetic Resoance Imaging (MRI)
  • Diffusion-Weighted Imaging (DWI)

ID: 130663475