Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Hanna Birkbak Hovaldt

Hanna Birkbak Hovaldt

Videnskabelig ass.

Primære forskningsområder

Dobbelt sansetab, aldring, biopsykosocial forskning, social epidemiologi, sundhedspsykologi, livet efter kræft.

Aktuel forskning

- Ældre med erhvervet dobbelt sansetab (syn og hørelse); deres psykiske velbefindende og effekten af funktionsevne, social støtte og social deltagelse. En spørgeskemaundersøgelse.

- En kortlægning af danske kræftoverlevere med hensyn til social position og komorbiditet. Et tværsnitsstudie af hele den danske population af kræftoverlevere ved brug af registerdata.

- Sammenhængen mellem social position og symptomer på angst og depression blandt kræftoverlevere 2 år efter kræftdiagnose.

- Konditionel overlevelse efter malignt melanom betinget af kliniske faktorer, et registerbaseret studie.

 

ID: 122736437