Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Kristine Swierkosz Kristjansen

Kristine Swierkosz Kristjansen

Interesseområder: Tourette syndrom, ADHD, OCD, Skizofreni, genetik/endofænotypisk forskning, cognitionspsykologi, neuropsykologi, neuropsykiatri, samt anvendt og translationel forskning.

I mit forskningsprojekt laver jeg en neuropsykologisk undersølgese af omkring 200 børn og unge (11-25 år) diagnosticeret med Tourette syndrom og ca. 45 raske kontroller. Projektet udføres i samarbejde med Touretteklinikken på Herlev Hospital.

De neuropsykologiske aspekter bliver undersøgt ud fra en underindleing af tourettegruppen i komorbiditet (ADHD og OCD), sværhedgrad af tics og remission.

Vores fokusområder er:

  • Visuel opmærksomhed undersøgt med TVA-testen (Theory of Visual Attention).
  • Reponshæmning undersøgt med SIMON task, som er en flanker opgave.
  • Tidsprocessering undersøgt med test som tester evnen til at producere, reproducere og sammenligne tid.
  • Testning af finmotorik med Grooved Pegboard.
  • Screening for skizotypale træk med SPQ-B (Skizotypic Personality Questionaire - Brief)
  • Undersøgelse af sensorisk trang (premonitory urges) med PUTS (Premonitory Urges for Tics Scale)
  • Undersøgelse af Eksekutive funktioner med BRIEF (Behavoir Rating Inventory for Executive Function)
  • Intelligens med WAIS (Weschler Adult Intelligence Scale) og WISC (Weschler Intelligence Scale Children). 

Mit projekt er under supervision af Anders Gade og Signe Vangkilde.

ID: 40109936