Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Christopher Høier Trier

Christopher Høier Trier

Ph.d. stipendiat

Interesseområder: Fædreforskning, Psykose, skizofreni, tilknytningsteori, Spædbarnsudvikling, udviklingspsykopatologi. 

I mit projekt undersøger jeg:  

1. Karakteristika ved fædrene, - når moderen har haft eller har en alvorlig psykisk lidelse.

 

2. Udviklingen af omsorgsgiverrepræsentationen (caregiving representation) fra graviditet til efter fødsel (4 mdr.)

3. Udforskning af far-barn interaktion ved 4 måneder sammenlignet med mor-barn interaktion ved 4 mdr.

Første del af projektet har til formål at belyse karakteristika ved faderen, da denne kan fungere som beskyttende faktor eller yderligere risikofaktor når moderen har alvorlig psykisk lidelse. Den anden del udforsker udviklingen af omsorgsrepræsentationen hos fædrene fra graviditet til fødsel, hvilket kan pege på vigtige kliniske interventionsområder eller behov for yderligere assessment. Den sidste del udforsker hvorvidt faderen i sin interaktion med barnet virker beskyttende eller udgør en risiko for barnets udvikling og om faderens interaktionsmønstre korrelerer med moderens interaktionsmønstre med barnet. 

Projektet er et sub-projekt under det dansk-skotske forskningsprojekt; ’Trivsel og modstandskraft: Mekanismer for transmission af psykisk sundhed og risikoudvikling hos forældre med alvorlige psykiske lidelser og deres børn’ (WARM studiet) ledet af Susanne Harder, Københavns Universitet. Studiet udføres i samarbejde med University of Glasgow; University of Aberdeen; NHS Greater Glasgow & Clyde; Forskningsenheden børne- og ungdomspsykiatrien, Odense, Region Syddanmark; Psykiatrisk forskningsenhed Region Sjælland samt Institut for Klinisk medicin, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.

Mit projekt er under supervision af Susanne Harder, Københavns Universitet og af bivejleder Ulrik Haahr, overlæge og forskningslektor ved Kompetencecenter for Debuterende Psykose i Roskilde.

ID: 11226893