Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Sonja Breinholst

Sonja Breinholst

Videnskabelig assistent

Født i 1983. Færdiguddannet som cand.psych. fra KU i 2008. Klinisk psykolog på Center for Kognitiv Terapi, Psykiatrisk Center Sankt Hans 2008-2011, hvor jeg blev autoriseret i 2010, samt specialist i kognitiv adfærds terapi. Ph.D i 2017 ved center for Angst på KU, hvor jeg undersøgte betydningen af forældreadfærd og tilknytning i forhold til udvikling og vedligeholdelse af angst hos børn. Ansat som Post.Doc ved center for angst, hvor jeg dels varetager kliniske behandlingsopgaver, supervision, undervisning samt forsker i effekten af et selvhjælpsprogram for mild til moderat grad af angst "Få styr på angsten".

Primære forskningsområder

Udviklingspsykopatologi, Angst hos børn og unge, tilknytning samt forældre adfærd

Aktuel forskning

Mit nuværende forskningsprojekt omhandler hvorledes tilknytning til forældre relaterer sig til udviklingen og vedligeholdelsen af angst hos børn. Mere specifikt om, og i så fald hvorledes, refleksiv funktion hos børn, medierer mellem usikker tilknytning og forhøjet niveau af angstsymptomer. Derudover forsker jeg i forældreadfærd (overinvolvering samt negativitet) samt forældres refleksive funktioner, og disses indflydelse på udviklingen samt vedligeholdelsen af angst hos børn og unge.

Undervisnings- og vejledningsområder

Klinisk psykologi,

Klinisk børnepsykologi,

Udviklingspsykologi,

Angst

Tilknytning

Forældreadfærd

Selvhjælp

Kognitiv adfærdsterapi

 

ID: 32457498