Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Jesper Dammeyer

Jesper Dammeyer

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Personlighedspsykologi, Pædagogisk Psykologi, Udviklingspsykologi, Klinisk Børnepsykologi, Sundhedspsykologi, Medicinsk psykologi.

Aktuel forskning

 • Døvblindhed

  Medfødt og erhvervet døvblindhed og kognitiv, social og sproglig udvikling og trivsel hos børn unge og ældre.

 • Høretab

  Medfødt og erhvervet høretab og psykisk udvikling: Bl.a. trivsel, psykiatriske lidelser, kognitiv funktion, cochlear implant.

 • Personlighed

  Sammenhænge mellem personlighed, sundhed, psykisk trivsel og funktionsnedsættelse. Social deltagelse og personlighed. Personlighedstests. Personligheden online og offline.

 • Sprogudvikling

  Betydning af sproglig forsinkelse og deprivation for social og kognitiv udvikling. Brug af forskellige sprogmodaliteter og tidlig tværmodel sprogudvikling.

 • Handicappsykologi

  Socio-kulturelle forståelser af funktionsnedsættelse ud fra sociale og medicinske modeller.

 • Autisme og psykisk udviklingshæmning

  Sproglig udvikling og adfærd.

 • Kommunikation

  Støtte til mennesker med svære kommunikative handicap. Sammenhænge mellem kommunikation og problemskabende adfærd.

   

  Beskrivelse af aktuelle forskningsprojekter

   

  Beskrivelse af forskningsgruppen Sundhed og Handicap

Primære forskningsområder

 • Personlighedspsykologi

 • Pædagogisk Psykologi

 • Udviklingspsykologi

 • Klinisk Børnepsykologi

 • Sundhedspsykologi

 • Handicappsykologi

 • Sprogudvikling og kommunikation

ID: 1843380