Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Katrine Røhder

Katrine Røhder

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Caregiving repræsentationer hos kvinder med svære psykiske vanskeligheder. Den præ- og postnatale udvikling.

Projektet har til hensigt at forstå den proces det er at blive forælder, når der er svære psykiske vanskeligheder hos moderen. I tilknytningslitteraturen er ”caregiving systemet” (omsorgssystemet) blevet beskrevet som forældreskabets adfærdssystem, der har som sin funktion ”at tilbyde beskyttelse, trøste og yde omsorg for et barn”, og det er fremsat som en medierende forbindelse mellem moderens egen tilknytningsmønster og spædbarnets tilknytningsklassifikation (George & Solomon, 2008). Da man ikke ved meget om, hvordan caregiving systemet udvikles, når mor lider af svære psykiske vanskeligheder, vil denne ph.d. undersøge præ- og postnatale caregiving repræsentationer i en sample af kvinder med skizofreni, bipolar lidelse og kvinder med moderat til svær depression, samt beskrive de psykologiske faktorer der påvirker deres udvikling omkring spædbarnets fødsel. Håbet er, at ph.d.´en kan medvirke til at facilitere udviklingen af effektive, præventive interventioner, der er rettet mod de specifikke psykologiske faktorer, der er forbundet med caregiving systemet. 

Projektet er et subprojekt under WARM projektet (Wellbeing And Resilience: Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring) og superviseres af lektor Susanne Harder, Institut for Psykologi, Københavns universitet. Projektet løber fra marts 2014 – februar 2017.

WARM projektet udføres i samarbejde med University of Glasgow, University of Aberdeen, NHS Greater Glasgow & Clyde, Forskningsenheden i Børne-og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitet, Psykiatrisk forskningsenhed i Region Sjælland og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

 

ID: 101363859