Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Mille Mortensen

Mille Mortensen

Ph.d.-studerende, Ekstern lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  • Psykosocialt arbejdsmiljø
  • Arbejdspladskultur/Organisationskultur
  • Ledelse
  • Stress
  • Læring i organisationer
  • Krænkende adfærd på arbejdspladsen (mobning og (seksuelle) krænkelser)
  • Kvalitativ metode og videnskabsteori

  Aktuel forskning

  Mit primære forskningsområde er psykosocialt arbejdsmiljø og ledelse med hovedfokus på negative sociale relationer på arbejdspladsen, herunder mobning, konflikter og (seksuelle) handlinger. Jeg er optaget af at undersøge de sociale reguleringsmekanismer, der fører til trivsel eller krænkende handlinger (herunder mobning) på arbejdspladsen gennem organisationskulturelle studier. Mit PhD-forskningsprojekt bygger på et etnografisk studie gennemført på Rigshospitalet og undersøger arbejdspladskultur, sociale relationer, ledelse og regulering af arbejdsfællesskaber omkring organisering og udførsel af kerneopgaverne.   

  Undervisning og vejledningsområder

  • Psykosocialt arbejdsmiljø (herunder stress, (seksuelle) krænkende handlinger og mobning)
  • Arbejdspladskultur og regulering af arbejdspladsfællesskaber
  • Ledelse (herunder forandringsledelse)
  • Læring, kreativitet og innovation i organisationer
  • Social kapital
  • Narrativ organisationsudvikling
  • Systemisk (forsknings)metode
  • Diskursteori og metode
  • Kvalitativ metode og videnskabsteori

  Uddannelse

  Cand. Mag. Psykologi & Virksomhedsstudier

  Ansættelser

  2017- Chefkonsulent i Center for HR, Region hovedstaden

  2013- ErhvervsPhD stipendiat ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet

  2011– Ansat som ekstern lektor ved Københavns Universitet på Sociologisk Institut

  2011– Selvstændig konsulentvirksomhed

  2012-: Ekstern lektor ved Københavns Universitet – Institut for psykologi

  2007–2011: Ansat som ansvarlig arbejdsmiljøkonsulent i Finansforbundet

  2002-2007: Ansat som adjunkt ved Syddansk Universitet på Campus Slagelse

  2002–2006: Ansat som ekstern lektor ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi på Copenhagen Business School

  2001-2004: Ansat som ekstern lektor ved Institut for Psykologi på Roskilde Universitet

  2001–2002: Ansat som forskningsassistent ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i afdelingen for psykosocialt arbejdsmiljø

  ID: 36023002