Teori-praksis konference – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Kalender > Teori-praksis konference

Teori-praksis konference

Tema: Vanskeligheder i pædagogisk psykologisk praksis med børn

Diskussion af hvordan psykologer kan bruge teori og forskning i praksis til i deres arbejde til at skabe sammenhænge i børns liv på tværs af institutioner

Halvdelen af tiden afsættes til diskussion, så det er ca. 25 min. oplæg og tilsvarende diskussion af et oplæg.

Oplægsholdere:

  • Cand. psyk. Kasper Hanghøj børnefamiliecenter København, afdeling Bispebjerg
  • Cand. psyk. Birgit Moselund, chefkonsulent i Aarhus kommune
  • Ph.d. & Cand. psyk. Christine Vassing, Fredriksberg PPR
  • Lektor, ph.d. Louise Bøttcher, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  • Professor i udviklingspsykologi Mariane Hedegaard, Københavns Universitet

Arrangør:

Institut for Psykologi, Københavns Universitet, v. Mariane Hedegaard

Sted:

**** OBS Nyt lokale ****

Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, København, lokale CSS 7.0.34

Program:

Tidsplan for Teori-praksis konferencen, 25. april 2014:

9.30-9.45

Ankomst og Kaffe

9.45-9.30

Velkomst og Introduktion

v. Mariane Hedegaard

10-10.30

At arbejde med udsatte børn og familier på tværs af hverdagens sammenhænge.

v. Kasper Hanghøj

10.30-10.50

Diskussion

11.00-11.30

Om tilrettelæggelse af tids- og målfokuserede praksisser i familiebehandling, der tager udgangspunkt i sociale udviklingspsykologiske teorier om betydningen af, at involvere de systemer og praksisser som barnet er en del i behandlingen. Systemerne familien, daginstitutionen, skolen, fritidsinteresser, nabolag m.v. er eller kan blive betydningsfulde udviklingsaktører i barnets læring, udvikling og livsudfoldelse.  

v. Birgit Moselund

11.30-12

Diskussion

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.15

Børn og unge med handicap – hvornår bliver handicappet til et problem og hvad kan vi gøre for at afhjælpe det?

v. Louise Bøttcher

13.15-13.45

Diskussion

13.50-14.20

Teenageliv med en kritisk somatisk syg forælder - håndteringsstrategier og oplevede dilemmaer

v. Ditte Winther- Lindqvist

14.20-14.50

Diskussion

14.50-15.10

Kaffe

15.10-15.40

Model for pædagogisk – psykologisk praksis med fokus på analyse af børns udvikling gennem deltagelse i praksis og børnenes motiver 

v. Mariane Hedegaard

15.40-16.00

Afsluttende diskussion

Tid:

Fredag, den 25. april 2014, kl. 09.30-16.00.

Tilmelding og betaling:

Pris, inkl. forplejning:

  • Færdiguddannede 200 kr.
  • Studerende: 50 kr.

Man kan ikke deltage uden tilmelding og betaling.

Kursusafgiften indbetales til Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 Kbh. K, Reg. nr. 0216, konto 4069044336.

Ved indbetaling skal følgende oplyses:

  • Dit navn + 3/11 + 20269900-118015-5002105001

Tilmelding til Katja Krasnik, Institut for Psykologi: Katja.Krasnik@psy.ku.dk

Svar fra Katja gælder som indgangsbillet.