PhD-defence: Kathrine Grovn Nissen – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Kalender > PhD-defence: Kathrine ...

PhD-defence: Kathrine Grovn Nissen

Kathrine Grovn Nissen forsvarer sin ph.d.-afhandling:

“Vi er sammen om døden. Relationelle aspekter af psykologisk belastning, psykosocial funktion og psykosociale interventioner i en population af alvorligt syge kræftpatienter og deres pårørende."

Klik her for at læse et referat af afhandlingen.

Tid

Tirsdag den 30. maj kl. 13.00 2017. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcist.               

Sted

Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Audit. 1. Gothersgade 140, 1353 Copenhagen K.

Bedømmelsesudvalg

  • Lektor, Helmer Bøving Larsen, (formand), Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Danmark.
  • Professor, MSO, Helle Timm, Syddansk Universitet, Danmark.
  • Første Amanuensis, Inger Utne, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge.

Afhandlingen vil ligge til gennemsyn på Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek, Gothersgade 140, 1353 Copenhagen K.