Professor MSO, ph.d. Randi Starrfelt forsvarer sin doktordisputats for doktorgraden i psykologi – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Kalender > Professor MSO, ph.d. R...

Professor MSO, ph.d. Randi Starrfelt forsvarer sin doktordisputats for doktorgraden i psykologi

Randi Starrfelt

Det Samfundsvidenskabelige Akademiske Råd har antaget professor MSO Randi Starrfelt’s afhandling til forsvar for doktorgraden i psykologi.

Disputatsens titel er ”Pure alexia – some thoughts and a few experiments”.

Disputatsen  ligger til gennemsyn på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Gothersgade 140, 1353 København K. samt på Det Kongelige Bibliotek.

Forsvaret finder sted
fredag den 2. november 2018 kl. 13.00
Københavns Universitet,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.05.
Indgang fra Gammeltoftsgade.

Forsvaret er offentligt.

Efter forsvaret er Institut for Psykologi vært ved en reception for Randi Starrfelt i loungeområdet i bygning 35, hvor forsvaret afholdes.

De officielle opponenter er

  • Professor Brenda Rapp, John Hopkins University, USA (1. opponent),
  • Dr. Anna Woollams, Senior lecturer, University of Manchester, UK  (2. opponent)
  • Professor em. Axel Larsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (opponent ex auditorio)

Eventuelle øvrige opponenter ex auditorio skal melde sig til dekan Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K inden forsvarshandlingens begyndelse, gerne via e-mail til dekan@samf.ku.dk.