Brændende biler – Københavns Universitet

Konference "Brændende biler"

PPUK afholder den 3. oktober 2008 den årlige Teori - praksis konference, med titlen

"Brændende biler"

I år har vi kaldt temaet for årets konference for "brændende biler". Det skal forstås både konkret og metaforisk. I medierne har vi gennem en længere periode været vidner til forskellige former for udadrettet adfærd blandt børn og unge, hvoraf noget måske kan siges at være episodisk mens andet synes i stigning.

Konkret refererer "brændende biler" til den bølge af afbrændinger, som vi i en periode vågnede op til om morgenen. I bredere forstand kan man inkludere knivstikkerier (med efterfølgende etablering af en kampagne mod at bære kniv), pigebander og pigevold, mm. Under alle omstændigheder synes der at ligge nogle oplevede frustrationer til grund for adfærden, og disse frustrationer synes endvidere ofte at have kollektiv, snarere end individuel, karakter. Der er tale om mønstre af adfærd, som rækker ud over enkelt-tilfælde.

Konferencen tager dette tema op i håbet om at nå videre i en psykolog-faglig forståelse af disse former for udadrettet adfærd. Samtidig er det sigtet at debattere, hvordan man i psykologiske praksis-sammenhænge kan håndtere sådanne (mere eller mindre) kollektive problemstillinger bedst muligt.

Program

Om Konferencen

Praktiske oplysninger