Developmental Psychology – Institut for Psykologi - Københavns Universitet

PCARE > Forskning > Developmental Psychology

Developmental Psychology

Coordinator: adjunkt Janni Niclasen

Størstedelen af min forskning baserer sig på data fra spørgeskemaundersøgelser, primært fra de store danske fødselskohorter - Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB), Aarhus Birth Cohort (ABC) og SFIs forløbsundersøgelse. Jeg er specifikt optaget af, hvad psykologien kan bidrage med i epidemiologiske undersøgelser, der ellers har tradition for at blive udført af forskere med en sundhedsvidenskabelig baggrund. Jeg arbejder indenfor og har primært interesse i forskningsmetode, psykometri, sundhedspsykologi, udviklingspsykologi og pædagogisk psykologi. Når det kommer til forskningsmetode og psykometri arbejder jeg primært indenfor et klassiske testteoretisk paradigme. Jeg arbejder meget med faktoranalyse – både Eksplorative Faktor Analyser (EFA), men også Confirmatoriske Faktor Analyser (CFA). Derudover er jeg interesseret i spørgeskemaundersøgelser generelt og i, hvad der er af styrker og svagheder ved at anvende netop denne type af data i forskning. I forhold til sundhedspsykologien har størstedelen af min forskning været fokuseret på prenatale eksponeringer til alkohol og rygning, og hvorledes sådanne tidlige eksponeringer påvirker børns adfærdsmæssige og emotionelle udvikling senere i barndommen. Mit udviklingspsykologiske fokus har primært ligget i undersøgelser der har haft fokus på børn med nedsat hørelse - enten i form af gentagne episoder af mellemørebetændelse eller medfødt- eller erhvervet døvhed. Vi har i en række undersøgelser set på, hvordan sådanne faktorer påvirker børnenes adfærdsmæssige-, emotionelle- og indlæringsmæssige udvikling. Når det kommer til pædagogisk psykologi har min forskning været fokuseret på at bidrage til evaluering af folkeskolenreformen og se på trivsel i de danske folkeskoler. Dette projekt løber i 2015.

SDQ studies

Alcohol and other