Centre for Psychological Cross-disciplinary and Applied Research – Institut for Psykologi - Københavns Universitet

PCARE er en forskningsgruppe som laver forskning indenfor en række anvendte psykologiske discipliner. Forskningsprojekterne er empiriske med fokus på interdisciplinært samarbejde. Der udføres også teoretiske og kliniske projekter.

Forskningsprojekterne fordeler sig indenfor seks områder:

  • Sundhedspsykologi omfatter en række empiriske studier vedr. sundhedsfremme og stressbehandling – samt områder som humanistisk sundhedsforskning
  • Handicappsykologi. Kliniske og empiriske studier vedrørende forskellige grupper af mennesker med handicap udføres.
  • Personlighedspsykologi. Personlighedstræk studeres i relation til forskellige livsforhold som succes på jobbet, studiet, risiko for sygdomme mv.
  • Udviklingspsykologi. Ved brug af danske kohorter og registre studeres forskellige aspekter af børns udvikling og trivsel. Eksempler er alkohol under graviditet, følelsesmæssig regulering og medfødte funktionsnedsættelser. Der er ofte tale om interdisciplinære studier mellem medicin, folkesundhed og psykologi.
  • Pædagogisk Psykologi i videregående uddannelse Læringsprocesser og resultater i videregående udddannelse, samt trivsel hos universitetsstuderende.

Undervisning og kurser

PCARE har det faglige ansvar for følgende fag på psykologiuddannelsen: Personlighedspsykologi (BA), Pædagogisk psykologi (BA),

Psykologisk testning (MA), Community og Sundhedspsykologi (MA).

Derudover bidrager PCAREs forskere til undervisning i en række andre fag på og udenfor Institut for Psykologi, bl.a: Klinisk Psykologi (BA og MA); Udviklingspsykologi (BA og MA); Arbejds- og organisationspsykologi (MA).

PCARE udbyder løbende ph.d. kurser.

PCARE uddyber løbende kurser og foredrag i samarbejde med eksterne partnere.

Kliniske ydelser

PCARE gennemfører en række kliniske projekter og udbyder kliniske ydelser (psykologiske udredninger og behandling) i relation til PCAREs ekspertområder. Et eksempel er problemstillinger hos mennesker med funktionsnedsættelse. Flere af PCAREs medarbejdere er kliniske eksperter indenfor en række specialer.

Forskningsydelser og samarbejder

PCARE samarbejder med en lang række offentlige og private institutioner. Det kan være udarbejdelse af faglige rapporter, hjælp til psykometriske dele af et projekt, databehandling og afrapportering af forskningsresultater.

For studerende

PCARE har løbende studerende tilknyttet de enkelte projekter. Det kan være som frivillig, forskningspraktik eller specialestuderende. PCARE har en række arbejdspladser til studerende.