Center for Humanvidenskabelig Psykologi – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Forskning > Forskergrupper > Center for Humanvidens...

Center for Humanvidenskabelig Psykologi

Koordinator: Lektor Katrine Zeuthen

Øvrige VIP medlemmer:

Adjunkt Tone Roald, Lektor Pernille Hviid og Professor Simo Køppe

Grundlag:

Gruppen favner en vifte af forskellige teoretiske udgangspunkter som fænomenologi, psykoanalyse, kulturpsykologi og udviklingsteori, der alle tager afsæt i den humanvidenskabelige tradition indenfor psykologien. Hensigten med centeret er at synliggøre og formidle en tilgang til psykologien som er baseret på humanvidenskabelige grundprincipper, hvilket umiddelbart indebærer en opprioritering af humanvidenskabelige grænseflader som filosofi, æstetik, historie og videnskabsteori. Konsekvensen af denne opprioritering er et interessefelt omkring den almenpsykologiske bestemmelse af subjektet, dets opståen og udvikling forstået som en syntetisering af biologiske, psykologiske og samfundsmæssige elementer.

Arbejdsform:

Gruppen mødes omkring faglig udveksling i forhold til de individuelle forskningsprojekter og omkring en opprioritering af undervisningstilbud indenfor den humanvidenskabelige psykologis teori og metode, herunder:

  • En udveksling af ideer til udvikling og sparring omkring selvstændige forskningsprojekter.
  • At arrangere forelæsninger, seminarer m.m. med deltagelse af inden- og udenlandske kapaciteter fra det almenpsykologiske område.
  • At arrangere forelæsninger, seminarer og ph.d. kurser i kvalitative metoder, f.eks. casemetoden, den fænomenologisk metode samt mixed methods.

Speciale:

Lektor Pernille Hviid og adjunkt Tone Roald tager specialestuderende i efterårssemestret 2017.

De enkelte forskningsprojekter i gruppen:

Simo Køppe

For yderligere information se: https://www.psy.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/41127

Tone Roald

Tone Roalds forskning handler om fænomenologiske tilgange til subjektivitet og intersubjektivitet med udgangspunkt i æstetisk erfaring og meningsdannelse hos det spæde barn.

Tone Roald uses phenomenological approaches to investigate subjectivity and intersubjectivity based on aesthetic experience and the development of meaning in infancy.

For yderligere information se: https://www.psy.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/254543

Pernille Hviid

Hviid studies developmental processes within the cultural life course, emphasizing the interdependency between the personal and the collective level of meaning-making. Empirically, she has conducted studies of children's and elderly person's experiences of being, focusing on engagement and resistance, as it emerges and persist within the cultural life course.

For yderligere information se: https://www.psy.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/150694

Katrine Zeuthen

Katrine Zeuthens forskning i børns seksualitet, seksuelle overgreb og traumer har fokus på forebyggelse, udredning og behandling og udvikler metoder til praksisfeltet med afsæt i psykoanalysen. Af metoder kan nævnes samtaleredskabet ”Spillerum” og kurset ”Samspil”, udviklet for og med Socialstyrelsen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og ”Når mistanken opstår”, en webside udviklet i samarbejde med Feldballe Film og Tv og Børnerådet, der sætter fokus på mistanker, udredninger og afklaringer om seksuelle overgreb mod børn og unge. Siden henvender sig målrettet til diverse fagprofessionelle grupper for derved at styrke deres kompetencer til at handle, når en mistanke om seksuelt overgreb opstår.

For yderligere information se: https://www.psy.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/142303

Link til Center for Psykoanalyse.