Center for Humanvidenskabelig Psykologi – Københavns Universitet

Institut for psykologi > Forskning > Forskergrupper > Center for Humanvidens...

Center for Humanvidenskabelig Psykologi

Forskningsområde: Humanvidenskabelig Psykologi

Gruppen favner en vifte af forskellige teoretiske udgangspunkter som fænomenologi, psykoanalyse, kulturpsykologi og udviklingsteori, der alle tager afsæt i den humanvidenskabelige tradition indenfor psykologien. Hensigten med centeret er at synliggøre og formidle en tilgang til psykologien som er baseret på humanvidenskabelige grundprincipper, hvilket umiddelbart indebærer en opprioritering af humanvidenskabelige grænseflader som filosofi, æstetik, historie og videnskabsteori. Konsekvensen af denne opprioritering er et interessefelt omkring den almenpsykologiske bestemmelse af subjektet, dets opståen og udvikling forstået som en syntetisering af biologiske, psykologiske og samfundsmæssige elementer.

Forskningsgrupper under området:

Koordinator: Lektor Katrine Zeuthen