Nyheder – Københavns Universitet

2017

Små virksomheder ignorerer åbenlyse stress-problemer

"Det kan være vanskeligt og besværligt for en leder at tage ansvaret på sig, fordi det ville pege på, at der skal ændres i organiseringen og prioritering på arbejdspladsen", fortæller Janne Skakon om tendensen til at individualisere stress i organisationer. Læs hele artiklen her.

Langtidsfriske på jobbet: Mange har nul sygedage

Janne Skakon, forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi på Institut for Psykologi, fortæller om sygenærvær og de negative konsekvenser der kan være ved at tage syg på job. Læs artiklen i Randers Amtsavis her.

Professor Annie Høgh interviewes af radio Nova.FM

Annie Høgh (Hogh)Uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet kan få vidtgående konsekvenser for den udsatte medarbejder. Hør hvordan det specifikt kan påvirke mænd og kvinder at blive udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet her.

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon

Vil du høre hvad førende forskere og praktikere beskæftiger sig med inden for arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, og vil du selv tage aktiv del i sammenspillet mellem forskning og praksis, så skal du holde øje med vores website og LinkedIn gruppen Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon. Læs mere her.

Hvordan reagerer du, når andre bliver mobbet?

Annie Høgh (Hogh)Mange reagerer passivt, når de oplever mobning på deres arbejdsplads. Det skal der ændres på nu, mener forskere. Professor  Annie Høgh, Institut for Psykologi, siger til Kristelig Dagblad at "Nogle støtter den mobbede, mens andre er passive. Det bedste er at gribe ind, når man oplever, at nogen bliver mobbet". Læs hele artiklen her.

2016

Vi mobber stadig

Annie Høgh (Hogh)Professor Annie Høgh, Institut for Psykologi, udtaler i et interview i TekSam Nyt at"Mobning på arbejdspladsen er meget udbredt og meget omkostningsfuld. Ikke bare for individet, men også for arbejdspladsen og samfundet". Læs hele interviewet med Annie Høgh via dette link.

Hver femte af os bliver mobbet på vores job

Annie Høgh (Hogh)Det halter med det psykiske arbejdsmiljø på mange danske arbejdspladser, hvor hver femte oplever mobning. Op mod hver 10. har været sygemeldt af samme årsag. "Vi ved, at dårligt psykisk arbejdsmiljø i form af mobning fører til højere syge­fravær og langtidssygemeldinger" siger professor Annie Høgh til Hernings Folkeblad. Læs hele artiklen her.

Hvordan reagerer du, når andre bliver mobbet?

Annie Høgh (Hogh)Mange reagerer passivt, når de oplever mobning på deres arbejdsplads. Det skal der ændres på nu, mener forskere. Professor Annie Høgh, Institut for Psykologi, siger til Kristelig Dagblad at "Nogle støtter den mobbede, mens andre er passive. Det bedste er at gribe ind, når man oplever, at nogen bliver mobbet". Læs hele artiklen her.

Tilbage fra ferie: Sådan får du en god start på jobbet

Janne Skakon, forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi på Institut for Psykologi, fortæller om hvordan man får den bedste opstart på arbejde efter sommerferien. Læs her fem gode råd til, hvordan du skal håndtere din første uge.

Er din arbejdsplads mobbetruet?

Annie Høgh (Hogh)Professor Annie Høgh, Institut for Psykologi, udtaler sig om mobning på arbejdspladsen. Mobning på arbejdspladsen har alvorlige konsekvenser, og meget peger på, at baggrunden for mobning primært skal findes i arbejdsmiljøet, hvor også organisatoriske og ledelsesmæssige forhold spiller en rolle for om mobning opstår og kan forebygges. Annie Høgh er blevet interviewet om sagen i LFS Nyt. Læs interviewet på hjemmesiden for Landsforeningen for Socialpædagoger (Interviewet er ikke længere aktivt på hjemmesiden).

Neergaard skøjter for nemt over kritik af arbejdsmiljøuddannelsen

Yun Ladegaard, forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi på Institut for Psykologi, mener ikke at beskæftigelsesministerens argumenter holder, når han, i respons på kritikken af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, stoler blindt på kursisternes egne evalueringer. Spørgsmålene bag evalueringerne er nemlig mangelfulde, ifølge forskeren. Læs mere her.

Lovpligtige kurser svigter psykisk arbejdsmiljø

Forskere fra Københavns Universitet retter hård kritik mod obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere får mangelfuld og i værste fald misvisende indføring i håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Læs nyheden her, eller læs hele kronikken her.


Medarbejdere med psykiske arbejdsskader bliver svigtet

Yun Ladegaard, forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi på Institut for Psykologi, udtaler sig om psykiske arbejdsskader. Problemerne er alvorlige, men ofte formår hverken Arbejdstilsynet, virksomhederne eller arbejdsmiljøuddannelsen at håndtere psykiske arbejdsskader, viser ny forskning fra Københavns Universitet. Læs artiklen her.

STUDENTERPRISEN 2016 – ÅRETS OPGAVE OM ARBEJDSMILJØ

Hvem har skrevet årets bedste speciale eller bacheloropgave om arbejdsmiljø? Hvad optager de studerende, og hvad rører sig på forskningsområdet? Hør seks skarpe bud, og netværk med studerende, praktikere og forskere.

Tværfagligt samarbejde

Ann-Louise Holten, Lektor i Arbejds- & Organisationspsykologi, er en af tre initiativtager bag et forløb, der skal løfte tværfagligheden blandt studerende fra psykologi, statskundskab og økonomi på Københavns Universitet. I et semester har de haft fælles undervisning og arbejdet sammen om at løse virkelige cases. Erfaringerne er i top, men universitetet er ikke gearet til tværfaglige forløb. Læs artiklen  her.

Ressourcekrævende tvangsflytning skaber dårligt arbejdsmiljø

Janne Skakon, forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi på Institut for Psykologi, interviewes af DR P4 i forbindelse med flytningen af sergentskolen fra Sønderborg til Varde. Både privatlivet og det psykiske arbejdsmiljø påvirkes, når man pludselig bliver tvunget til pendle over 150 km.
Hør hele interviewet her.

2015

Når ansvaret flyder nedad

Yun Ladegaard, PhD-studerende og forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi ved Institut for Psykologi, udtaler sig om det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor til P-Psykologernes fagmagasin. Ifølge artiklen ses en forværring af det psykiske arbejdsmiljø indenfor det offentlige, og problemerne skyldes i høj grad ledelsen på Christiansborg. 
Læs artiklen her (pdf).

Pauser giver kreative medarbejdere

Janne Skakon, forsker i Arbejds- og Organisationspsykologi på Institut for Psykologi, udtaler sig i en artikel i Jyllands-Posten om vigtigheden af kaffepauser på jobbet. Før i tiden var pausen en fast del af arbejdsdagen, men sådan er det ikke længere.
Læs artiklen her.

Mobning som arbejdsskade?

Psykiske arbejdsskader anerkendes markant sjældnere end andre arbejdsskader, selvom antallet af anmeldelser på området stiger. Annie Høgh, Professor ved Institut for Psykologi, udtaler sig om sagen i P-Psykologernes Fagmagasin.
Læs artiklen her (pdf)