Salon program og tilmelding – Københavns Universitet

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon

I Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon slår vi dørene op for en række arrangementer der stiller skarpt på aktuelle temaer og debatter.

Vil du høre, hvad førende forskere og praktikere beskæftiger sig med inden for arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og vil du selv tage aktiv del i sammenspillet mellem forskning og praksis, så skal du holde øje med vores website og LinkedIn gruppen Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon.

Tredie Salon

"Ledelsesudvikling - hvorfor virker det (ikke)?"

Dato:

Onsdag, den 30. maj 2018, kl. 12.30-16.00,

Sted:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.05
1353 København K
- indgang via Gammeltoftsgade, se kort

Ved Salonen vil du møde forskere, beslutningstagere, erhvervsfolk og studerende som på forskellige måder har skabt værdifuld forbindelse mellem forskning og praksis i arbejdslivet.

Salonen henvender sig til forskere og praktikere, og er åben for alle som ønsker indsigt i- og indflydelse på hvordan viden produceres og udvikles på området for arbejdsmiljø i Danmark.

Program:

12.30 Velkomst v. Janne Skakon, ekstern lektor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

12.40 Hvad er god ledelse? v. Ann-Louise Holten, lektor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

13.10 Spilbaseret træning i forandringsledelse – et interventionsstudie i Novozymes, v. Esben Langager Olsen, erhvervsph.d. ved Novozymes, og Johan Simonsen Abildgaard, postdoc ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

13.40 Kaffe, the og netværk m. inspirationsstande

14.10 Netværk – hvorfor og hvilket udbytte får deltagerne v. Netværkskonsulent Peer Lundby, Lederne

14.25 Kort og godt: 2 specialer om ledelse og ledelsesudvikling

14.45 Roskilde Festival's "Leadership Lab" - hvordan kan viden om ledelse af frivillige overføres til arbejdsmarkedet, hvor flere og flere unge ser ud til at være meget "formålsdrevede"- v. Jonas Hedegaard, erhvervsph.d. v. Roskilde Festival og Roskilde Universitet & Teamleder, Roskilde Leadership Lab.

15.15 Debat - hvilke bevægelser ser vi i ledelse- og ledelsesudvikling i praksis?

16.00 Tak for denne gang og på gensyn.

Tilmelding:

Tilmelding klik her.

Spørgsmål kan rettes til janne.skakon@psy.ku.dk.


Anden Salon

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon

”Når kommunikation skaber organisatorisk virkelighed – på godt og ondt”

Dato:

Onsdag d. 22. november 2017, kl. 13-17

Sted:

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale CSS 35.01.05.

Bygning 35 er en stor nyopført bygning med indgang ad Gammeltoftsgade.
Klik her for at se kort over området. 

Program:

13.00 Velkomst

13.20 Har du grinet af din kollega i dag – humorens skyggesider
v. Mille Mortensen, Forsker, IfP, KU og chefkonsulent, Region H.

14.20 Kaffe, the og netværk m. inspirationsstande

14.50 Kampen om ordet i den organisatoriske feedback
v. Anne Kathrine Bebe & Henrik Adler, Ukon

15.30 Deling af viden eller ej – betydningen af relationer på jobbet
v. Ann-Louise Holten, Lektor IfP, KU.

15.50 Vand, frugt & netværk m. inspirationsstande

16.20 Kort og godt:
Work-life balance i det moderne samfund - at navigere mellem frihed og ansvar?
v. Mathilde Sten Jensen, Cand.psych.

MUS – med patienten i fokus
v. Nicoline Marie Jensen & Mathilde Zwinge, Stud.psych.

16.40 Afrundingsdialog

17.00 Tak for denne gang og på gensyn.

Tilmelding:

Tilmelding via Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon | Billetter | København | Konferencer | Billetto — Denmark

Spørgsmål kan rettes til janne.skakon@psy.ku.dk.


Første Salon

Ved årets første salon ”Fra forskning til praksis og praksis til forskning” vil du møde forskere, beslutningstagere, erhvervsfolk og studerende som på forskellige måder har skabt værdifuld forbindelse mellem forskning og praksis inden for området opgaveløsning, arbejdsliv og arbejdsmiljø.

Salonen henvender sig til forskere og praktikere, som ønsker indsigt i og indflydelse på hvordan viden produceres og udvikles på området for arbejdsmiljø i Danmark. 

Tid og sted

Den første salon finder sted

Torsdag, den 9. marts 2017, kl. 13.00-16.45,

på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,
Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.05
(indgang via Gammeltoftsgade, se kort)
1353 København K

Program

13.00          Velkomst ved Institutleder Søren Kyllingsbæk og Organisationspsykolog og Ph.d. Janne Skakon, Institut for Psykologi.
13.15 Forbindelser mellem forskning og praksis - dialog
13.30 Forskningsbaseret arbejdsmiljøløft i Novo Nordisk, v. Ph.d. og projektleder Maria Gullander & Seniorforsker og -konsulent Nadia el-Salanti, Novo Nordisk
14.00 Kaffe, the og networking
14.30 Ankerkendende LEAN – et erhvervs Ph.D. projekt hos Resonans v. seniorkonsulent David Hansen, Direktør Henrik Kongsbak samt repræsentant fra SKAT
15.00 Pecha kucha præsentation af tre nominerede og prisvindende specialer
15.30 Vand, frugt og networking
15.50 Paneldebat – fremtidens forbindelse mellem teori og praksis
16.20 Styrket forbindelse gennem samarbejde
16.30 Take-aways og Tak for i dag

Pris for deltagelse

  • Deltagergebyr kr. 200
  • Studerende kr. 100.

Der vil være et begrænset antal pladser, der tildeles efter først til mølle-princippet samt efter fordeling mellem deltagergrupper. 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her via Billetto.