Arbejds- & Organisationspsykologisk Salon – Københavns Universitet

Arbejds- og Organisationspsykologi > Arbejds- & Organisatio...

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon

 - Et nyt vidensskabende initiativ

Vision

I Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon ønsker vi at styrke arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser gennem fokus på et sundt, produktivt og innovativt arbejdsmiljø.

Mission

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon er stedet hvor beslutningstagere, praktikere og forskere mødes, udfordrer og oplyser hinanden. Og hvor der samskabes ny viden og praksis, der gør arbejdspladserne til et bedre sted at være i takt med krav om udvikling og forandring. Vi udforsker hvad der kendetegner det gode arbejdsliv, og hvordan det organiseres i praksis – til gavn for virksomheden, for medarbejderen og for samfundet!

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon former basis for nyskabende forskningsprojekter og samarbejdsaftaler mellem relevante virksomheder og Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Forskningen bringer værdifuld viden til erhvervslivet, og erhvervslivet bidrager til forskningsmæssig relevans.

Derudover vil Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon facilitere mødet mellem virksomheder og kandidater, herunder præsentation af inspirerende specialer, præsentere praktikere som gæsteforelæsere, styrke relationer mellem Institut for Psykologi og praktikvirksomheder mm.

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon er åben for alle, der arbejder indenfor området, og som ønsker at bidrage til agendaen om et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Hvor og hvordan

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon afholder to årlige møder på Københavns Universitet eller på en værtsvirksomhed. Aktuelle temaer angribes fra flere vinkler af toneangivende praktikere, forskere og beslutningstagere. Og vi skaber rammer med rig mulighed for at reflektere, udveksle, udfordre, udvikle, samskabe og idégenerere med henblik på at handle yderligere kompetent i forskning og i praksis. Derudover er der mulighed for at skabe kontakt og dele relevant viden via LinkedIn gruppen.

Arrangementer vil løbende blive annonceret på Salonens hjemmeside, hvor tilmelding også foregår, samt LinkedIn gruppen. Henvendelser kan rettes til Janne.Skakon@psy.ku.dk.

Pris for at deltage i et møde er kr. 200 / studerende kr. 100. Der vil være et begrænset antal pladser, der tildeles efter først til mølle-princippet samt efter fordeling mellem deltagergrupper.

 (klik her for pdf)