Om centeret – Københavns Universitet

Om centeret

Vision

Visionen for dette center er at bidrage til nuanceret formidling, vidensudveksling og opmærksomhed på betydningen af sociale relationer på arbejdspladsen. Vi ønsker at fremhæve spændingsfeltet imellem positive og negative sociale relationer på arbejdspladsen, samt hvilken betydning de har for adfærd og helbred. Vi stræber imod at omsætte udvalgt, nyere forskning på området til anvendelig praksisnær viden.

Vi tager således udgangspunkt i

  • et tværvidenskabeligt grundlag
  • en forståelse af arbejdslivet som et fænomen i stadig forandring
  • en forståelse af de sociale relationer som væsentlige i forhold til trivsel, helbred og produktivitet

Aktiviteter

Vi vil arrangere et til to seminarer/foredrag om året, hvor foredragsholdere fra såvel forskningsverdenen som erhvervslivet vil belyse og diskutere forskellige aspekter af fænomenet sociale relationer på arbejdspladsen. Disse arrangementer vil blive annonceret her på siden. Desuden vil vi løbende under fanebladet ”Nyt fra forskningen” tilbyde korte resumeer af nye relevante videnskabelige forskningsartikler om emnet.