Nyt fra forskningen – Københavns Universitet

Nyt fra forskningen

Herunder vil vi løbende uploade korte resumeer af videnskabelige forskningsartikler vedrørende forskellige aspekter af sociale relationer på arbejdspladsen.

Vold og trusler på arbejdspladsen - specialskoler er særligt udsatte

En sammenligning af kriminalforsorgen, psykiatrien, ældreområdet og specialskoler viser, at ansatte på specialskoler er signifikant mere udsatte for vold og trusler. Kriminalforsorgen har relativt færre tilfælde af vold, og samme niveau af trusler som findes på ældreområdet. Det viser resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med 5.497 deltagere... Læs resumeet.

Læs artiklen: Rasmussen, C. A.; Høgh, A. ; Andersen, L. P. (2013): Threats and Physical Violence in the Workplace: A Comparative Study of Four Areas of Human Service Work. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 28 (13): 2749 – 2769.

 

Social kapital er afgørende for ansattes trivsel

Ansattes trivsel afhænger i mindre grad af hvilken type opgaver, de tager sig af og i højere grad af selve arbejdspladsen og dens sociale kapital. Dette bliver i artiklen eksemplificeret med undersøgelser af folkeskolelæreres trivsel... Læs resumeet.

Læs artiklen: Kristensen, T.S., Limborg, H.J. Albertsen, K. Pedersen, F. (2013): Jobbet eller arbejdspladsen – hvad betyder mest? I: Tidskrift for arbejdsliv, 15. årg, nr. 3: 62-75.

 

Syge på arbejde øger deres risiko for depression

Studiet viser, at sygenærvær kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og desuden er et væsentligt fænomen i forståelsen af sammenhængen imellem de ansattes fremmødeadfærd, helbred og arbejdsevne... Læs resumeet.

Læs forskningsartiklen: Conway, P.M., Hogh, A., Rugulies, R., Hansen, Å. M. (2014): "Is sickness presenteeism a risk factor for depression? A Danish 2-year follow-up study"

 

Mobning på arbejdspladsen giver søvnproblemer

Medarbejdere, der blev udsat for mobning på arbejdspladsen, oplevede både ved undersøgelsens start og to år efter flere søvnproblemer end medarbejdere, der ikke blev udsat for mobning. Det viser resultater af en spørgeskemaundersøgelsen om psykosocial arbejdsmiljø og helbred blandt 3.382 beskæftigede i Danmark...  Læs resumeet.

Læs forskningsartiklen: Hansen AM, Høgh A, Garde AH og Persson R. (2014): "Workplace bullying and sleep difficulties: a 2-year follow-up study"

Læs om projektet bag artiklen "Mobning og chikane på arbejdspladsen - Udbredelse, risikofaktorer, konsekvenser, forebyggelse og rehabilitering"