Til psykologistuderende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Angst > Til psykologistuderende

Uddannelse på psykologistudiet

Center for Angst arbejder for at sikre en bedre uddannelse til studerende, der ønsker at specialisere sig indenfor den kliniske børnepsykologi. Ud over deltagelse i almindelige undervisningstilbud, tilbyder vi derfor studerende mulighed for at indgå i det kliniske forskningsteam i det omfang, der er plads og behov.

Forskningspraktik

Vi udbyder praktikpladser til studerende på psykologi.

I praktikken og valgfaget kan den studerende indgå i opgaver som:

  • Forskningsmetodologi og projekttilrettelæggelse - teoretisk og praktisk
  • Databehandling, herunder indtastning, rensning m.v.
  • Formidlingsopgaver og evt. fundraising eller artikelskrivning
  • Deltagelse i seminarer og internationalt samarbejde
  • Træning i psykologiske undersøgelsesmetoder i teori og praksis
  • Observationer samt mulig medvirken i klinisk arbejde.

Deadline for ansøgningsfrist med motiveret ansøgning er d. 11. november 2016, og der på baggrund af denne kan indkaldes til personlig samtale. Alle ansøgere får svar senest d. 18. november 2016

Ansøgning sendes til Sonja Breinholst: sonja.breinholst@psy.ku.dk

Arbejde som frivillig studentermedhjælper

Ønsker du at blive en del af en ny-opstartet, pulserende klinik ved Center for Angst? Vi søger løbende psykologistuderende til at arbejde som frivillige studentermedhjælpere. Du skal have interesse i både klinisk samt forskningsarbejde, da disse to går hånd i hånd i Center for Angst. Arbejdet er frivilligt, og du vil blive oplært i psykologiske tests til børn og deres forældre samt udføre forefaldende forskningsarbejde som for eksempel dataindtastning, litteratursøgninger og transskriberinger mv.

Der vil derfor være oplæring i det semistrukturerede diagnostiske interview Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS), som anvendes til både børn og deres forældre samt der tilbydes kurser i WISC-IV. Derved har den studerende mulighed for at få praktisk og klinisk erfaring med at teste familierne, der har henvendt sig til Center for Angst, efter endt behandling.

Som frivillige forventes det, at der lægges 7-8 timers arbejde ugentligt inkl. 2 timers ugentligt gruppesupervision af en af centrets psykologer. Der bør yderligere påregnes tid til et obligatorisk introduktionsforløb med efterfølgende løbende oplæring i testning.

For at blive frivillig i Center for Angst, forventes det, at den studerende kan forpligte sig min. 1 år.

Motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til: sonja.breinholst@psy.ku.dk