Til psykologistuderende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Center for Angst > Til psykologistuderende

Uddannelse på psykologistudiet

Center for Angst arbejder for at sikre en bedre uddannelse til studerende, der ønsker at specialisere sig indenfor den kliniske børnepsykologi. Ud over deltagelse i almindelige undervisningstilbud, tilbyder vi derfor studerende mulighed for at indgå i det kliniske forskningsteam i det omfang, der er plads og behov.

Forskningspraktik

Vi udbyder praktikpladser til studerende på psykologi.

Center for Angst (CfA) søger 1-2 praktikanter til efterårssemestret 2017

CfA er en forskningsenhed og arbejder ud fra en udviklingspsykopatologisk ramme i forståelsen af angstlidelser hos børn og unge. Klinikken forsker i og behandler børn og unge mellem 6-18 år med primær angst samt deres forældre ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi. På baggrund af arbejdet i klinikken forskes der i vedligeholdende og beskyttende faktorer i udviklingen af angst, kognitive strategier, opmærksomhedsbias og -kontrol hos angste børn og unge samt behandlingseffekt. Ligeledes forestår CfA undervisning og træning af fagprofessionelle i kommuner og psykiatrien landet over i forhold til at forstå, rådgive og behandle børn og unge med angstlidelser.

Praktikanterne indgår i CfA-personalet og vil deltage i alle stabsmøder med centrets øvrige psykologer. Praktikanterne skal kunne fungere som forskningsassistenter og løse logistiske og administrative opgaver i forbindelse med dataindsamling, formidling og undervisning.

Ydermere får praktikanterne mulighed for at være co-terapeuter på familiesamtaler samt gruppeforløb og/eller følge udredning i klinikken. Såfremt det er muligt, kan der være mulighed for at blive oplært i selvstændigt at udføre udredninger. Praktikanterne følger psykologernes forskningsopgaver som kan involvere samarbejde og undervisning af kommuners PPR, psykiatrien, daginstitutioner mv. samt administrativt arbejde i forsknings-labbet. Der er obligatorisk to timers gruppesupervision om ugen på de udførte tests/udredninger for alle studerende tilknyttet CfA. Ydermere vil praktikanternes forskningsopgaver og yderligere kliniske arbejde blive superviseret løbende og ved behov.

Motiveret ansøgning bedes sendes senest d. 11. maj 2017 til sonja.breinholst@psy.ku.dk

På baggrund heraf kan der indkaldes til personlig samtale. Alle ansøgere får svar senest d. 01. juni 2017.

Arbejde som frivillig studentermedhjælper

Ønsker du at blive en del af en ny-opstartet, pulserende klinik ved Center for Angst? Vi søger løbende psykologistuderende til at arbejde som frivillige studentermedhjælpere. Du skal have interesse i både klinisk samt forskningsarbejde, da disse to går hånd i hånd i Center for Angst. Arbejdet er frivilligt, og du vil blive oplært i psykologiske tests til børn og deres forældre samt udføre forefaldende forskningsarbejde som for eksempel dataindtastning, litteratursøgninger og transskriberinger mv.

Der vil derfor være oplæring i det semistrukturerede diagnostiske interview Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS), som anvendes til både børn og deres forældre samt der tilbydes kurser i WISC-IV. Derved har den studerende mulighed for at få praktisk og klinisk erfaring med at teste familierne, der har henvendt sig til Center for Angst, efter endt behandling.

Som frivillige forventes det, at der lægges 7-8 timers arbejde ugentligt inkl. 2 timers ugentligt gruppesupervision af en af centrets psykologer. Der bør yderligere påregnes tid til et obligatorisk introduktionsforløb med efterfølgende løbende oplæring i testning.

For at blive frivillig i Center for Angst, forventes det, at den studerende kan forpligte sig min. 1 år.

Motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til: sonja.breinholst@psy.ku.dk