Testmaterialer – Københavns Universitet

Testmaterialer

Center for Angst har oversat og afprøvet en række spørgeskemaer om angsttilstande hos børn. Det er vores ønske, at disse skemaer skal være tilgængelige for andre, der ønsker at anvende solide instrumenter, der kan identificere denne type vanskelighed hos børn og unge. Klik her for at finde skemaerne på dansk.

På linket finder man desuden et scoringsprogram til RCADS, der udregner barnets niveau af vanskeligheder på baggrund af amerikanske normer. Klik her for at finde RCADSdan-scoringsvejledning.

Følgende skemaer er tilgængelige på dansk:

1) Penn State Worry Questionnaire

(PSWQ-C) (Chorpita et al., 1997)

PSWQ-C er et 14 item spørgeskema som måler bekymring hos barnet/den unge.

Chorpita, B., Tracey, S. A., Brown, T. A., Collica, T. J. & Barlow, D. H. (1997): Assessment of worry in children and adolescents: An adaptation of the Penn State Worry Questionnaire. Behavior Research and Therapy vol. 35, No. 6, pp. 569-581.

2) Revised Child Anxiety and Depression Scale

(RCADS) (Chorpita et al., 2000)

RCADS består af 47 items og måler angst og depression i følge DSM-IV kriterierne.

Chorpita, B. F.; Yim, L.; Moffitt, C.; Umemoto, L. A., & Francis, S.E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: a revised child anxiety and depression scale. Behaviour Research and Therapy, 38, 835-855.

Esbjørn, B. H., Sømhovd, M. J., Turnstedt, C., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2012). Assessing the revised child anxiety and depression scale (RCADS) in a national sample of Danish youth aged 8-16 years. PLoS ONE, 7(5): e37339.

3) Metacognitions Questionnaire for Children - 30-item version

(MCQ-C30) (Esbjørn et al., 2013)

Spørgeskemaet måler metakognitive antagelser og processer hos børn og unge.

Esbjørn, B. H., Sømhovd, M. J., Holm, J. M., Lønfeldt, N. N., Bender, P. K., Nielsen, S. K., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2013). A structural assessment of the 30-item Metacognitions Questionnaire for Children and its relations to anxiety symptoms. Psychological assessment, 25(4), 1211.