Relation og fortælling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Ny bog: Relation og fortælling > Relation og fortælling

Sarah Daniels nye bog "Relation og fortælling"

Sarah Daniel, som er adjunkt på Institut for Psykologi, har netop udgivet bogen "Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlingskontekst".

Enhver som arbejder med behandling af voksne klienter – det være sig i psykoterapi eller andre behandlingsformer – ved, at der kan være meget stor forskel på, hvordan forskellige klienter er at arbejde med, og hvad der virker konstruktivt og kontaktskabende i relationen. Tilknytningsteorien og den dertil relaterede forskning er relevant i den forbindelse, fordi den beskæftiger sig med, hvordan forskellige indstillinger til det at søge hjælp og støtte hos andre mennesker grundlægges og vedligeholdes. Tilknytningsmønstre er kvalitative forskelle i måder at nærme sig relationer på.

I sin daglige forskning beskæftiger Sarah Daniel sig med, hvordan klienters tilknytningsmønstre påvirker terapeutiske samtaler, og hvad de betyder for behandlingsudbytte – herunder i hvilken udstrækning klienter med forskellige tilknytningsmønstre har glæde af forskellige terapeutiske fremgangsmåder eller metoder. Inden for rammerne af Bulimiprojektet på Universitetets Psykologiske Klinik har hun blandt andet fundet forskelle i den måde, som klienter med forskellige utrygge tilknytningsmønstre fortæller deres historie til terapeuter på.

Bogen Relation og fortælling sigter mod at formidle forskningsområdet til en bredere kreds, da emnet har potentiel relevans for alle, som arbejder med behandling af voksne klienter eller som er ved at uddanne sig inden for en behandlingsprofession. Bogen kan læses som en indføring i den aktuelle viden om voksne menneskers tilknytningsmønstre med særligt fokus på denne videns behandlingsrelevans.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside: