Medarbejdere ved Institut for Psykologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Ansatte

Pernille Pinderup Jeppesen

Pernille Pinderup Jeppesen

Ph.d.-studerende

Jeg er Ph.D.studerende og sidder til dagligt på henholdsvis Psykiatrisk Center Sct. Hans og på Psykologisk Institut, Københavns Universitet.

Aktuel forskning

Jeg er i gang med et Ph.D.projekt, hvis formål er at følge og undersøge en større indsats i Region Hovedstadens Psykiatri, der sigter mod at styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose, dvs. patienter der både har en psykisk lidelse og et misbrug af stoffer og/eller alkohol. Indsatsen indebærer bl.a., at der implementeres integreret dobbeltdiagnosebehandling, og at en gruppe ressourcepersoner modtager noget uddannelse. Gennem spørgeskemaer og interviews med personalet på 8 psykiatriske hospitaler undersøger jeg holdninger til patienter med en dobbeltdiagnose, samt hvilke praksisser der er de forskellige steder. Dette gør jeg både før og efter implementeringsprocessen.

Jeg har i efteråret 2013 indsamlet omkring 250 spørgeskemaer og foretaget ca. 85 interviews med hhv. sygeplejersker, læger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere. Disse data er ved at blive behandlet nu. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning:

Jeg har undervist i valgfaget "Introduktion til dobbeltdiagnose. Kombinationen af psykisk lidelse og misbrug af alkohol/stoffer", som blev udbydt til bachelor- og kandidatstuderende.

 

Vejledning:

Jeg vejleder både bacheloropgaver og specialer.

Hvis du overvejer mig som vejleder skal du sende mig en mail med en kort emnebeskrivelse samt et udkast til en problemformulering. Herefter tager jeg stilling til, om emnet ligger inden for et område, hvor jeg kan vejlede dig og indkalder dig til et indledende møde. Inden dette møde skal du have gjort dig nogle tanker om, hvilket vejledningsforløb du ønsker, samt hvilke ambitioner du har til din specialeproces. Hvis vi til det indledende møde bliver enige om et samarbejde, aftaler vi en ny tid for første vejledningsmøde.

Hvad jeg kan tilbyde som specialevejleder:

Jeg tilbyder et indledende møde, hvor vi får forventningsafstemt vejledningsforløbet, og hvor du kan få sparring på dine indledende ideer til specialet og hjælp til at vinkle dem. Herefter tilbyder jeg fem vejledningstimer, hvor jeg giver sparring på tekstudkast og hjælp til at få skriveprocessen til at skride frem. Til hvert møde sender du forinden ca. 5 siders tekstudkast samt et følgebrev, der beskriver, hvad du gerne vil have feedback på/hjælp til. Jeg møder velforberedt til vores møder og har forinden læst og kommenteret på dine tekstudkast.

Jeg forventer, at du bliver eksperten på det rent indholdsmæssige i dit speciale, mens jeg kan hjælpe dig med at skærpe strukturen, sammenhængen og argumentationen i dit speciale. For bedst at kunne hjælpe dig i mål med specialet, laver vi sammen en struktureret plan over vejledningsforløbet samt laver nogle delmål i din specialeproces, således du løbende har nogle deadlines at arbejde mod. 

Interesseområder

Jeg er primært interesseret i misbrugsområdet og det kliniske område, herunder dobbeltdiagnoser, psykiatrien og terapi (hovedsageligt kognitiv adfærdsterapi). Min egen forskning foregår i voksenpsykiatrien, men jeg har tidligere erfaring fra børne- og ungepsykiatrien samt PPR og finder stadig disse områder spændende. 

ID: 46815706