Ph.d.-uddannelsens organisation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for psykologi > Forskning > Ph.d.-uddannelsen > Ph.d.-uddannelsens org...

Ph.d.-uddannelsens organisation

Ph.d.-uddannelsen er beskrevet i en række regelsamlinger fra det helt generelle på landsplan til det helt specifikke, som er instituttets studieordning.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er der etableret en Ph.d.-skole, som er en fælles ramme for ph.d. udannelserne på fakultetet. Læs om Ph.d-skolen på http://samf.ku.dk/phd-skolen/.

Ph.d.-skolen har en daglig leder, som også er formand for ph.d.-udvalget, som beslutter de fælles retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på fakultetet. Læs om ph.d.-udvalget på http://samf.ku.dk/fakultetet/udvalg/phdudvalg/.

Ph.d.-udvalget består ud over formanden af en lærerrepræsentant og en ph.d.-studerende fra hvert af fakultetets fem fag. Lærerrepræsentanten vælges for tre år af gangen, den ph.d.-studerende vælges for et år.

Lærerrepræsentanten kaldes ph.d.-programleder, idet de enkelte fag har deres egne programmer, som er beskrevet i studieordningen.

På psykologi består ph.d.-programnævnet af den valgte programleder og den valgte ph.d.-studerende samt af yderligere to lærerrepræsentanter udpeget af institutlederen og to ph.d.-studerende udpeget blandt de ph.d.-studerende. Læs om ph.d.-programnævnet på http://www.psy.ku.dk/om/raad_og_udvalg/.